Il-Qrar, il-Quddiesa u l-Qari tal-Evanġelu

IL-QRAR

1. Kif tipprepara ruħek għal Qrara tajba … Eżami tal-Kuxjenza dettaljat.
2. Eżami tal-Kuxjenza – Skema ġenerali kif proposta fil-ktejjeb taċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-Festa tal-Maħfra maħruġ mill-Vatikan, (28/03/2014).
3. Waqt il-Qrara.
4. Għalfejn irrid inqerr għand wieħed bħali?
5. Għaliex għandi nqerr għand is-saċerdot?
6. Ġabra ta’ kwotazzjonijiet dwar il-Qrar …
7. Vidjo gwida għas-Sagrament tal-Qrar bil-Malti jew bl-Ingliż.
8. Vidjo: Tista’ tqerr mingħajr saċerdot?

IL-QUDDIESA

Sezzjoni 1. Il-Quddiesa bit-Tifsir tar-Riti Tagħha
Sezzjoni 2. Ir-Riti tal-Bidu
Sezzjoni 3. Liturġija tal-Kelma
Sezzjoni 4. Il-Liturġija Ewkaristika
Sezzjoni 5. Ir-Rakkont tat-Twaqqif tal-Ewkaristija
Sezzjoni 6. Ir-Rit tat-Tqarbin
Sezzjoni 7. Ir-Rit tal-Għeluq

HolySacrificeoftheMass

Bil-għan li nifhmu aħjar dak li nkunu niċċelebraw fil-quddiesa, qed nippreżentaw sensiela ta’ videos qosra li fihom, Fr Michael Bugeja se jfisser il-partijiet differenti ta’ din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li hija ċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja.

Oħrajn:

Il-Quddiesa ta’ Kuljum:

Il-Quddiesa tal-Ħadd:

Nota: L-informazzjoni ta’ din il-paġna hija meħuda mis-sit tal-Laikos.

Playlists b’Vidjos bil-Qari tal-Vanġeli bil-Malti:

Riflessjonijiet fuq Passaġġi mill-Vanġelu:

SAN MARK

SAN LUQA

SAN MATTEW

SAN ĠWANN

One thought on “Il-Qrar, il-Quddiesa u l-Qari tal-Evanġelu

  1. Anonymous

    Is Sacerdozju u l Ewkaristija jmorru
    Flimkien. L Ewkaristija hija l Miraklu haj Tal Gisem u d Demm ta Kristu li waqt IL Konsagrazzjoni jinbidlu minn speci semplici ta hobz u nbid.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s