5. Ġesu’ Ewkaristija Jgħallimna

diocesePhoenix-catholic-events-arizona-featureImage-08-exposition-blessed-sacrament.jpgĠesu’ Ewkaristija jgħallimna

1. Skiet profond
Fl-Ewkaristija Ġesu’ jżomm is-skiet. Ikellmek biss fis-skiet ta’ qalbek. Lanqas lil min ikażbru ma jkellem. Għandi nimitah kemm nista’ billi nevita l-paroli fil-vojt jew li jweġġa’ lill-oħrajn.

2. Umilta’ tal-għaġeb
Dak li ħalaq l-univers u li lanqas id-dinja ma tesgħu, iċċekken f’daqsxejn ta’ Ostja bajda u dan għamlu għalija. Għandi nimitah billi dejjem u f’kollox infittex l-aħħar post. Nitgħallem ngħożż l-umilta’ f’għemili kollu.

3. Ubbidjenza Kbira
Ġesu’ fl-Ewkaristija ubbidjenti għar-rieda tas-saċerdot. Saħansitra joqgħod għar-rieda ta’ dawk li jkażbruh b’atti sagrileġi. Għandi nimitah billi f’kollox naċċetta r-rieda t’Alla f’ħajti.

4. Imħabba bla tarf
Lili ilu jistennieni elfejn sena. Saċerdot wara l-ieħor, quddiesa wara l-oħra, sena wara l-oħra, u jien illum nista’ nsibu x’ħin irrid. Ġesu’ miegħi u fija llum. Lili jħobbni b’imħabba tal-ġenn. Għandi nimitah fl-imħabba tiegħi lejn Alla u lejn il-proxxmu.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.