X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq l-Ewtanasja?

50

🌻 Il-kelma tfisser ‘mewt ħelwa’ (bla tbatija). Bħalissa l-ewtanasja ġiet legalizzata f’diversi pajjiżi u f’qasir żmien għad tkun aċċettata f’ħafna nħawi tad-dinja. L-ewtanasja diretta hija l-għotja ta’ sustanzi li joqtlu lill-persuna bla ma jikkawżawlha tbatija.

🌻 Politikament spiss issib gvernijiet li jixtiequ li jkollhom l-ewtanasja legalizzata f’pajjiżhom minħabba l-fatt li x-xjuħ u l-morda huma piż kbir fuq l-ekonomija tal-pajjiż u fuq is-sistema medika. Permezz tal-ewtanasja jittamaw li jnaqqsu minn dan il-piż.

🌻 Jikkonsisti f’ewtanasja meta persuna li mhix fil-proċess tal-mewt tiġi maqtula għax trid tmut. Jekk persuna tkun qiegħda tmut u l-pain killers iħaffu l-proċess tal-mewt bħala ‘side effect’, dan mhux kunsidrat bħala ewtanasja u jista’ jsir.

🌻 Skont il-Knisja min irid l-ewtanasja irid is-suwiċidju (assistit) u min jamministra l-ewtanasja huwa omiċida. Il-Knisja tkompli twiddeb lis-soċjetà li bl-ewtanasja legalizzata, il-valur tal-ħajja umana qed jerġa’ jaqla’ daqqa oħra ‘l isfel kif ukoll ir-rispett lejn min hu dgħajjef, batut, xiħ. Soċjetà li ma tħobbx u ma tirrispettax lid-dgħajfin tagħha hi waħda salvaġġa, kiesħa u deprimenti.

🌻 Il-Knisja tavża wkoll li maż-żmien, meta għad tindara l-ewtanasja fis-soċjetà għad ikun hawn diżastru soċjali ieħor billi kulħadd jagħmel li jrid għax tant ikun hawn każi li jkun impossibbli l-kontroll. F’soċjetà hekk inġusta, ikun tal-biża’ li timrad serjament jew tixjieħ.

🌻 Kull ma jmur qed noħolqu soċjetà ostili u bla qalb li tagħmel ħsara lilna stess u lill-oħrajn u lil dawk li għad jgħixu.