Fr Hayden Williams OFM Cap

Fr Hayden Williams OFMCap huwa predikatur itineranti tal-Evanġelju fi ħdan l-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini.  Ha sehem f’numru ta’ programmi televiżivi u fuq ir-radju, u pprietka diversi rtiri u ndirizza numru ta’ konferenzi lil-lajċi, reliġjużi u saċerdoti f’Malta, fl-Iskozja, Irlanda, Albanija, Olanda, Spanja, Italja, Polonja, Eġittu u Kenja.  Huwa jifforma parti mill-fraternita Franġiskana Kappuċċina fl-eremitaġġ ta’ Le Celle f’Cortona, l-Italja.  San Franġisk t’Assisi kien żar Le Celle fl-1211, fl-1215, u fl-1226. 

Imwieled Malta nhar id-9 ta’ Lulju 1977,  Fr Hayden tgħammed fit-28 ta’ Lulju 1977 fil-Knisja Kattolika u trabba l-Isla. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola tas-Sorijiet Franġiskani u l-Kulleġġ De La Salle.

Fil-parroċċa fejn trabba, iddedikata lit-Twelid ta’ Ommna Marija, kien abbati u membru tal-Leġjun ta’ Marija. Fl-età ta’ 13-il sena huwa ġie introdott għat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku mill-grupp ta’ talb tal-parroċċa Lumen Christi. Sentejn wara ntgħażel sabiex imexxi l-istess grupp.

F’żgħożitu żviluppa interess fil-mediċina u ried ikompli jistudja biex isir tabib. Imma, waqt Konferenza Kariżmatika fl-10 ta’ April 1994, Ħadd il-Ħniena Divina, għaraf lil Ġesù jsejjaħlu sabiex isir saċerdot. F’mixja fuq il-passi ta’ San Franġisk t’Assisi u San Piju ta’ Pietrelcina, permezz ta’ proċess ta’ dixxerniment huwa ħaddan is-sejħa tas-saċerdozju bħala bħala Patri Franġiskan Kapuċċin.  

Fid-9 t’Ottubru 1996, ingħaqad mal-Kapuċċini u għamel il-professjoni temporanja tal-voti reliġjużi fit-22 ta’ Settembru 1998.  Wara, beda u temm b’suċċess l-istudji tiegħu tal-Filosofija u t-Teoloġija fl-Università ta’ Malta. Fil-25 ta’ Marzu 2004 għamel il-professjoni perpetwa u fl-istess sena, fis-17 t’Ottubru, ġie ordnat djaknu.

Matul is-sena ddedikata lill-Ewkaristija, nhar il-21 ta’ Lulju 2005, ġie ordnat saċerdot mill-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Ġużeppi Mercieca, u kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta’ Malta sabiex iġib il-Liċenzjat fit-Teoloġija, b’teżi bit-titlu The Eucharistic Perspective of the Ministerial Priesthood in John Paul II , li ġie ppubblikat bħala ktieb bit-titlu Serving the Love of Loves.

Matul is-snin, Fr Hayden ta’ serizz f’dawn il-ministeri: pastorali vokazzjonali, il-fomazzjoni ta’ Kappuċċini żgħażagħ, gwardjan ta’ fraternità Kapuċċina, mexxej taż-żgħażagħ, kappillan tal-isptar Mater Dei, viċi-kappillan fil-parroċċa ta’ San Ġwann u kappillan tal-ħabs, fil-Faċilità Korrettivi ta’ Kordin. Fi ħdan il-provinċja Kapuċċina f’Malta, huwa ta’ s-sehem tiegħu bħala membru tal-Kunsill Provinċjali u Vigarju Provincjali.

Meta jkun Malta, imexxi l-laqgħat ta’ evanġelizzazzjoni Ejjew Għandi li huma miftuħa għal kulħadd u jinkludu x-xandir tal-Evanġelju, adorazzjoni Ewkaristika, u talb għall-fejqan. 

Huwa kiteb Kristu jgħix Fija, u Ir-Rużarju tal-Familja, u rrekordja wkoll ir-Rużarju u l-Kurunella tal-Ħniena Divina bil-Malti, Ingliż u Taljan, it-tliet lingwi  mitkellma minn Fr Hayden.

Fr Hayden huwa wkoll il-fundatur tal-Fraternità Franġiskana ta’ Ġesù u Marija, assoċċjazzjoni privata tal-lajċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta, li twaqqfet nhar is-7 t’Ottubru 2010 u approvata kanonikament nhar id-9 ta’ Lulju 2021 mill-Arċisqof ta’ Malta,  Mons. Charles J. Scicluna.

Eżerċizzi minn Fr Hayden: https://l-ewkaristijaus-sacerdozju.home.blog/2023/03/06/ezercizzi-minn-fr-hayden/

META TIDĦLU FIL-LINKS T’HAWN TAĦT SE TINFETĦILKOM PAĠNA ĠDIDA U FIHA SE SSIBU L-VIDEO U T-TEST TAT-TAĦDIDIET TA’ FR HAYDEN (ħafna minnhom għadhom video biss għax ix-xogħol għadu għaddej):

VIDEOS U PODCASTS TA’ FR HAYDEN

2023

MARZU 2023

Esercizi spirituali di Quaresima dai Frati Cappuccini di Modica (bit-Taljan):

Omelia dai Frati Cappuccini di Modica – Liturgia delle 7:00 (Dal Vangelo secondo Giovanni 7: 1-2, 10, 25-30) (24/03/2023).

