Riżorsi Kattoliċi għat-Tfal u l-Adoloxxenti

Ingħaqad magħna fil-Grupp ‘Riżorsi Kattoliċi għat-Tfal u l-Adoloxxenti’ fil-FaceBook għall-aħħar aġġornamenti: https://www.facebook.com/groups/731527474625136

Din il-paġna tiġi aġġornata kull darba li jkun hemm żviluppi ġodda. Issibu Riżorsi Kattoliċi għat-Tfal u l-Adoloxxenti, għall-Ġenituri, għan-Nanniet, għall-Katekisti, għall-Għalliema, għall-Parroċċi, għal Gruppi u Movimenti u għall-Familja kollha.

Kull nisrani jaf kemm hu essenzjali t-Tagħlim Kattoliku liż-żgħar tagħna fiż-żminijiet materjalisti u b’nuqqas ta’ valuri li qed ngħixu fihom fid-dinja tal-lum.

Nitolbukom tieħdu sehem billi tikkontribwixxu f’dan fil-Paġna billi timpustaw fil-Grupp fuq Facebook materjal li taħsbu li hu addattat (u aħna nżiduh fil-grupp u f’din il-paġna) u billi tużaw u tqassmu l-materjal li ssibu hawn u fil-grupp kull fejn ikun xieraq. Grazzi bil-quddiem tal-għajnuna u s-sehem tagħkom.

RIŻORSI ĠENERALI:

 1. L-20 Posta tar-Rużarju għat-Tfal u għall-Familja kollha.
 2. Punti ta’ Tagħlim Nisrani għall-Adoloxxenti.
 3. Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa.
 4. Vidjos bil-Qari tal-Quddies tal-Ħadd għat-Tfal (Sena A, B u Ċ) 
 5. II-Qari tal-Ħadd għat-Tfal bil-Malti (Catholic Kids Media playlist).
 6. Worksheets għat-Tfal (Sena A) biex jifhmu aħjar il-Liturġija tal-Ħadd (dawn saru għal matul is-sena skolastika)
 7. Ittra tal-Papa Ġwanni Pawlu II lit-Tfal fis-sena tal-Fidi.
 8. U baqa’ miexi magħhom. Sussidju kateketiku dwar Qaddisin u Beati tal-Karità. Uffiċċju Djakonija, Għawdex.
 9. Kaċċa għat-Teżor Marjana. Riżorsa kateketika għat-tfal dwar mumenti prinċipali fil-ħajja ta’ Marija.
 10. Posters kateketiċi (Verżjoni bil-Malti mid-Djoċesi ta’ Għawdex).
 11. Ittra lill-ġenituri li jieħdu t-tfal tagħhom għall-Quddiesa u jagħmlu l-istorbju, ġimgħa wara ġimgħa.
 12. Quddiesa għat-tfal – artiklu ta’ Fr Reno Muscat.

KANT KATTOLIKU:

Vidjos

 1. Qiegħed Hawn Fuq.
 2. Faħħru lill-Mulej.
 3. Kemm hi Sabiħa l-Ħajja.
 4. Alla jħobbok.
 5. Ejja Nagħmlu Festa.
 6. L-Arka ta’ Noe’ – ta’ David Azzopardi.
 7. Dinja ta’ Kulħadd – bil-kliem.
 8. Dan il-Ferħ tagħna – Allelulia.
 9. Aħna t-Tfal tas-Saltna t’Alla – Ilħna Ferrieħa.
 10. Inġbarna Ferħanin – Ilħna Ferrieħa.
 11. Ġesù hu għalija l-Aqwa Ħabib – Ilħna Ferrieħa.
 12. Ejja Nfaħħru lill-Feddej – Ilħna Ferrieħa.
 13. Osservaw kemm hu sabiħ il-ħolqien.
 14. Hej Hej Hej – Unit 1 tar-Reliġjon.
 15. Na Na Na Nghannu Lkoll flimkien – Unit 2 tar-Reliġjon.
 16. Ejja Nħobbu Lil Xulxin – Unit 3 tar-Reliġjon.
 17. Alla hu Missierna – Unit 4 tar-Reliġjon.
 18. Stedina – ta’ Maryanne Zammit.
 19. X’jismek? – ta’ Maryanne Zammit.
 20. Familja Speċjali – ta’ Maryanne Zammit.
 21. Irrid Nagħżel – ta’ Maryanne Zammit.
 22. Ħames Ħobżiet u Żewġ Ħutiet – Lirika ta’ Roberta Farrugia, Mużika ta’ Joseph Żammit. Ikantaw il-kor u tfal li jattendu l-quddiesa tat-tfal fil-Parroċċa tas-Siġġiewi.
 23. Kull darba li nieklu minn dan il-Ħobż – St Mary’s Angels Choir.
 24. Ejjew Tfal – Kantata mill-Kor “St Nicholas Young Voices Choir” – Parroċċa San Nikola.
 25. Din Hija l-Paċi – Kantata mill-Kor “St Nicholas Young Voices Choir” – Parroċċa San Nikola.
 26. Dawn l-Idejn – Kantata mill-Kor “St Nicholas Young Voices Choir” – Parroċċa San Nikola.
 27. Lil San Pawl – Innu.
 28. Qatt iltqajt ma’ Ġesù? jew Qatt iltqajt ma’ Ġesù?
 29. Hu l-Mulej! – Mary’s Angels Children’s Choir.
 30. Inti Missierna – Mary’s Angels Children’s Choir.
 31. Ħarsu Lejh.
 32. Kemm tħobbna Mulej!
 33. Int min int għandek bżonn lil Ġesù.
 34. Tnehida – Il-leħen ta’ dawk li m’għandhomx leħen (it-tbati ġol-ġuf).
 35. Kellimni – This is the first single realised by VINE, is one of the worship teams serving within Youth Fellowship, a Catholic ministry which thrives to reach out to young adults, youth and teens by sharing the love and truth that God has revealed in Jesus Christ.

