Minn dak li naqraw fil-Vanġeli naraw li Ġesu’ kien bniedem bħalna. Kif narawh dan mis-sentimenti umani li kellu?

7

🌻 Naraw li Ġesu kien bniedem bħalna bil-mod kif għex ħajtu. Is-sentimenti umani tiegħu huma xhieda ta’ dan. Ġesu’ kien

  • ħanin mal-morda,
  • inkorla mad-dixxipli tiegħu talli ma ħallewx li t-tfal imorru għandu,
  • feraħ meta ra n-nies foqra u sempliċi jiġu għandu,
  • tnikket u beka għall-qalb iebsa tal-Fariżej kif ukoll bil-mewt ta’ ħabibu Lazzru,
  • narawh ukoll jaqsam l-esperjenzi tiegħu ma’ ħbiebu u
  • jistgħaġeb għall-fidi kbira taċ-Ċenturjun.

🌻 Dawn ftit mill-ħafna u ħafna episodji li għandna fil-Vanġeli li juruna s-sentimenti umani tajbin kollha li kellu Ġesu’.