Talb Ewkaristiku

Monstrance+for+adoration

Riflessjonijiet u Meditazzjonijiet li jistgħu jintużaw quddiem Ġesu’ Sagramentat (ħsibijiet minn kitba ta’ Ronnie Gauci):

0. Viżta lil Ġesu’ f’forma ta’ poeżija 1  jew  Viżta lil Ġesu’ f’forma ta’ poeżija 2

1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

2. L-Invit – Ikellimna Ġesu’
3. Djalogu (meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat)
4. La Tħallinix fil-Bard – Ġesu’
5. Ġesu’ Ewkaristija Jgħallimna
6. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Umilta’
7. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Fiduċja Sħiħa f’Alla
8. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Imħabba ta’ Alla għall-Midneb

Oħrajn (mis-sit tal-Laikos) :