It-tentazzjonijiet minn fejn jiġu?

71

🌻 It-tentazzjonijiet jiġu:

  • mix-xitan – li jqanqal fina l-ġibdiet ħżiena jew jinqeda b’nies oħrajn li jħajjruna għall-ħażen;
  • minna nfusna – fejn aħna mhux darba u tnejn inħossu bħal ġlieda fina bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin;
  • min-nies l-oħrajn – fejn iwasslulna eżempji jew vizzji li ma jkunux tajbin.

🌻 Proposta ħażina, meta tiġi mill-għedewwa tiegħek, faċli twarrabha; meta tiġi minn sħabek faċli taċċettaha. Huwa għalhekk li rridu noqogħdu attenti ħafna fl-għażla tal-ħbieb tagħna … mhux kulħadd jista’ jkun ħabib tajjeb!