Awdjos

 1. Jum il-Mulej – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)
 2. Immorru d-dar ferħana – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)
 3. Din il-mejda tal-Ewkaristija – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)
 4. Ilqagħhom int – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)

Vidjos ta’ Tagħlim Kattoliku

 1. Is-Sinjal tas-Salib – Tgħallem kif tgħid u kif trodd is-Sinjal tas-Salib, u sir af aktar dwar x’inhu u xi jfisser.
 2. It-Talba tal-Missierna – Tgħallem kif titlob il-Missierna, u sir af aktar dwar x’inhi u xi tfisser.
 3. L-Ewwel Qrara jew L-Ewwel Qrara.
 4. Ħames ħwejjeġ kif inqerr tajjeb.
 5. Kif tagħmel Qrara tajba.
 6. L-Att tal-Indiema – Hija talba li nistgħu nitgħallmu flimkien biex biha nkompli nuri li jiena jiddispjaċini mid-dnubiet li jiena għamilt. Din it-talba nitlobha wkoll waqt is-Sagrament tal-Qrar.
 7. Kif Titqarben – Raquela turina kif għandna nitqarbnu u xi kliem irridu ngħidu.
 8. Kif Nitqarben – Vidjow li jispjega kif għandu jsir it-tqarbin u kif għandhom jagħmlu it-tfal dakinhar tal-Ewwel Tqarbina.
 9. L-Ewwel Tqarbina Waslet Rigal, libsa, party, souvenirs… dal-ġenn kollu għall-Ewwel Tqarbina.
 10. Is-Sagramenti – Għandna seba’ sinjali -Sagramenti li niltaqgħu magħhom minn żgħar sa kbar. Taf liema huma?
 11. L-Istorja tas-Salvazzjoni għat-tfal Feature li jistà jintuża waqt xi novena jew attività tal-Milied.
 12. Ġesù – ir-Ragħaj Tagħna.
 13. Ittra għal min se jagħmel il-Grizma.
 14. Riflessjonijiet fl-aħħar tas-Sena.
 15. Il-Mixja wara Marija Feature għax-xahar ta’ Mejju.
 16. L-Isbaħ u l-ikbar Ikla.
 17. Grezzju u Fidikullus – L-istorja tal-ħames sena tal-katekeżi ta’ Grezzju u Fidikullus.
 18. L-Aqwa Ħabib.
 19. San Ġużepp u ż-Żgħażagħ – San Ġużepp huwa mudell għalina ż-żgħażagħ. Kien raġel ġust – raġel qaddis. Kif nista’ jien nimitah? Xi kwalitajiet għadu San Ġużepp li nista’ ngħixhom fil-ħajja tiegħi bħala żagħżugħ jew żagħżugħa?
 20. Liturġija tal-Ħadd għat-Tfal – It-Trinita’.
 21. Liturġija tal-Ħadd għat-Tfal – Corpus.
 22. Liturġija tal-Ħadd għat-Tfal – Fit-12-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Tibżgħux!
 23. Liturġija tal-Ħadd għat-Tfal – Fit-13-il Ħadd ta’ Matul is-Sena – Terfa’ s-Salib.
 24. Għaliex għandna nħobbu lill-Verġni Marija.
 25. L-ittra ta’ Imħabba mingħand Alla – Verżjoni Maltija.
 26. Halloween: paganiżmu, reliġjon, jew negozju?
 27. Min hu Jorge Mario Bergoglio? Il-Papa Franġisku!
 28. LINK Youths Channel b’Tagħlim, Kant, Attivitajiet għaż-żgħażagħ u aktar.
 29. Ejjew u tarawChannel b’Tagħlim, Qari mill-Bibbja, Rakkonti, Meditazzjonijiet, Personaġġi u aktar (għaż-żgħażagħ).
 30. Elizabeth FarrugiaChannel b’Tagħlim fuq il-Liturġija tal-Kelma ta’ kull nhar ta’ Ħadd.

Vidjos bil-Qari mill-Bibbja għat-Tfal u l-Adoloxxenti

MILL-BIBBJA TAT-TFAL:

 1. Il-Ħolqien.
 2. Il-Waqgħa tal-Bniedem.
 3. Abel u Kajin.
 4. Noè u l-Arka tal-Annimali.
 5. It-Torri ta’ Babel.
 6. Abraham u Iżakk.
 7. Iżakk u Rebekka.
 8. Ġesù ta’ Tnax-il Sena.
 9. Il-Qawmien ta’ Lazzru mill-mewt.
 10. Ġesù Jidħol Ġerusalemm.
 11. Ġesù u l-Munita ta’ Ċesari.
 12. “Jiena d-Dielja”.
 13. Ġesù Jitlob fil-Ġnien.
 14. Ġesù Arrestat.
 15. Ġesù Quddiem is-Sinedriju.
 16. Il-Qabar Vojt.
 17. Qam mill-Mewt.
 18. Il-Qawmien mill-Mewt.
 19. Id-Dixxipli ta’ Emmaws.
 20. It-Tlugħ fis-Sema ta’ Ġesù u Pentekoste.
 21. Pentekoste.

MIT-TESTMENT IL-QADIM:

 1. Abram.
 2. Mose’.
 3. Eżodu 16: 1-10.
 4. David midluk Sultan.
 5. Eżekjel 37: 1-14.

MIT-TESTMENT IL-ĠDID:

 1. Il-Ġrajja tal-Milied skont l-Evanġelju ta’ San Luqa.
 2. It-Tħabbira tal-Messija.
 3. Is Sejħa tad-Dixxipli – Luqa 10: 1-23.
 4. San Mattew 25: 31-46.
 5. Is-Saltna t’Alla tixbah lil…
 6. Il-Pubblikan u l-Fariżew.
 7. Il-Mara Samaritana.
 8. Il-Martirju ta’ Stiefnu – Atti 7: 54 60.

PARABBOLI:

 1. L-Iben il-Ħali.
 2. In-Nagħġa l-Mitlufa.
 3. Is-Samaritan it-Tajjeb.
 4. Talenti.

Vidjos b’xi Talb Popolari

 1. Il-Glorja u Kif kien mill-bidu jew Il-Glorja.
 2. Il-Glorja ‘l Alla fil-Quddiesa.
 3. Il-Kredu li ngħidu fil-Quddiesa.
 4. Il-Konsagrazzjoni.
 5. Il-Missierna jew Il-Missierna.
 6. Is-Sliema.
 7. Talba lill-Anġlu Kustodju.
 8. L-Att tal-Indiema l-Qasira.
 9. L-Ewwel Posta tar-Rużarju minn tal-Ferħ.

Vidjos bi Stejjer tal-Qaddisin

 1. San Ġużepp.
 2. Sajjied Galilew – L-avventura li beda Xmun Pietru wara li ltaqa’ mal-Messija Ġesù li tant kienu ilhom jistennew.
 3. Pawlu l-Appostlu tal-Ġnus – L-avventura li beda Pawlu wara li ltaqa’ ma’ Ġesù ta’ Nazaret.
 4. Santa Ġemma Galgani.
 5. Pier Giorgio Frassati.
 6. San Martin – Cartoon żgħir għat-tfal fuq il-ħajja ta’ San Martin ta’ Tours.
 7. San Nikola.
 8. Role Models Feature dwar Gianna Berretta Molla u Frere Roger.
 9. Tifel jismu Ġorġ. Fl-anniversarju tat-twelid ta’ San Ġorġ Preca.
 10. Carlo Acutis: Nismaru fix-xemx ta’ Ġesù!
 11. Christian Kids TV – Stories of Saints for Kids.

