Insibu żewġ rakkonti fil-ħolqien li hemm fil-Ġenesi. Dawn l-espressjonijiet x’jgħidu fuq il-valur tal-ħajja tal-bniedem?

48

🌻 Fl-Ewwel Rakkont: “Ħa nagħmlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbieha tagħna, … U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu, fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom” (Ġenesi 1: 26-27)

🌻 Fit-Tieni Rakkont: “Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu fi mnifsejh nifs il-ħajja, u l-bniedem sar ruħ ħajja.” (Ġenesi 2:7)

🌻 Dawn l-espressjonijiet li nsibu fir-rakkonti tal-ħolqien juruna li skont Alla, il-bniedem għandu l-għola valur fost il-ħlejjaq kollha u r-rejaltajiet kollha li hawn fid-dinja. Il-bniedem biss huwa xbiha t’Alla. Hu biss ruħ li l-valur tagħha ma jistax jitqies bi flus jew oġġetti oħra.

🌻 Fid-dinja llum spiss insibu l-mentalità li l-ekonomija jew il-poter politiku huma aktar prezzjuzi u stmati min-nies, mill-ħajja umana. Il-Knisja Kattolika dejjem tinsisti li l-ħajja tal-bniedem hija dejjem l-ewwel u qabel kollox u għandha titqies b’dan il-mod.