Informazzjoni dwar Kappelli tal-Adorazzjoni

Vidjo Promo: Kappelli tal-Adorazzjoni f’pajjiżna

Ara liema hi l-eqreb Kappella tal-Adorazzjoni għalik permezz ta’ din l-informazzjoni li hawn f’din il-paġna.

Nawguralkom li waqt li tkunu għaddejjin bil-ġenn tal-ħajja ta’ kuljum, issibu dak il-ftit ħin ta’ valur biex tistrieħu ħdejn Min iħobbkom tassew.

Tajjeb li qabel ma tmur f’xi kappella li mhux soltu tmur, iċċempel u tikkomferma l-ħinjiet tal-ftuħ għax dawn ġieli jinbidlu skont iċ-ċirkustanti jew il-bżonn tal-parraċċa.

10749991_342593185927610_4181732199328117034_o

Lista ta’ Kappelli tal-Adorazzjoni f’Malta u f’Għawdex

1. Attard

Ħ’ATTARD
Ċentru Parrokkjali San Ġwanni Pawlu II

Kuljum: 5:30am – 10.00pm. Tel: 21434949.

Tinsab fil-ġenb tal-Knisja Parrokkjali ta’ Ħ’Attard. Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++ 2. Balluta

BALLUTA
Kappella ‘Ibqa’ Magħna Mulej’

Xitwa: 21 Diċembru sa 20 Marzu – 6:30a.m. – 9:00p.m.; Rebbiegħa: 21 Marzu sa 20 Ġunju – 6:30a.m. – 10:00p.m.; Sajf: 21 Ġunju sa 20 Settembru – 6:30a.m. – 11:00p.m.; Ħarifa: 21 Settembru sa 20 Diċembru – 6:30a.m. – 10:00p.m. Tel: 21344306 / 21337573.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5. Balzan

ĦAL BALZAN
Kappella Santa Marija

Fis-Sajf, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-6.00am sa l-10.00pm; fix-Xitwa, mis-6.00am sad-9.00pm; is-Sibt, mis-6.00am sa nofsinhar. Tel: 21448630 / 21448333 / 21442614 / 79991436.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++

6.-Balzan.jpg

ĦAL BALZAN
Kappella Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ Marija
(82, Triq San Franġisk)

Mat-Tnejn sas-Sibt:
9:00am – 12:00pm u
5:00pm – 6:00pm
Il-Ħadd: 9:00am – 12:00pm. Tel: 21448630 / 21448333 / 21442614 / 79991436.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7. Birgu

BIRGU
Oratorju tal-Kurċifiss
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 4:30pm – 8:00pm. Tel: 21827057.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

8. BKara

BIRKIRKARA (Parroċċa Sant’Elena)
Knisja S.Katerina u S.Antnin
fi Triq il-Kbira (ħdejn l-Għassa tal-Pulizija)

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mill-10.00am sa nofsinhar. Tel: 21444725.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9. BKara

BIRKIRKARA (Parroċċa Sant’Elena)
Kappella Santa Kjara fiċ-Ċentru ĊAK,
Triq S. Sommier Emmaus

Mit-Tnejn sas-Sibt mid-9.00am sa nofsinhar. Tel: 21444725.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12. BKaraBIRKIRKARA: Talb għas-Saċerdoti
Kull nhar ta’ Ħamis, fil-Kappella ta’ Dar iċ-Ċenaklu, fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara, Ġesu’ Ewkaristija jkun espost għall-adorazzjoni biex isir talb għas-saċerdoti u l-vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u lajċi mpenjati. Fix-xitwa, mid-9.00am sal-5.00pm. Fis-sajf, mid-9.00am sa nofsinhar. Mob: 79440880.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++13. BKara

BIRKIRKARA (Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem)
Fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Mit-Tnejn sal-Ħadd, mis-7.30am sat-8.30pm. Tel: 21483245 / 21445004.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++14. BKara

BIRKIRKARA (Komunita’ Tereżjana)
Kappella tas-Sagrament, mal-ġenb tal-knisja l-antika li l-lum hija s-Sala Madonna tal-Karmnu u li tidħol għaliha minn Triq il-Wied.

Kuljum, mis-6.00am sal-12.15pm u mill-4.15pm sas-7.30pm. Tel: 21442858.

