Il-Qrar, il-Quddiesa u l-Qari tal-Evanġelu

IL-QRAR

1. Kif tipprepara ruħek għal Qrara tajba … Eżami tal-Kuxjenza dettaljat.
2. Eżami tal-Kuxjenza – Skema ġenerali kif proposta fil-ktejjeb taċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-Festa tal-Maħfra maħruġ mill-Vatikan, (28/03/2014).
3. Waqt il-Qrara.
4. Għalfejn irrid inqerr għand wieħed bħali?
5. Għaliex għandi nqerr għand is-saċerdot?
6. Ġabra ta’ kwotazzjonijiet dwar il-Qrar …(poster ‘Gwida għall-Qrar’)
7. Vidjo gwida għas-Sagrament tal-Qrar bil-Malti jew bl-Ingliż.
8. Vidjo: Tista’ tqerr mingħajr saċerdot?

IL-QUDDIESA

Sezzjoni 1. Il-Quddiesa bit-Tifsir tar-Riti Tagħha
Sezzjoni 2. Ir-Riti tal-Bidu
Sezzjoni 3. Liturġija tal-Kelma
Sezzjoni 4. Il-Liturġija Ewkaristika
Sezzjoni 5. Ir-Rakkont tat-Twaqqif tal-Ewkaristija
Sezzjoni 6. Ir-Rit tat-Tqarbin
Sezzjoni 7. Ir-Rit tal-Għeluq

HolySacrificeoftheMass

Bil-għan li nifhmu aħjar dak li nkunu niċċelebraw fil-quddiesa, qed nippreżentaw sensiela ta’ videos qosra li fihom, Fr Michael Bugeja se jfisser il-partijiet differenti ta’ din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li hija ċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja.

 1. Iċ-Ċentralità tal-Liturġija
 2. Il-Qima li Taqdi
 3. Il-Purċissjoni tad-Dħul
 4. Ir-Riti tal-Bidu
 5. Il-Liturġija tal-Kelma: Is-Smiegħ
 6. Il-Liturġija tal-Kelma: Il-Kelma, il-Fidi, il-Fiduċja
 7. Il-Purċissjoni: L-Offerti u l-Offertorju
 8. Il-Prefazju
 9. It-Talba Ewkaristija (1)
 10. It-Talba Ewkaristika (2)
 11. Ir-Rit tat-Tqarbin u l-Paci
 12. Ir-Riti tal-Għeluq

DOMANDI DWAR QUDDIESA U LITURĠIJA

 X’tifsira għandhom il-kuluri fil-quddiesa?

Għaliex fil-quddies, inqumu bilwieqfa, noqogħdu bil-qegħda u ninżlu għarkubtejna?

Għaliex il-ġimgħa liturġika li magħha jimxi l-qari tal-quddiesa ma taqbilx mal-ġimgħat tas-sena kalendarja?

Oħrajn:

Il-Quddiesa ta’ Kuljum:

Il-Quddiesa tal-Ħadd:

Playlists b’Vidjos bil-Qari tal-Vanġeli bil-Malti:

Riflessjonijiet fuq Passaġġi mill-Evanġelu hekk kif jinqraw fil-Quddies:

SAN MARK

SAN LUQA

SAN MATTEW

SAN ĠWANN