Stejjer f’Vidjos

 1. Qabel norqod. Stejjer u talb għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Mill-ktieb, Qabel norqod, ta’ Joe Galea.
 2. Ħalli ngħidlek storja. Stejjer tagħlima għat-tfal iż-żgħar. Mill-ktieb, Ħalli ngħidlek storja, ta’ Joe Galea.
 3. Il-paċi miegħek.

KATEKEŻI BI TĦEJJIJA GĦAS-SAGRAMENTI:

 1. Kartelluni ta’ talb u tagħlim għat-tfal u l-adolexxenti.
 2. Powerpoints għat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina.
 3. Ma tiflaħx fil-Preċett.
 4. Feature minn Joe Galea li jista’ jkun utli għall-Ewwel Qrara tat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina.
 5. Il-Papa Franġisku u l-katekeżi tal-Inizjazzjoni Nisranija tat-tfal u l-adolexxenti. A. Leonardo. La Republica. 2013.

Għajnuna għall-adolexxenti li qed jitħejjew biex jirċievu l-Griżma tal-Isqof (minn Joe Galea):

 1. Ibqgħu mħeġġa biex tirċievu l-Griżma – Folja nru 1
 2. Il-Knisja hi ħajja – Folja nru 2
 3. Hemm min qed jitlob għalina – Folja nru 3
 4. X’nara fil-Knisja – Folja nru 4
 5. Imsejħin bħala ulied 1 – Folja nru 5
 6. Imsejħin bħala ulied 2 – Folja nru 6
 7. Imsejħin bħala ulied 3 – Folja nru 7
 8. Imsejħin bħala ulied 4 – Folja nru 8
 9. Milqugħin fil-Knisja 1 – Folja nru 9
 10. Milqugħin fil-Knisja 2 – Folja nru 10
 11. Nitwieldu mill-ġdid 1 – Folja nru 11

ŻMIEN L-AVVENT U L-MILIED:

Testi u Posters

 1. Għaxar attitudnijiet għall-Avvent.
 2. Kalendarju tal-Avvent 2021.
 3. Talb fid-dar għall-Familja (2020): L-Ewwel Ġimgha. Ishru
 4. Talb fid-dar għall-Familja (2020): It-Tieni Ġimgħa. Indmu
 5. Talb fid-dar għall-Familja (2020): It-Tielet Ġimgha. Ifirħu
 6. Talb fid-dar għall-Familja (2020): Ir-Raba’ Ġimgħa. Araw
 7. Sussidju għat-Tfal u l-Adoloxxenti għall-Avvent 2017: Charts, temi għan-Novena tal-Milied u biex ikunu wżati l-Ħadd waqt il-quddiesa u temi għas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni.
 8. Stejjer qosra għat-Tfal. Sena 1986.
 9. Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1996.
 10. Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1997.
 11. Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1998.
 12. Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 1999.
 13. Novena tal-Milied għat-Tfal. Sena 2000.
 14. Novena tal-Bambin għal tfal żgħar 2020.
 15. Rigali. Novena tal-Milied f’sensiela ta’ vidjos mill-Parroċċa tan-Nadur. (2020)
 16. Posters: Il-miġja ta’ Kristu fostna fl-istorja, Jum il-Magħmudija tagħna, Meta Ġesù jerġa jiġi fostna u Id-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma għelbux.
 17. Priedki tal-Milied (4). Joe Galea.
 18. L-Ewwel Purċissjoni bil-Bambin. Play minn Joe Galea. 2021.
 19. Isma’ l-Għanja tal-Milied. Kunċertin għat-Tfal. Francesco Pio Attard.
 20. ARA AKTAR RIŻORSI TAL-AVVENT MIS-SIT TAL-LAIKOS…
 21. ARA AKTAR RIŻORSI TAL-MILIED MIS-SIT TAL-LAIKOS…

Vidjos

 1. Ippreparata biżżejjed?Feature tal-Avvent marbut mal-qari tat-3 Ħadd tal-Avvent (Sena Ċ).
 2. It-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Vidjo bil-Malti minn Catholic Kids (2020).
 3. Ġabra ta’ Innijiet tal-Milied fil-Laikos.
 4. Il-Lejl tal-Milied – Unit 5 tar-Reliġjon.
 5. X’Rigal Sabiħ – ta’ Maryanne Zammit.
 6. Fuq Tiben f’Maxtura / Noel Noel – ta’ Doreen Galea.
 7. Sleep baby Jesus Don’t Cry | Maltese Kids Songs | Christmas Carols from Malta.
 8. Ninni La Tibkix Iżjed – St Mary’s Angels Choir.
 9. L-Istorja tal-Milied.
 10. Milied Qaddis.
 11. Fil-Lukandi Mballati (Over-Crowded Hotels).
 12. L-Istorja tal-Milied minn fomm it-tfal żgħar.
 13. L-Istorja tal-Milied għat-tfal – L-istorja tal-Milied irrakkontata minn Raquela u Julia.
 14. L-Istorja tal-Milied – Klopper u l-Vjaġġaturi – Rakkont ħelu għat-tfal iżgħar tal-istorja tat-twelid ta’ Ġesù rrakkontata mill-ħmara ta’ Ġużeppi bl-isem ta’ Klopper.
 15. Ħadd ma jaf, imma jiena… – Ibbażata fuq storja vera ta’ tfajjel li għadda mill-problema ta’ vjolenza domestika, vizzji u faqar.
 16. …Alla jaf meta – Il-mastrudaxxa minn Nazaret li daħal fil-ħajja tas-sajjieda Galilej u magħhom biddel id-dinja.
 17. Ir-Rgħajja ta’ Betlem – Ħsieb qasir dwar l-Evanġelju tat-tħabbira tal-anġlu lir-rgħajja.
 18. L-istorja tal-Christmas Shoes.
 19. Il-Pasturi Jkellmuna 1.
 20. Il-Pasturi Jkellmuna 2.
 21. Il-Pasturi Jkellmuna 3.
 22. L-Aqwa Rigal – Għal żmien il-Milied.
 23. L-Ikbar Rigal: L-Imħabba – Ftit riflessjonijiet dwar l-ikbar rigal li nistgħu nagħtu lil xulxin, l-Imħabba!
 24. Issa li ġejt ġewwa fija… – Mument ta’ talb wara t-tqarbin għal żmien il-Milied.
 25. Feature dwar Żmien il-Milied.
 26. Il-Milied – Feature – Magħmul minn Kurt Borg.
 27. Feature Milied – “Ferħ kbir ġejt inħabbar…”
 28. Kuntrasti – Feature tal-Milied – Mis-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija MUSEUM.
 29. Il-kbir miraklu kien sar – Ma kienux ġrieden! Hekk kien inkiteb l-innu ‘O Lejl ta’ Skiet’ – Feature dwar l-istorja ta’ dan l-innu u x’ried iwassal.
 30. L-Ewwel Dimostrazzjoni tal-Bambin – Il-ġrajja tal-ewwel dimostrazzjoni tal-Bambin tal-1921. Kienet xewqa ta’ Dun Ġorġ Preca li nhar lejlet il-Milied, il-membri tas-Soċjetà li hu waqqaf flimkien mat-tfal u ż-żgħażagħ, jimxu fit-toroq tar-raħal bix-xbieha tal-Bambin u jwasslu l-messaġġ li l-Iben t’Alla sar bniedem.
 31. San Ġorġ Preca u l-veru spirtu tal-Milied – minn Joe Galea.

