It-talb kif jorbot mas-suċċess tal-ħajja tal-bniedem?

14

🌻 Hija mentalità profondament żbaljata u ereżija li l-bniedem kapaċi waħdu:

 • jibni lilu nnifsu,
 • jeħles minn ħtijietu u d-dgħufijiet tiegħu,
 • jibni ambjent ġust madwaru
 • u jsalva ruħu fl-eternità.

Hija suppervja li bniedem jimmaġina li jista’ jwassal lilu nnifsu waħdu għal suċċess bħal dan.

🌻 Ġesu qal: “Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibgħux fija. … għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.” (Ġwanni 15: 4-5).

🌻 Permezz tat-talb mimli fidi, talb sinċier u ma jaqta’ xejn, aħna nibqgħu f’Ġesu’ u Ġesu’ jibqa’ fina u jagħtina l-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu

 • jgħallimna,
 • jiffurmana,
 • isaħħaħna,
 • jagħtina l-għerf,
 • l-għaqal,
 • il-biża’ t’Alla,
 • iqawwilna l-fidi, it-tama, l-imħabba …

Mela s-suċċess jirriżulta minn tnejn jaħdmu id f’id: jien u Alla.

🌻 Min jgħix ħajtu bla ma jafda lil Alla jkun ħati ta’ dnub li ma jinħafirx (kontra l-Ispirtu s-Santu – li jkun ġie mogħti lilu għal xejn).

🌻 Min jikkoopera mal-Ispirtu s-Santu jsir, għax hekk jagħmel Alla, bniedem sħiħ fi Kristu; bniedem tal-Beatitudnijiet. Dan hu bniedem kif iridu Alla u għalhekk jagħtih il-premju tal-ħajja ta’ dejjem – jiġifieri r-rebħa tas-suċċess.