303. Riflessjoni fuq Luqa 9: 51-56

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Luqa 9: 51-56

Tuesday-homily

L-Evanġelju skont San Luqa 9: 51-56

[Lq:9:51] F’dak iż-żmien, meta qorob għal Ġesu’ iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, b’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm.

[Lq:9:52] U bagħat xi messaġġiera qablu li, huma u sejrin, daħlu f’raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod.

[Lq:9:53] Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm.

[Lq:9:54] Meta raw dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?”

[Lq:9:55] Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom.

[Lq:9:56] U marru f’raħal ieħor.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Inti lest li timxi wara l-Mulej kull fejn jurik?

Mas-sejħa l-Mulej jagħti l-grazzja biex twieġeb u timxi warajh sal-aħħar.

Għaliex Ġesu’ joffri sfida mas-sejħa?

Ġesu’ kien dejjem onest f’li jgħid lin-nies x’kien se jiswielhom li jimxu warajh. Meta resqu lejn Ġesu’ dixxipli li kienu mħajjra jimxu warajh Ġesu’ qalilhom li din tirrikjedi s-sagrifiċċju u d-distakk minn dak li seta’ jtellef li wieħed ikun kollu kemm hu leali għas-sejħa.

Ġesu’ kien aħrax u imprudenti fil-mod kif ried lid-dixxipli jiddiskattaw rwieħhom mill-obbligazzjonijiet li ħassew li kellhom lejn l-għeżież tagħhom?

Mhux tassew, aħna liberi li niddeċiedu jekk naqbdux it-triq li Ġesu’ joffrilna, imma jekk nagħżlu li mmorru allura l-Mulej iridna nagħrfu l-prezz li titlob minna ħajja bħal din u nidħlu għaliha bil-kuraġġ u bil-liberta’.

Ħsieb għal Qalbek …

Kif tidħol l-istorja ta’ min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura?

Dak li jagħmel dan il-ġest ikun qed jikkawża li l-gandott li jkun qed jagħmel ma jibqax ġej dritt fil-mogħdija kif inhu suppost. L-istess aħna nħarsu lura lejn dak li nkunu ħallejna warajna triqatna jiżvijaw u nitilfu dak li Alla jkun ippjana għalina.

U inti lest li tmur għal għonq it-triq, dik it-triq li Ġesu’ qed joffrilek?

Il-grazzja tiegħu biżżejjed u mħabbtu hi l-qawwa tiegħek. M’hemm xejn aktar nobbli milli wieħed ipoġġi ħajtu għas-servizz tal-Mulej, is-Sid tal-Univers. Ġesu’ wiegħed li jagħti għal mitt darba iżjed lil min iħalli għall-imħabba tas-sejħa, affarijiet għeżież għalih u fl-aħħar il-ħajja eterna.

X’qed iżommok milli timxi wara l-Mulej u twettaq ir-rieda tiegħu għal ħajtek?

Itlob …

Talba ta’ Sant Injazju…

Ħu Mulej u ilqa’ l-liberta’ tiegħi kollha, il-memorja tiegħi, id-dehen tiegħi, u r-rieda kollha tiegħi. Kulma għandi u kulma hu tiegħi dan kollu inti tajtuli, lilek Mulej inroddu. Kollox hu tiegħek, agħmel minnu għal kollox kif trid int, lili agħtini mħabbtek u l-grazzja tiegħek din biżżejjed għalija.

Marija ommi, Omm tal-parir it-tajjeb għallimni nimxi wara Ibnek bil-fedelta’ u l-qdusija. Ammen.