132. Riflessjoni fuq Mattew 15: 21-28

Verżjoni Vidjo: Riflessjoni fuq Mattew 15: 21-28

L-Evanġelju skont San Mattew 15: 21-28

[Mt:15:21] Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon.

[Mt:15:22] U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!”

[Mt:15:23] Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna.”

[Mt:15:24] Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael.”

[Mt:15:25] Iżda hi resqet, nxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!”

[Mt:15:26] Hu weġibha: “M’hux sewwa tieħu l-ħobż ta’ l-ulied u tixħtu lill-ġriewi.”

[Mt:15:27] “Hekk hu, Mulej,” qaltlu,”iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ sidienhom!”

[Mt:15:28] Mbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq.” U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

Kummentarju u Meditazzjoni Qasira

Ġieli ħassejt lill-Mulej donnu jirrifjutak?

Dan il-passaġġ jiddeskrievi l-unika okkażjoni li fiha Ġesu’ jamministra barra mit-territorju Lhudi. Tir u Sidon kienu 50 mil ‘il fuq minn Iżrael fejn illum insibu l-Lebanon. Din il-mara pagana titlob bil-ħerqa u b’insistenza l-għajnuna ta’ Ġesu’ biex ifejqilha lil bintha. Għall-ewwel Ġesu’ jidher li mhux qed jagħti kasha u dan l-aġir wassal lid-dixxipli biex iħossuhom imbarazzati.

Ħsieb għal Qalbek …

Ġesu’ jagħmel dan biex lill-mara jgħaddiha minn prova ħalli jqawwilha l-fidi tagħha. Il-mara wieġbet għall-kumment ta’ Ġesu’ b’fidi li kien stħaqqilha t-tifħir tal-Mulej. Ħadd minn dawk li fittxew lil Ġesu’ b’fidi kemm Lhud kif ukoll pagani ma ġew irrifjutati l-għajnuna tiegħu.

Inti tfittxu lil Ġesu’ b’fidi ċerta li hu se jagħtik l-għajnuna li teħtieġ?

Itlob …

Mulej, l-imħabba u l-ħniena tiegħek m’għandhomx limiti. Agħmel Mulej li jien nafdak dejjem u nfittxek b’persistenza kif għamlet din il-mara. Kattar il-fidi tiegħi fil-qawwa tiegħek u eħlisni minn kull ħażen u ħsara. Ammen.