Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti

Dokument sħiħ numru 1. PDF jew WORD ta’ Talb għas-Saċerdoti.

Dokument sħiħ numru 2. PDF jew WORD ta’ Talb għas-Saċerdoti.

Priest Praying Over Communion1. Introduzzjoni …

 • Min hu s-Saċerdot?

2. Riflessjonijiet …

 • Ftakar…
 • Saċerdot Tajjeb

3. Talb għall-Bżonnijiet tal-Papa u l-Isqfijiet …

 • Talba għall-Papa
 • Talba għall-Isqfijiet

4. Novena għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti …

 • Novena għas-Saċerdoti 1
 • Novena għas-Saċerdoti 2
 • Novena partikolari għas-Saċerdoti 3
 • Litanija

5. Talb ta’ Kuljum …

 • Offerta tal-Ġurnata
 • Offerta u Invokazzjoni ta’ għajnuna għas-Saċerdoti
 • Talba għall-Kalċi tal-Qawwa
 • Talba għas-Saċerdoti
 • Talb qasir għas-Saċerdoti
 • Talba għall-Qdusija tas-Saċerdoti

6. It-Triq tas-Salib (Via Sagra) għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti …

 1.  L-Ewwel Stazzjon – Ġesu’ kkundannat għall-mewt
 2.  It-Tieni Stazzjon – Ġesu’ mġiegħel iġorr is-salib   
 3.  It-Tielet Stazzjon – Ġesu’ jaqa’ għall-ewwel darba    
 4.  Ir-Raba’ Stazzjon – Ġesu’ jiltaqa’ m’Ommu Addolorata    
 5.  Il-Ħames Stazzjon – Ġesu’ megħjun minn Xmun iċ-Ċirinew    
 6.  Is-Sitt Stazzjon – Il-Veronika timsaħ il-wiċċ ta’ Ġesu’  
 7.  Is-Seba’ Stazzjon – Ġesu’ jaqa’ għat-tieni darba     
 8.  It-Tmien Stazzjon – Ġesu’ jfarraġ lin-nisa ta’ Ġerualemm      
 9.  Id-Disa’ Stazzjon – Ġesu’ jaqa’ għat-tielet darba    
 10.  L-Għaxar Stazzjon – Ġesu’ mneżża minn ħwejġu   
 11.  Il-Ħdax-il Stazzjon – Ġesu’ jiġi msammar mas-salib
 12.  It-Tnax-il Stazzjon – Ġesu’ jmut fuq is-salib       
 13.  It-Tlettax-il Stazzjon – Ġesu’ imniżżel minn fuq is-salib u mpoġġi f’dirgħajn Ommu Marija  
 14.  L-Erbatax-il Stazzjon – Ġesu’ mpoġġi f’qabar  

7. L-20 Posta tar-Rużarju għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti …

 • Il-Misteri tal-Ferħ
 • Il-Misteri tad-Dawl
 • Il-Misteri tat-Tbatija
 • Il-Misteri tal-Glorja
 • Litanija għas-Saċerdoti

8. Aktar Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti …

 • Talba għal Saċerdot Partikolari 1
 • Talba għal Saċerdot Partikolari 2
 • Talb għas-Saċerdoti kollha
 • Talba lis-Saċerdot Etern
 • Għall-Knisja u għas-Saċerdoti
 • Talba għal nhar ta’ Ħamis
 • Talba lil Ġesu’ s-Saċerdot il-Kbir u Etern
 • Ringrazzjament u Interċessjoni għas-Saċerdoti
 • Għar-Ragħajja tal-Merħla
 • Talba ta’ Interċessjoni għas-Saċerdoti
 • Talba għas-Saċerdoti
 • Talba lill-Missier Etern
 • Talba għas-Saċerdoti Tagħna
 • Talb għas-Saċerdoti
 • Talba lill-Qalb ta’ Ġesu’ għas-saċerdoti
 • Litanija
 • It-tieni Jum tan-Novena tal-Ħniena Divina
 • Talba għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti
 • Talba għas-Saċerdoti li abbandunaw il-Vokazzjoni taghom
 • Talba għas-Saċerdoti waqt irtir
 • Talba għall-Predikaturi tar-Randan
 • Talba għad-Diretturi Spiritwali

