32. Għall-Kappillan jew Arċipriet

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

header-3

O Ġesu’, Ragħaj etern tal-erwieħ, li għoġbok tafda parti tal-merħla Tiegħek lill-Arċipriet tagħna, nitolbuk li ddawlu, tfarrġu u tmexxih fit-twettiq tal-missjoni iebsa tiegħu.

Min-naħa tagħna aħna nwegħduk li nagħtuh ġieħ bħala rappreżentant Tiegħek, li nobduh bħala kap tal-familja spiritwali tagħna, li ngħinuh fil-ħidmiet ta’ żelu u ta’ appostolat.