36. Nitolbu għall-Papa

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

adobestock_50540228_catholic_church_pope_salute_concept_1200x580.jpg

Mulej Ġesu’, int bnejt il-Knisja tiegħek fuq Pietru, u tajtu l-missjoni li jmexxi l-Knisja tiegħek fuq l-art, nitolbuk għall-Papa, Vigarju Tiegħek u suċċessur ta’ Pietru, biex flimkien mal-isqfijiet iwassal lid-dinja kollha l-messaġġi Tiegħek. Agħtih il-qawwa u l-kuraġġ biex ikun strument ta’ paċi fid-dinja. Marija, Omm is-Saċerdot, ħares lill-Papa li jirrapreżenta lil Ġesu’ Kristu, Ibnek u Feddej tagħna.