9. Talb lil Marija għas-Saċerdoti …

 • Att ta’ Konsagrazzjoni lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija
 • Lil Ommna Marija taħt is-Salib
 • Talba lis-Sinjura tagħna tas-Santissmu Sagrament
 • Marija Omm il-Knisja
 • Talba lill-Madonna għall-Bżonnijiet tal-Knisja
 • Talba lil Marija għas-Saċerdoti

10. Talb għal dawk li jinsabu fil-Missjonijiet …

 • Talba għall-Missjonijiet 1
 • Talba għall-Missjonijiet 2
 • Talba għall-Missjunarji

11. Talb għall-Vokazzjonijiet …

 • Litanija għall-Vokazzjonijiet
 • Talba quddiem Ġesu’ Ewkaristija għall-Vokazzjonijiet
 • Talba quddiem Ġesu’ Ewkaristija għal Aktar Vokazzjonijiet Saċerdotali u Reliġjużi
 • Ħaddiema tal-Ħsad
 • Għal dawk li huma msejħin biex, iwieġbu għas-sejħa t’Alla
 • Għas-saċerdoti u l-vokazzjonijiet Reliġjużi
 • Talba għall-Vokazzjonijiet
 • It-Talba tal-Missierna għall-Vokazzjonijiet
 • Talba għall-Vokazzjonijiet
 • Talba għall-Vokazzjonijiet għal dawk li ma jistgħux joħorġu mid-dar
 • Talba għall-Vokazzjonijiet
 • Talba għall-Vokazzjoni Tiegħi

12. Talb għas-Saċerdoti mejtin jew waslu biex imutu …

 • Talba għas-Saċerdoti li waslu biex imutu
 • Talb għas-Saċerdoti Mejtin
 • Psalm 129

13. Litaniji oħra …

 • Litanija tad-Demm l-aktar Prezzjuż
 • Litanija ta’ Riparazzjoni
 • Litanija tal-Mulej Ġesu’ Kristu u Vittma
 • Litanija ta’ Marija Warda Mistika
 • Litanija tal-Passjoni

Żieda:

 1. Id-Dinjita’ tas-Saċerdozju
 2. Kwotazzjonijiet fuq is-Saċerdozju
 3. Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
 4. Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet Sacerdotali u Reliġjużi
 5. Ċelebrazzjoni Ewkaristika għall-Bżonnijiet tal-Missjoni u tal-Missjunarji
 6. Via Sagra għas-Saċerdoti u għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali
 7. Rużarju għall-Qdusija tal-Kleru
 8. Il-Marid joffri kollox għall-Qdusija tas-Saċerdoti

TALB GĦAS-SAĊERDOTI

 1. Offerta ta’ Jum is-Sibt għall-qdusija tal-kleru
 2. Talb għall-Qdusija tal-Kleru
 3. Talba għall-konfessur tiegħi
 4. Talba għas-Saċerdot Konfessur bħala ringrazzjament wara l-Qrar
 5. Talba għas-Saċerdoti
 6. Talba ta Fr. Bruno
 7. Talba ta’ Mons. Guglielrmo Gianquinta

TALB GĦALL-VOKAZZJONIJIET

 1. Agħtina Mulej Saċerdoti Hienja
 2. Talba lill-Madonna għall-Vokazzjonijiet
 3. Talba ta’ Omm għall-Vokazzjonijiet
 4. Talba ta’ Seminarista

TALB MIN-NIES MAGĦRUFA

 1. Grazzi O Alla għad-don tas-Saċerdozju ~ Papa Ġwanni Pawlu II
 2. Jien magħżul Saċerdot u għal dejjem ~ Karidnal A. Ballestrero
 3. Talba ta’ Saċerdot il-Ħadd Filgħaxija ~ Michel Quoist
 4. Talba ta’ Saċerdot ~ Dun Nazz Camilleri SDB

TALBIET OĦRA

 1. Għall-Kappillan jew Arċipriet
 2. Għall-Parroċċa tagħna
 3. Nitolbu għall-isqfijiet
 4. Nitolbu għall-Papa