X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-Piena Kapitali?

54

🌻 Fl-imgħoddi l-Knisja kienet tittollera din il-piena minħabba l-prinċipji morali

  • tad-difiża (self defence of society against an aggressor),
  • tad-dixxiplina fl-ordni pubbliku
  • u tal-edukazzjoni tal-poplu kontra l-kriminalità.

Fil-Bibbja nsibu li Alla wkoll ifforma lill-poplu tiegħu (il-Lhud) saħansitra b’dan il-mezz estrem.

🌻 Illum, il-Knisja tixtieq tkun vuċi qawwija fis-soċjetà favur il-ħajja tal-bniedem għax dan il-valur l-aktar fundamentali qed jiġi mhedded. Għaldaqstant illum titkellem kontra l-piena kapitali u tinsisti li meta jkun il-każ, kriminal għandu jiġi mogħti sentenza ta’ ħabs u mhux il-mewt. Il-Knisja tgħallem ukoll li tul is-sentenza fil-ħabs, il-kriminal jista’ jkompli b’xi mod l-iżvilupp uman tiegħu li kieku bil-mewt ma jkun aktar possibbli.