Awdjos

 1. Madwaru miġburin – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)
 2. L-Anġli – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)
 3. Il-Ħabbara – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)
 4. Ġej il-Mulej – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)
 5. Ejjew lkoll – Minn Karen u Daniel Borg. (lirika)

ŻMIEN IR-RANDAN U L-ĠIMGĦA MQADDSA

Testi, Posters U PDFs

 1. X’ikun l-Erbgħa tal-Rmied?
 2. Kalendarju tar-Randan għat-tfal 2023 b’enfasi fuq it-tiftix fil-Vanġelu u qari minnu.
 3. Kalendarju tar-Randan 2021.
 4. Il-Mixja tar-Randan. Ktejjeb ta’ għajnuna mill-Parroċċa tal-Qala. 2020.
 5. Niftakar fik. Riflessjoni u Innu għal żmien ir-Randan minn Roderick White. 2020.
 6. Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. Eżilju. Verżjoni għat-Tfal. 2012.
 7. Is-Seba’ Duluri ta’ Marija.
 8. Stampa tad-Duluri ta’ Marija biex jagħtuha l-kulur.
 9. Il-Ġimgħa Mqaddsa fi stampi għat-tfal.
 10. Stampa ta’ Ġesù fuq is-salib biex jagħtuha l-kulur.
 11. Ittra Pastorali għat-tfal – Randan 2018.
 12. Pastorali adattata għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal. 2017.
 13. Nimxu ma’ Ġesù. Via Sagra għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal. Palazz Verdala.
 14. Mill-Eżilju għall-Ħelsien, Riżorsi Kateketiċi għall-użu fil-laqgħat mal-Adolexxenti u Żgħażagħ.
 15. Ħsibijiet għat-tfal dwar il-Via Sagra ta’ fuq l-Għolja ta’ Għammar 2023. PDF
 16. Via Sagra għall-Adolexxenti. Miktuba minn Fr Joseph Hili. 2022.
 17. Via Sagra. It-Triq tas-Salib.
 18. Via Matris. It-Triq tal-Omm.
 19. ARA AKTAR RIŻORSI TAR-RANDAN MIS-SIT TAL-LAIKOS…

Vidjos

 1. Ras ir-Randan – Messaġġ tal-Papa Franġisku.
 2. L-Erbgħa tal-Irmied.
 3. Kant tal-Quddiesa għat-Tfal għal matul ir-Randan.
 4. Eżerċizzi Spiritwali…
 5. Vidjo bir-rakkont tal-Passjoni ta’ Ġesù biex jinqara għat-tfal fil-familja.
 6. Talb tas-Seba’ Visti għat-Tfal.
 7. Il-Parabbola tal-Iben il-Ħali.
 8. Ħsieb għat-Tfal dwar l-Evanġelju tal-4 Ħadd tar-Randan – Sena A.
 9. Ħsieb għat-Tfal dwar l-Evanġelju tal-5 Ħadd tar-Randan – Sena A.
 10. Il-Ħmar li ma kien jiflaħ lil ħadd – Storja addattata għal Ħadd il-Palm.
 11. Ħadd il-Palm.
 12. Il-Ġimgħa Mqaddsa
 13. Rakkont tal-Passjoni għat-tfal. jew Rakkont tal-Passjoni għat-Tfal jew Rakkont tal-Passjoni għat-Tfal jew Rakkont tal-Passjoni ta’ Ġesù għat-tfal.
 14. Ġesu’ Tiegħi (adattata għat-tfal).
 15. Il-Leġġenda tal-Pitirross.
 16. Tlett Siġriet – Storja tajba għal Żmien ir-Randan.
 17. Ġesù storiku – Kitbiet pagani fuq Ġesù matul l-istorja.

ŻMIEN L-GĦID:

Testi u Posters

 1. Blandun. Xi jfisser il-blandun tal-Għid?
 2. Via Lucis – It-Triq tad-Dawl bil-Malti b’riflessjonijiet li jmissu l-qalb u l-applikazzjoni tagħhom.
 3. ARA AKTAR RIŻORSI TAL-GĦID MIS-SIT TAL-LAIKOS.

Vidjos

 1. Għax nemmen fil-Qawmien.
 2. L-‘Hallelujah’ tal-‘Messiah’ kantata mit-tfal
 3. Liturgija tal-Ħadd għat-Tfal – Fit-2 Ħadd tal-Għid – Tumas.
 4. Liturgija tal-Ħadd għat-Tfal – Fit-3 Ħadd tal-Għid – Emmaus.
 5. Liturgija tal-Ħadd għat-Tfal – Fir-4 Ħadd tal-Għid – Ġesu’ l-Bieb tan-Nagħaġ.
 6. Liturgija tal-Ħadd għat-Tfal – Fil-5 Ħadd tal-Għid- It-Triq.
 7. Liturġija tal-Ħadd għat-Tfal – Fis-6 Ħadd tal-Għid – L-Imħabba.
 8. Novena lill-Ispirtu s-Santu (Fr Hayden) VidjosIt-Testi tagħhom.
 9. Liturġija tal-Ħadd għat-Tfal – Fis-7 Ħadd tal-Għid – Lapsi.
 10. Liturġija tal-Ħadd għat-Tfal – Pentekoste.