Ara l-mappa tas-Santwarju ta’ Santa Tereża biswietha.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++15. Birzebbuga

BIRŻEBBUĠIA
Knisja Sagra Familja
It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ħamis – mit-8.15am – 9.00pm, it-Tlieta – mit-8.15am – 5.30pm u l-Ġimgħa – mit-8.15am – 4.00pm. Tel: 21651200.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++16. Bormla

BORMLA
Knisja San Pawl
Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00am – 6:00pm. Tel: 21828413 / Mob: 79828413.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

18. Floriana

FLORIANA
Ċentru Annunzjata
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mill-9.00am sa nofsinhar u bejn l-4.00p.m u l-5.00p.m. Tel: 21247106 / Mob: 79707007

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++

20 Ghaxaq

GĦAXAQ
Parroċċa Għaxaq
Kuljum: 6:30am – 10:00pm. Tel: 21667825.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++21. GMangia-Pieta

GWARDAMANGIA/PIETA’
Kappella tas-Sagrament fil-Knisja tal-
Madonna ta’ Fatima;

Il-Ħamis, mid-9.30am sad-9.00pm,
b’Quddiesa fis-6.30pm. Tel: 21220050 / 21233620.

Ara l-mappa tal-Knisja tal-Madonna ta’ Fatima.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  22. GMangia-Pieta

GWARDAMANGIA/PIETA’
Kappella Ġesu’ Ewkaristija
Kappella fi Triq St Monika
(magenb is-Sala Yvonne)

Kuljum mis-7.00am – 7.00p.m. Tel: 21220050 / 21233620.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

251865902_937661183629148_1757417579067859434_n

GŻIRA
Parroċċa Gżira
Fi Triq il-Kappillan Carlo Manche’
(fil-ġenb tal-Knisja Parrokjali)

Kuljum mis-6.00am sal-11.00pm.

Ara l-mappa tal-Knisja Parrokkjali. Tel: 21335841.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++24. Hamrun

ĦAMRUN (San Gejtanu)
Knisja San Nuzzu
Triq il-Kbira San Ġużepp

Mit-Tnejn sas-Sibt: 8:00am – 6:00pm. Tel: 21238593 / Mob: 79930470.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  25. Hamrun

ĦAMRUN (Kunċizzjoni)
Kappella Kunċizzjoni
Triq Manwel Magri; fuq in-naħa tax-xellug tal-Knisja Parrokkjali -ħdejn l-uffiċċju tal-kappillan.

Fix-xitwa, mit-8.00am sat-8.00pm. Fis-sajf, mit-8.00am sad-9.00pm. Tel: 21232643.

Ara l-mappa tal-Knisja tal-Kunċizzjoni.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++25. Imbragg

IBRAĠĠ
Parroċċa Ibraġ
(Quddiem il-Knisja)

7:30am – 10:00pm. Tel: 21370196.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++26. Mgarr

MĠARR
Parroċċa Imġarr
Taħt il-Knisja Parrokkjali
(dħul separat)

Fis-sajf mis-7.00am sal-10.00pm, fix-Xitwa mis-7.00am sad-9.00pm. Tel: 21572578.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++27. Isla

ISLA
Kappella San Ġiljan

Kuljum: 8:00am – 8:00pm. Tel: 21827203 / 21807204.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 28. Kirkop

KIRKOP
Kappella tal-Lunzjata

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 10:00am – 1:00pm. Tel: 21642893.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 29. Lija

LIJA
Kappella Santa Marija
fi Triq Sant’Andrija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:00am – 8:00pm. Tel: 21442553 / Mob: 79907969.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  30. Luqa

LUQA
Kappella Madonna tal-Ftajjar
(fi Triq il-Karmnu)

Kuljum, mis-7.00am sas-7.00pm. Tel: 21809310.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++31. Luqa

LUQA

Kappella tal-Ajruport Internazzjonali
ta’ Malta

Kuljum, 24 siegħa. Tel: 21809310.

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

32. Marsa

MARSA (Trinita’ Qaddisa)
Parroċċa Trinita’ Qaddisa
(Oratorju)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9:00am – 11:30am. Tel: 21246516.

