27. Talba ta’ Seminarista

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

seminarians-praying-rosary-2014Mulej, irid naqdik bħala Saċerdot, jista jkun m’għandix don speċjali, imma dak kollu li għandi nagħtihulek – saħħti, xi ftit inteliġenza, xi don ‘l hawn u ‘l hinn, u xewqa sinċiera li nagħmel dak kollu li trid minni.

Mulej, għallimni nasal mix-xewqa għall-azzjoni, li nibdel l-egoiżmu tiegħi f’servizz għall-oħrajn. Tini jdejk biex noffri kumpanija lil min iħossu waħdu, infarraġ lil min iħossu mgħaffeġ taħt it-toqol tal-ħajja, nuri t-triq lil min jitlifha. Agħmel li ‘l quddiem inkun Saċerdot skont il-Qalb Imqaddsa Tiegħek. Ammen