SITI:

 1. BeKids: Sit b’riżorsi b’logħob, vidjows u krafts b’kontenut kateketiku nħoloq biex ikun t’għajnuna għall-ġenituri Kattoliċi.
 2. Malta Catholic Brain: The Archdiocese of Malta Faith Formation Platform powered by CatholicBrain! One can access digital resources, video lessons, faith formation programs, ebooks, games, interactive quizzes, lesson plans and much more, in the Maltese Language as well. Also track students progress, manage classroom, teachers and catechists. (Ara dan il-vidjo biex tkun taf kif tidħol f’dan is-sit u biex tkun taf kif tuża’ r-riżorsi tiegħu, ara Din il-Playlist).
 3. Katekisti.tk: Katekisti ta’ Kristu huwa sit li għandu l-għan li jipprovdi links għal materjal awdjoviżiv għat-tfal, żgħażagħ u adoloxxenti.
 4. Spiritual Development in Schools: A website related to pastoral ministry with children, young people and adults in school communities.
 5. Malta Catholic Youth Network – MCYN is the youth office within the Archdiocese of Malta. We want to get in touch with other young people and share our vision! Our office is built on 3 pillars: First: The communion of young people who want to share the good news of Jesus with their peers. Second: Building a community of practice between youth leaders, who invest and strive to give the very best formation to our young people. Third: To encourage each other to go and be relevant witnesses to the world.
 6. Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ Għawdex – KDŻG is the regional youth office within the Diocese of Gozo. Primarily, KDŻG aspires to lead teenagers and youth, along with their families into a deeper relationship with Jesus Christ and His Church, by spreading the love and truth that God made known through Jesus Christ. In addition to providing parishes in our diocese with timely resources, training youth animators, and “reaching” today’s teenagers and youth, our purpose is to foster an environment where young people within the church feel supported and engaged during the other 167 hours a week, outside of Sundays Mass. We believe all youth animators have at least four specific needs in common and so we spend our time, seeking to inspire and prepare youth animators in these four distinct areas.
 7. Sycamore, Malta – A journey of discerning and discovering God’s call for you! An open and welcoming space for discernment through an experience of personal encounter with the Lord, marked by silence, prayer, seeking and journeying together. Desiring and discovering God’s will opens your heart, as you freely and courageously let his Word in the Scriptures challenge you to identify the hidden, awe-inspiring resources within yourself, and hence respond to his call. An exciting voyage proposed by and for the Church in Malta. (Open for young people 18 to 35 years old)
 8. Is-Seminarju – Aħna nfittxu li nikbru bħala komunità nisranija li tikkontribwixxi għall-formazzjoni ta’ persuni t’integrità u ta’ fidi, li joffru lilhom infushom għas-servizz fil-Knisja tal-lum bħala qassisin.
 9. Arċidjoċesi ta’ Malta – Informazzjoni dwar diversi attivitajiet fil-parroċċi, riflessjonijiet u riżorsi għat-tfal u għaż-żgħażagħ u aktar materjal utli skont iż-żmien liturġiku tal-Knisja.

QUDDIES ANIMAT GĦAT-TFAL:

 1. Attard: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/groups/227653985248061/ jew https://www.facebook.com/AttardParish
 2. Birkirkara, San Ġużepp: Il-Knisja Parrokkjali nhar ta’ Sibt fil-5:00 p.m. u l-Ħadd fil-11:00 a.m. https://www.facebook.com/ParroccaSGHBKR
 3. Birkirkara, Santa Marija: Il-Knisja Parrokkjali nhar ta’ Ħadd fl-10:00 a.m. https://www.facebook.com/groups/513629247154311/ jew https://www.facebook.com/ParroccaSantaMarijaBirkirkara
 4. Birżebbuġa: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fl-11:00 a.m. https://www.facebook.com/QuddiesTfalBirzebbuga/ jew https://www.facebook.com/bugaparish
 5. Burmarrad: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fl-10:00 a.m. https://www.facebook.com/FootstepsBurmarrad jew https://www.facebook.com/parroccaburmarrad/
 6. Fleur‑de‑Lys: Il-Knisja Parrokkjali, kull tieni Ħadd tax-xahar fl-10:30 a.m. https://www.facebook.com/fleurdelysmalta.parish
 7. Ħad‑Dingli: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/groups/425315610865800/ u https://www.facebook.com/ParroccaHadDingli
 8. Ħal Balzan: Il-Knisja Parrokkjali, kull tieni Ħadd tax-xahar fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/balzanparish/
 9. Ħal Għaxaq: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:00 a.m. https://www.facebook.com/QuddiesTatTfalHalGhaxaq/
 10. Ħal Kirkop: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fit-8:30 a.m. https://www.facebook.com/Parroċċa-San-Leonardu-Kirkop-1528137350577209
 11. Ħal Lija: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m.
 12. Ħal Luqa: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fl-10:30 a.m. https://www.facebook.com/paroccasantandrija/
 13. Ħal Qormi, San Bastjan: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://qormisbparish.org/quddies/ jew https://www.facebook.com/qormisbparish
 14. Ħal Qormi, San Ġorġ: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:00 a.m. https://www.facebook.com/groups/453540246225014 jew https://www.facebook.com/parroccasangorg jew https://www.facebook.com/parroccasangorg/
 15. Ħal Safi: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:00 a.m. https://www.facebook.com/parroccaHalsafi
 16. Ħaż Żabbar: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fil-11:30 a.m. https://www.facebook.com/Santwarju
 17. Ħaż Żebbuġ: F’postijiet u f’okkażjonijiet differenti. https://www.facebook.com/Zebbug-Kids-557233611390482/ jew https://www.facebook.com/Il-Parroċċa-ta-Ħaż-Żebbuġ-116361581776154/
 18. Ħal Tarxien: Il-Knisja Parrokkjali, mit-Tnejn sas-Sibt fit-8:00 a.m. https://www.facebook.com/Quddiesa-tat-Tfal-Tarxien-1917258261669863/ jew https://www.facebook.com/groups/666316853861717/ jew https://www.facebook.com/Parroċċa-Marija-Annunzjata-Ħal-Tarxien-267393200129357
 19. Il‑Balluta: Il-Knisja Parrokkjali, kull l-ewwel u t-tielet Ħadd tax-xahar fl-10:00 a.m. https://www.facebook.com/parroccaballuta
 20. Il‑Belt Valletta, Santu Wistin: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/parroccasantuwistin
 21. Il‑Fgura: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/kummissjoni.tfal.parrocca.fgura/ jew https://www.facebook.com/fguraparish/ jew https://www.facebook.com/parrocca.fgura
 22. Il‑Furjana: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:00 a.m. https://www.facebook.com/publjuparishfloriana1844/
 23. Il‑Gudja: Il-Knisja Parrokkjali, kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar (fil-ġranet tal-iskola) fil-11:00 a.m. https://www.facebook.com/Parroccagudja/
 24. Il‑Gżira: Il-Knisja Parrokkjali, kull tielet Ħadd tax-xahar fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/parroccagzira/
 25. Il‑Ħamrun, l‑Immakulata Kunċizzjoni: Il-Knisja San Franġisk, nhar ta’ Ħadd fid-9:00 a.m. https://www.facebook.com/parroccakuncizzjonihamrun
 26. Il‑Mellieħa: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/Parroċċa-Marija-Bambina-Il-Mellieħa-787271498138025/
 27. Il‑Mosta: Il-Knisja Parrokkjali f’okkażjonijiet differenti. https://www.facebook.com/Oratorju-Marija-Immakulata-265031980524446/ jew https://www.facebook.com/kpazmosta/ jew https://www.facebook.com/mostaparish/
 28. Il‑Qawra: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/qawraparish/
 29. Il‑Qrendi: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fit-8:30 a.m. https://www.facebook.com/Parroċċa-Santa-Marija-Qrendi-114714332526951
 30. In‑Naxxar: Il-Knisja Parrokkjali, kull raba’ Ħadd tax-xahar fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/Prior.Credidi.Naxxar
 31. Ir‑Rabat: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fl-10.30 a.m. u f’12:00 p.m. u f’postijiet u f’okkażjonijiet differenti. https://www.facebook.com/groups/massforchildren/ jew https://www.facebook.com/ParroccaSanPawlRabat/
 32. Iż‑Żurrieq: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fit-8:30 a.m.; Il-Knisja ta’ Santa Marija nhar ta’ Ħadd u festi fit-8:00 a.m. https://www.facebook.com/parroccazurrieq/
 33. L‑Ibraġġ: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fl-9:45 p.m. https://www.facebook.com/parroccaibrag/
 34. L‑Iklin: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fil-11:15 a.m. https://www.facebook.com/parroccaiklin/
 35. L‑Imġarr: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Sibt fis-7:00 p.m. https://www.parroccatalimgarr.com/klabb-sajt-flimkien-2022/ jew https://www.facebook.com/paroccasantamarijamgarr/ jew https://www.facebook.com/groups/1069150853450098/
 36. L‑Imqabba: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fl-10:00 a.m https://www.facebook.com/groups/1269824949726486/ jew https://www.facebook.com/parroccamqabba/
 37. L‑Imsida: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/Parrocca-San-Guzepp-Msida-Malta-118976981548801/
 38. L‑Imtarfa: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Sibt fis-6:30 p.m. https://www.facebook.com/mtarfaparish/
 39. Pembroke: Il-Knisja Parrokkjali nhar ta’ Sibt fis-6:15 p.m. https://www.facebook.com/parroccapembroke/
 40. Raħal Ġdid, Kristu Re: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:30 a.m. u fis-6:30 p.m. https://www.facebook.com/bazilikaKristuRePaola/
 41. San Ġiljan: Il-Knisja Parrokkjali, l-aħħar Ħadd tax-xahar fid-9:30 a.m. https://www.facebook.com/parrocca.sangiljan/
 42. San Pawl il‑Baħar: Il-Knisja Parrokkjali, kull tieni u raba’ Ħadd tax-xahar fl-9:45 a.m. https://www.facebook.com/ParroccaMarijaAddolorataSanPawlIlBahar/ jew https://www.facebook.com/Kummissjoni-Djakonija-Parroċċa-Marija-Addolorata-San-Pawl-il-Baħar-115910443297164/
 43. Santa Luċija: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fid-9:00 a.m. https://www.facebook.com/parroccasantalucija.malta/
 44. Santa Venera: Il-Knisja Parrokkjali, kull tieni u raba’ Ħadd tax-xahar fil-11:30 a.m https://www.facebook.com/ParishSantaVenera/
 45. Siġġiewi: F’postijiet u f’okkażjonijiet differenti. https://www.facebook.com/quddiestfal/ jew https://www.facebook.com/ParroccaSanNikolaSiggiewi
 46. Parish for English Speaking Catholics – Malta: https://www.facebook.com/pesc.malta/

QUDDIES ANIMAT GĦAŻ‑ŻGĦAŻAGĦ:

 1. Birkirkara, San Ġużepp: Il-Knisja Parrokkjali l-aħħar Sibt tax-xahar fis-6:30 p.m. https://www.facebook.com/ParroccaSGHBKR
 2. Ħal Qormi, San Bastjan: Il-Knisja Parrokkjali, kull l-ewwel Ħadd tax-xahar fil-11:00 a.m. https://www.facebook.com/qormisbparish/
 3. Il‑Ħamrun, Immakulata Kunċizzjoni: Il-Knisja ta’ San Franġisk, nhar ta’ Sibt fit-8:00 p.m. https://www.facebook.com/parroccakuncizzjonihamrun
 4. Il‑Mosta: L-Oratorju tal-Qalb ta’ Ġesù nhar ta’ Ħadd fis-7:00 p.m. https://www.facebook.com/pages/Oratorju-Qalb-Ta-Gesu/114171915331016 jew https://www.facebook.com/mostaparish
 5. L‑Imġarr: Il-Knisja Parrokkjali, l-aħħar Ġimgħa tax-xahar fis-7:00 p.m. https://www.facebook.com/paroccasantamarijamgarr
 6. Pembroke: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Sibt fis-6:15 p.m. https://www.facebook.com/parroccapembroke
 7. Raħal Ġdid, Kristu Re: Il-Knisja Parrokkjali, nhar ta’ Ħadd fis-7:30 p.m. https://www.facebook.com/bazilikaKristuRePaola/
 8. San Ġiljan: Il-Knisja ta’ Ommna tal-Parir it-Tajjeb nhar ta’ Sibt fid-9:30 p.m. https://www.facebook.com/parrocca.sangiljan
 9. San Pawl il‑Baħar: Il-Knisja Parrokkjali, kull tielet Sibt tax-xahar fis-6:00 p.m. https://www.facebook.com/ParroccaMarijaAddolorataSanPawlIlBahar jew https://www.facebook.com/Kummissjoni-Djakonija-Parroċċa-Marija-Addolorata-San-Pawl-il-Baħar-115910443297164

GRUPPI GĦAT-TFAL U L-ADOLOXXENTI:

 1. Is-Seminarju tal-ArċisqofIl-paġna uffiċjali tas-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.
 2. Seminary Vocations Centre – Ċentru tal-Vokazzjonijiet Malta.
 3. Sacred Heart Seminary – Gozo – Sharing our community life and formation programme for the priesthood at our Seminary. It is our pleasure to hear from you and to invite you to join events and activities which may be organised for people like you. We also invite you to visit our Official Website which is frequently updated with news, photos, and information which may interest you.
 4. MUSEUM – The Society has a number of centres located at the heart of towns and villages within the context of a parish. Children attend these centres, first to receive formation for the reception of the Sacraments, and later for more comprehensive life-long faith formation. Youths who choose to further their knowledge of the SDC and also aspire to discern their vocation can join to attend a five year formation course specifically designed for SDC Candidates.
 5. Youth Fellowshipis a Catholic ministry to young adults, youth and teens based in Malta since 1987. Our mission is to reach out to others by sharing the love and truth that God has revealed in Jesus Christ. We believe and give witness to the fact that God’s grace, mercy and truth have the power to profoundly effect all those who welcome it in their lives. Upcoming Events.
 6. ACTS Malta – ACTS (Announcing Christ to Schools) aims at conveying the Christian message to teenage students in a way which they can relate to and experience. ACTS is part of Tabgha Foundation which is responsible for Youth Fellowship.
 7. Chaplaincy JC – is a space open for the whole Junior College community where everyone can bee oneself. Chaplaincy JC is part of the Wellbeing Services at the Junior College.
 8. Chaplaincy Uni – The University Chaplaincy aims at providing a space for spiritual and human well being where everyone feels welcome.
 9. Chaplaincy GCHSS – Chaplaincy is another space at Giovanni Curmi Higher Secondary school where students and all school.
 10. Augustinian Youths – The ‘Augustinian Youths’ Group is there to encourage young people to follow Christ in the spirit of St. Augustine.
 11. Oratorju MSSP – Skola ta’ evanġelizazzjoni għat-tfal, żgħażagħ u komunitajiet ta’ lajċi fi ħdan l-MSSP. Sa minn żmien il-Fundatur mitt sena ilu, il-post tal-katekiżmu f’Birkirkara, hekk imsejjaħ l-Oratorju, kien diġà għal qalb tal-Fundatur tagħna u tal-Karkariżi wkoll. Il-missjoni li jeduka, l-aktar lit-tfal, kienet iċ-ċentru tal-ħidma fil-qalba tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl u bla dubbju ta’ xejn tal-Knisja wkoll.
 12. Christian Life Community – CLC in Malta – CLC members are lay people who desire to live more closely with Jesus Christ and participate in His mission. The spirituality and charism of CLC are Ignatian.
 13. Franciscan Gifra Youths – GIFRA Żgħażagħ Franġiskani – Niltaqgħu t-Tnejn fis-7pm iċ-Ċentru S. Franġisk il-Ħamrun.
 14. Mixja Neokatekumenali – Ages: 15+ Meetings, Santa Luċija.
 15. Legion Of Mary – LOM – Ages: 18+ Meeting weekly to talk about different activities which we can organize as well as pray. We have discussions, activities between us and other LOM groups, weekends and we always look into how we can be of help to others. Website: http://lommalta.weebly.com/
 16. SPYS – Salesian Pastoral Youth Service – Towards a holistic formation of young people…
 17. Salesian Sisters Malta – FMA – The Daughters of Mary Help of Christians – FMA, Salesian Sisters of St. John Bosco, is a religious, educational and international community. Its mission aims at the integral education of the young, with particular attention to girls and young women.
 18. Qaddejja taċ-Ċenaklu – Għaqda ta’ nisa kkonsagrati lil Alla li jgħixu f’komunità, jitolbu u jieħdu ħsieb saċerdoti anzjani ġewwa d-Dar tal-Kleru, B.Kara. Joffru laqgħat lit-tfajliet ta’ bejn 16 u 35-il-sena mimlija tagħlim, avvivitajiet u divertiment.
 19. ZHN Malta – Żgħażagħ Ħaddiema Nsara is an organisation for young people, run by young people. Our purpose is to help all young people live life to the full. ZHN is the local branch for the international organisation of the Young Christian Workers.
 20. Youth for a United World Malta – We are the youth part of the Focolare Movement, with ages between 17 to 30 years and we come from different walks of life. We are youth from all over the world and we belong to different ethnic groups, nationalities and cultures. We all share a common commitment, both personally and collectively, to a great ideal: universal brotherhood, to build a united world, to make humanity more and more one big family where the identity of each person is respected.
 21. Tiberija Youths – is a group aimed for youths aged 13 to 25years. Members of this group aim to grow together in their relationship with God as well as exploring life and the present circumstances in our world. Come join us on this wonderful journey.
 22. Shine Malta – Agape Shine Malta is the youth program of Agape Malta. Our aim is to inspire teens and youth to SHINE bright to their full potential.
 23. Pietre Vive– Living Stones is an international communion of young adult Catholic communities born to announce the Jesus Christ and the Beauty of the Church to those who look at the beauty of churches. Each guided tour led by the Living Stones is as a proclamation of the Love of God to tourists and visitors who enter ‘by chance’ in a church. The Living Stones communities have a distinctive style that gives priority to prayer, intense community life, simplicity of life, attention to the poor and children and the fact that their service is completely free.
 24. Belong Malta Foundation – Belong accompanies couples and families in their life journey. Its aim is that couples find hope when life presents its challenges and enjoy themselves to the full when their relationship is going strong because the good times are not to be missed! Belong organises various events where couples can freely attend to and benefit from within a pleasurable environment. These events appeal to couples at all life phases since they focus on relational issues which are then discussed by each couple alone according to the maturity and depth of their relationship.
 25. Amigos – Amigos, is a group of young volunteers within the Segretarjat Missjonijiet Agostinjani, that carries out missionary experience abroad, on an annual basis.
 26. ĊAMYouths – ĊAMYouths is an organisation of Catholic communities inspired by the charisma of the Missionary Society of St. Paul (MSSP).
 27. Living Waters Mission Team – Malta – The Living Waters Mission Team (V/O 0314) is part of the Cenacolo Community, and falls under the Youth Fellowship. It is made up of individuals of all ages, who have mission-work at heart. Practically since its inception, Living Waters has focused on Ethiopia.
 28. EYM Malta – The Eucharistic Youth Movement is an international movement found in Jesuit schools and parishes all over the world. This group is intended to share information about the EYM community at St Aloysius College.
 29. MUR GĦAL-LISTA SĦIĦA ta’ Organizzazzjonijiet għat-Tfal u l-Adoloxxenti.