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  35. MarsaxlokkMARSAXLOKK

Kappella tas-Sorijiet, Domus Mariae(Xatt is-Sajjieda)

Mit-Tnejn sas-Sibt 9.00am -12.00pm, 4.30pm -5.30pm. Tel: 21650662.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  36. MelliehaMELLIEĦA
(Is-Santwarju)

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar, mis-7.30am sa nofsinhar. Tel: 21523449.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++37.-Mosta.jpg

MOSTA
Kappella Mustina
The Good Sheperd Sisters, St Euphrasia House, John XXIII Street

Il-Ħamis u s-Sibt, mit-8.30am sas-6.00pm; ġranet oħrajn tal-Ġimgħa, mit-8.30am sad-9.00pm. Il-Ħadd ma tiftaħx. Tel: 21433826.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++38. Mosta

MOSTA
Santa Monika
(Sorijiet Agostinjani)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa,
mid-9.00am sal-11.00am. Tel: 21433826.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   39. Mqabba

MQABBA

Kappella Madonna tad-Duluri

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-7.30am sas-7.30pm. Tel: 21649306.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

44. Msida

MSIDA
Kappella tal-Kunċizzjoni

It-Tlieta u l-Erbgħa, mis-7.30am sal-5.30pm. Tel: 21334949.

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12009593_154289681591740_2646606686183197976_nMSIDA
Il-Kappella tal-isptar Mater Dei 

Kuljum mis-6:00am – sa tard bil-lejl.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++45. Naxxar

NAXXAR
Kappella Santa Marija tax-Xagħra
(Tinsab wara dak li kien is-sit tal-Fiera Kummerċjali)

mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mid-9.00am sa nofsinhar. Wara nofsinhar: mill-4.00pm sat-8.00pm (Mejju-Lulju), u mill-4.00pm sas-7.00pm minn nofs Settembru sa April). Minn nofs Lulju sa nofs Settembru l-Kappella ma tkunx miftuħa wara nofsinhar. Tel: 21435376 / 21437767.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

47. Paola

PAOLA (Kristu Re)
MUSEUM Soċji Interni

Mit-Tnejn sal-Ħamis, mit-8.00am sal-8.00pm. Il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd mit-8.00am sal-4.00pm. Tel: 21695022.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 48. Paola

PAOLA
Kappella tal- MCAST, Corradino Hill

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa: 7am sa 6pm. It-Tlieta u l-Ħamis: 7am sa 8:30pm. Tel: 21828157.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  49. Paola

PAOLA
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes
Knisja Parrokkjali

Il-Ġimgħa, mit-8.00am sal-10.00am. Tel: 21695081.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++50. Qawra

QAWRA
Kappella tas-Sagrament
fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali

Fix-Xitwa mis-6.30am sad-9.00pm,
fis-Sajf mis-6.30am sal-10.00pm. Tel: 27577088.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++51. Qormi

QORMI
Kappella San Pietru

Kuljum, mis-6.00am sal-10.00pm. Tel: 21492997 / 21486350.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  53. Qrendi

QRENDI
Kappella tas-Salvatur

Mit-Tnejn sas-Sibt, mit-8.30am sas-7.30pm. Tel: 21649395.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  54. Rabat

RABAT
Kappella San Bartilmew

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa, mid-9.00am sal-5.00pm. Tel: 21454467.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  55. Safi

SAFI
Knisja Santa Marija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mit-8am sa nofsinhar u mit-3pm sas-6pm. Tel: 21649223.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

57. San Giljan

SAN ĠILJAN
Millenium Chapel

9:00am – 2:00am. Tel: 21354464 / 21387676.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++56. San Giljan

SAN ĠWANN
Kappella Santa Margerita

Mit-Tnejn sal-Ħadd, mis-7.30am sat-8.00pm. Tel: 21386112/3.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 59. San Pawl

SAN PAWL IL-BAĦAR
Parroċċa San Pawl il-Baħar

Kuljum, 5:30am – 12:00pm u 4:30pm – 7:00pm. Tel: 21579266.

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 60. Santa Lucija

SANTA LUĊIJA
Parroċċa Santa Luċija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: mid-9.00am sa nofsinhar u mill-5.00pm sas-7.00pm. Tel: 21828931.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

61. Santa VereraSANTA VENERA
Parroċċa Santa Venera
Triq il-Kbira San Ġużepp (fuq in-naħa tax-xellug tal-Knisja Parrokkjali, tibqa’ miexi ‘l fuq)

Kuljum, mid-9.00 am sas-6.00pm. Tel: 21482851 / 21445048 / Mob: 79071610.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++62. Siggiewi

SIĠĠIEWI
Kappella San Ġwann

Mit-Tnejn sas-Sibt, 6:00am – 8:00pm. Tel: 21460827.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++63. Sliema

SLIEMA (Sacro Cuor)
Kappella ‘Il-Mulej Blata Tiegħi’
ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali fi Triq il-Knisja

Kuljum: 8:00am – 9:30pm. Tel: 21313505 / 21331183.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

