Ġesu’ miet għalina biex isalvana. Minn xiex ried isalvana?

90523714_1402502569936661_3380668384742998016_n

🌻Ġesu’ salvana mill-għar għadu tagħna – id-dnub. Minkejja dan, xorta ħalliena fil-liberta’ li nagħżlu lilu jew le – xejn ma jġiegħlna nagħmlu bilfors.

🌻 Li kieku l-agħar għadu tagħna kien il-mard, Alla kien jibgħat l-aqwa tabib.

🌻 Li kieku konna neħtieġu progress fix-xjenza, kien jibgħat l-aqwa xjentist.

🌻 Li kieku l-aktar ħaġa li kellna bżonn kienet l-inteliġenza, kien jibgħat l-aqwa filosfu.

🌻 Imma l-għadu l-kbir tagħna kien id-dnub li minħabba fih kien ħaqqna l-infern. Imma għax Ġesu’ ħa fuqu l-kastig tad-dnub tagħna u sofra HU minflokna, issa, nistgħu naqalgħu il-maħfra ta’ dnubietna u niġu meħlusa wkoll mill-kastig li ħaqqna għax dnibna.

🌻 Min jgħix fid-dnub hu maħkum mid-dnub u għalhekk huwa wkoll taħt is-setgħa tax-xitan li għadu u jibqa’ taħt il-konsegwenza tad-dnub!

🌻 Min jgħix fil-grazzja t’Alla (u jagħmel ħiltu biex jaħrab l-okkażżjonijiet li jistgħu wassluh biex jidneb) hu meħlus mill-konsegwenzi tad-dnub u jinsab taħt il-protezzjoni t’Alla u diġa għandu b’garanzija il-Ġenna bħala destinazzjoni tiegħu.

🌻 Il-paċi misterjuża li meta Ġesu’ kellimna dwarha qalilna li m’għandha xejn x’taqsam ma dak li tista’ tagħtina d-dinja bil-pjaċiri kollha tagħha. Dawk biss li għandhom din il-paċi jistgħu jifhmu li hi l-garanzija li mexjin fit-triq it-tajba. Din il-paċi li Ġesu’ jagħtina ddewwaqna, għalkemm f’ammonti żgħar ħafna dak li se jkollna f’mod li ma jistax jitkellem fl-eternita’.

🌻 Il-Kelma t’Alla tgħidilna: “Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej” (Salm 34: 8) Il-Kelma ‘duqu’ hi stedina għalina lkoll biex ‘induqu’ t-tjubija tal-Mulej! Inutli nirrakkonta u nispjega fid-dettal kemm għandu togħma tajba l-ġelat jew xi ikel ieħor, diment li ma dduqux, ma tistax tesperjenza inti stess it-tjubija tiegħu. Duqu u taraw, mela min iduq, wara jara. X’jara? Jara dak kollu li wriena Alla fuqu nnifsu.