FUQ FACEBOOK:

 1. Riżorsi Kattoliċi għat-Tfal u l-Adoloxxenti.
 2. BeKids.
 3. ‘Għalik Ukoll’.
 4. Malta Catholic Youth Network (MCYN).
 5. Youth Fellowship (Malta).
 6. Sycamore, Malta.
 7. Spiritual Development in Schools – Malta.
 8. Prayer Spaces in Schools – Malta.
 9. Ulied id-Dawl għaż-żgħażagħ.
 10. YouthReach – Attard.
 11. Pastoral Formation Institute.
 12. Centre for Ignatian Spirituality, Malta.
 13. Lifelong Catechesis – Archdiocese of Malta.
 14. Liturgy – Gozo.
 15. Diocese of Gozo.
 16. Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ Għawdex.
 17. Kummissjoni Djocesana Sport Malta
 18. Rethink.mt
 19. BeHold
 20. Ir-Reliġjon fl-Iskejjel Maltin – Religious Education in Malta.
 21. Ħsieb għal Kuljum mill-pinna ta’ Dun Ġorġ Preca.
 22. Kummissjoni Djoċesana Tfal.
 23. Focolare Malta.
 24. Youth for a United World Malta.
 25. Grupp Ulied id-Dawl.
 26. Santa Venera Grupp Adoloxxenti.
 27. Jum Dinji taż-Żgħażagħ.
 28. Kummissjoni Tfal Rabat Malta.
 29. Kummissjoni Tfal – Parroċċa Fgura.
 30. Sezzjoni Tfal Ġużeppini Kirkop.
 31. Ġenituri – Kummissjoni Tfal Mqabbin.
 32. Kummissjoni Tfal – Riżorsi.
 33. Kummissjoni Tfal Ħad-Dingli.

LIBRERIJI U ĦWIENET:

 1. Librerija Preca.
 2. Emmaus Book and Souvenir Shop.

GĦAJNUNIET OĦRA:

 1. Gift of Life.
 2. Life Network Foundation Malta.
 3. Abortion in Malta? Not in my name!
 4. Fostering Service – Malta.
 5. Inspire Malta.
 6. Church School Children’s Fund.
 7. Parents / Guardians of Church School students (Malta) Discussion.
 8. MAPSSS (Maltese Association of Parents of State School Students).
 9. Għaqda tal-Ġenituri bi Tfal b’Diffikulta’ fit-Tagħlim.
 10. Dyspraxia Support Malta.
 11. Parents Group of Children with Autism in Malta.
 12. Malta Dyslexia Association.
 13. ADHD Malta.
 14. ADHD Malta – Family.
 15. Għaqda Żgħażagħ Neqsin Mis-Smigħ Malta / Deaf Youth Association Malta.
 16. New Hope – for children with different abilities.
 17. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
 18. Movument Favur Id-Drittijiet Tal-Ġenituri u l-Valuri tat-Tfal.
 19. Parents’ and Children’s Rights Movement.
 20. Commissioner for Children, Malta.
 21. SAC Primary Chaplaincy.
 22. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.
 23. Faculty of Theology – University of Malta.
 24. Mit-Tfal Għat-Tfal.
 25. Għaliex il-ġenituri Maltin għandhom jlaqqmu t-tfal tagħhom?
 26. Parents in Malta.
 27. Kids In Malta.
 28. Innovative Kids Malta.
 29. Kid Genius Malta.
 30. Mother and Child Malta.
 31. Child care Centres Malta. The Good and the Bad.
 32. Home Activities: Motivate the Children.
 33. Keeping kids busy Malta.
 34. Happy Parenting Malta For Happier Children.
 35. Children’s Dreams – Malta.
 36. Positive Parenting Malta.
 37. Institute of Family Therapy Malta.
 38. Richmond Foundation – Malta.
 39. Drachma Parents’ Group – Malta – a safe space for Parents of LGBTs.
 40. Children’s Fund Malta.
 41. Parents’ and Children’s Rights Movement.
 42. Safeguarding of Minors – Gozo.
 43. Singles with Children – Malta.
 44. YMCA Malta.
 45. Let’s Eat Malta – The Feeding Clinic for Children.
 46. The Malta Trust Foundation.
 47. KNŻ – Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.
 48. Aġenzija Żgħażagħ.
 49. YIOSS powered by Aġenzija Żgħazagħ.
 50. Missio Malta.
 51. Youtheme Foundation.
 52. Caritas Malta.
 53. Sedqa Malta.
 54. Foundation for Social Welfare Services.
 55. Youth Services Malta.
 56. Fonzu l-Fenek.
 57. Ġabra t’Avventuri – Kotba għat-Tfal.
 58. Pace School Wear Valletta.
 59. Attivitajiet għat-Tfal.
 60. Stejjer u kant bil-Malti għat-Tfal.
 61. Aqra Ftit Kuljum (vidjos ta’ tagħlim tal-lingwa Maltija għat-tfal żgħar).
 62. Diski Maltin Għat-tfal.
 63. Flimkien Għat-Tfal.
 64. Kanzunetti tat-tfal bil-Malti.
 65. Aħsel Idejk – diska għat-tfal.
 66. Affarijiet tat-tfal għall-bejgħ bi prezz irħis.
 67. “Rivisti Maltin” Sagħtar – Tagħna t-Tfal.
 68. Insajru għat-tfal.
 69. Il-Malti għat-Tfal.
 70. Second Hand Goodies for Kids Malta.
 71. Activities for our children in Malta.
 72. Play Dates Fun.
 73. Baby & Kids Marketplace Malta (new & second hand items).
 74. 2nd Hand School Books and Uniforms – Malta.
 75. Babies and kids items to sell (Malta).
 76. Puttinu Cares.
 77. Dak li jgħodd: Il-gwida għall-ġenituri.
 78. Single parents Malta.
 79. Ward u Żgħar Malta, For single parents & separated people/widows.
 80. Preemie / NPICU Parents Malta.
 81. Parentopedia Malta.
 82. New Mum In Malta.
 83. Parents of 0-5 year-olds in Malta.
 84. Twins and Triplets Parents Group Malta.
 85. School Transportation Malta (Parents).
 86. Single parents and seperated parents group Malta.
 87. Malta Family fun group.
 88. The Moments At Home.
 89. Parentcraft Malta.
 90. Happy Parent.
 91. Keeping kids busy Malta.
Nota: Uħud mir-riżorsi f’din il-paġna huma meħuda mis-sit tal-Laikos.