66. Tarxien

TARXIEN
Kappella San Bartilmew
fi Triq il-Kbira

Mit-Tnejn sas-Sibt, fix-xitwa mis-6.30am sal-10.00am u mis-6.30pm sat-8.00pm.; fis-sajf mis-6.30am sal-10.00am u mis-6.30pm sad-9.00pm. Tel: 21828153 / 21693379.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VALLETTA
Ċentru Santu Rokku fi Triq Sant Ursula. Tel: 21223348 / 21236013 / 79081904 / 21234042 / Mob: 79227570.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

69. Zabbar

ŻABBAR
Kappella tal-Lunzjata

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-7.30am sat-8.00pm. Tel: 21824383 / 21806150.

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++70. Zebbug

ŻEBBUĠ
Parroċċa Żebbuġ
Iċ-Ċenaklu, quddiem il-Kappella tad-Duluri fi Triq il-Kbira

Kuljum: 7:00am – 9:30pm. Tel: 21460800 / 21465586 / Mob: 79729252.

Ara l-mappa tal-Kappella tad-Duluri.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++71. Zejtun

ŻEJTUN
Kappella tal-Ispirtu s-Santu

Kuljum: mis-7.00am sas-1.00pm u mit-3.15pm sal-5.00pm. Tel: 21804273 / 21610012.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++

ŻEJTUN

Kappella tas-Salvatur

Fix-xitwa, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, mis-6.00pm sad–9.00pm; fis-sajf, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mill-5.00pm sat-8.00pm. Tel: 21804273 / 21610012.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ŻEJTUN

Knisja tal-Ħniena, Bir id-Deheb

Kuljum, mis-7.30a.m. sal-5.00pm. Tel: 21804273 / 21610012.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

72. Zurrieq

ŻURRIEQ
Kappella San Ġakbu Appostlu

Kuljum, mis-7.30am sat-8.00pm. Tel: 21642010.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il-Kappelli tal-Adorazzjoni f’Għawdex

73. Fontana

FONTANA
Kappella Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00am – 12:00pm. Tel: 21556097 / 21560223.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++74. Ghajnsielem

GĦAJNSIELEM
Knisja l-Qadima

Mit-Tnejn sas-Sibt Xitwa: 8:30am – 4:00pm
L-Ewwel Sibt tax-Xahar: 8:30am – 9:00pm
Sajf: 8:30am – 12:30pm. Tel: 21554615 / 21561030.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GĦARB
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum: 5:30am – 9:30pm. Tel: 21556129.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KERĊEM
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum: 5:30am – 9:00pm. Tel: 21551355.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NADUR
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum: 4:00pm – 9:00pm. Tel: 21551649 / 21562284.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

75. Nadur

NADUR
Knisja tal-Qalb ta’ Ġesu’

Mit-Tnejn sas-Sibt: 6:30am – 11:30am. Tel: 21551649 / 21562284.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++76. Rabat

VICTORIA
Kappella tal-Adorazzjoni, Santu Wistin

Kuljum: 6:45am – 5:30pm. Tel: 21556377 / 21556049.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  77. Ta Savita

VICTORIA
Knisja ta’ Savina

Xitwa Kuljum: 6:00am – 5:00pm
Sajf Mit-Tnejn sas-Sibt: 6:30am – 10:00am
Il-Ħadd: 7:30am – 12:00pm. Tel: 21556377 / 21556049.

Ara mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAN LAWRENZ
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum Xitwa: 6:00am – 8:00pm
Sajf: 6:00am – 9:00pm. Tel: 21556073.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SANNAT
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum Xitwa: 5:00am – 9:30pm
Sajf: 5:00am – 11:00pm. Tel: 21551435 / 21557382.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

XAGĦRA

Adorazzjoni Perpetwa

Mit-Tnejn sas-Sibt mit-8am sas-7pm. Tel: 21551042 / 21559949 / 21557881.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

eucharistic-adoration

GĦANDNA BŻONN L-GĦAJNUNA TAGĦKOM BIEX INŻOMMU DIN L-INFORMAZZJONI AĠĠORNATA

Meta jsir xi tibdil ta’ INFORMAZZJONI, RITRATTI jew AĠĠORNAMENT ieħor ġdid dwar Kappelli tal-Adorazzjoni, jekk jogħġobkom ibgħatu għidulna f’dan l-email: ruzarji@gmail.com

Napprezzaw ħafna l-kontribut tagħkom. Grazzi mill-qalb!