Omelia dai Frati Cappuccini di Modica – Liturgia delle 7:00 (Dal Vangelo secondo Giovanni 5: 31-47) (23/03/2023).

Omelia dai Frati Cappuccini di Modica – Liturgia delle 7:00 (Dal Vangelo secondo Giovanni 5: 17-30) (22/03/2023).

Do not depart from Jerusalem. Fr Hayden as a guest on Credo (Radio Maria – England) speaking about Jesus’ command to the apostles: “Stay in the city until you are clothed with power from on high” (Lk 24:49). (01/03/2023).

FRAR 2023

The Mission of the Remnant Church. Catechesis given at the Divine Mercy Conference 2023 in Dublin, Ireland. (26/02/2023).

Homily and prayer over priests and religious at the Divine Mercy Conference 2023 in Dublin, Ireland. (26/02/2023).

Chatechesis with Fr. Hayden Williams, Deacon Don, Róisín and Fr. Eamonn McCarthy. Radio Maria – Ireland. (25/02/2023).

Rebuilding the Remnant Church. Homily at Radio Maria Ireland in Dublin. (25/02/2023).

The Remnant Church. Catechesis at the Divine Mercy Conference 2023 in Dublin, Ireland. (25/02/2023).

Esposti all’adulterio. Omelia all’Eremo Francescano, Le Celle di Cortona su Mt 5,17-37 per la 6 domenica dell’anno A (12/02/2023).

Continui ad amare nelle ferite. Omelia all’Eremo Francescano, Le Celle di Cortona su Mt 5,13-16 per la 5 domenica dell’anno A (05/02/2023).

JANNAR 2023

Katekeżi dwar il-Beatitudnijiet (dwar il-Vanġelu tar-4 Ħadd tas-Sena A) Le Celle di Cortona. (bit-Taljan) (30/01/2023).

Coraggio! Ricominciamo! Omelia all’Eremo Francescano, Le Celle di Cortona su Mt 5,1-12a per la 4 domenica dell’anno A (29/01/2023).

Santi affamati e piangenti. Catechesi alle Scuola di Preghiera presso l’Eremo Francescano, Le Celle a Cortona, Italia (28/01/2023).

La Parola dell’Innamorato. Omelia all’Eremo Francescano, Le Celle di Cortona su Mc 4,12-23 per la 3 domenica dell’anno A, Domenica della Parola di Dio (22/01/2023).

Lo zelo scambiato per follia. Omelia all’Eremo Francescano, Le Celle di Cortona su Mc 3,20-21 per il sabato del 2 settimana dell’anno A (21/01/2023).

Perdonami con un bacio! Omelia all’Eremo Francescano, Le Celle di Cortona su Gv 1,29-34 per la 2 domenica dell’anno A (15/01/2023).

Il-falsifikazzjoni tal-Qdusija. It-2 katakeżi tal-Iskola tat-Talb. Le Celle di Cortona. (bit-Taljan) (14/01/2023).

2022

DIĊEMBRU 2022

Fr Hayden’s Christmas Message. (24/12/2022).

Inti mhux id-dnub tiegħek. Santwarju ta’ San Ġwanni Pawlu II fi Krosno. (bit-Taljan) (10/12/2022).

It-Testimonjanza ta’ Fr Hayden. Santwarju ta’ San Ġwanni Pawlu II fi Krosno. (bit-Taljan) (04/12/2022).

Il-fejqan huwa possibbli! – Santwarju ta’ San Ġwanni Pawlu II fi Krosno. (bit-Taljan) (01/12/2022).

NOVEMBRU 2022

Sowers of Hope. Advent Message – Conference 2. (30/11/2022) (with text)

Born Again. Advent Message – Conference 1. (30/11/2022).

L-Ewropa tirrifjuta lil Ġesù – Santwarju ta’ San Ġwanni Pawlu II fi Krosno. (bit-Taljan) (29/11/2022).

Kif niltaqgħu ma’ Ġesù fl-Avvent? – Santwarju ta’ San Ġwanni Pawlu II fi Krosno. (bit-Taljan) (27/11/2022).

OTTUBRU 2022

Omelia (bit-Taljan) – Frati Minori Cappuccini, Modica. (17/10/2022)

Omelia (bit-Taljan) – Frati Minori Cappuccini, Modica. (15/10/2022)

“È la preghiera che spande il sorriso e la benedizione di Dio” (Padre Pio) – Catechesi di Padre Hayden al Convegno Regionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio della Sicilia tenuta al Santuario della Madonna delle Lacrime, Siracusa. (bit-Taljan) (16/10/2022).

ĠUNJU 2022

Il-Laqgħat “Ejjew Għandi” mmexxija minn Fr Hayden. (12/06/2022) (bit-test)

MEJJU 2022

Mumenti mill-laqgħa ‘Ejjew Għandi’ fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Raħal Ġdid. (13/05/2022) (bit-test)

MARZU 2022

La tibżax!: Il-ħabsi, il-vittma u s-soċjeta’. Omelija fil-festa ta’ San Ġużepp (19 ta’ Marzu 2022) fil-kappella tal-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin. (19/03/2022) (bit-test)

EŻERĊIZZI (Dunamis):

FRAR 2022

Eucharistic Healing – Talk at the Divine Mercy Conference, Dublin (Ireland) (25/02/2022) (bit-test)

Talba għal min jinsab marid l-isptar (19/02/2022) (bit-test)

Fejn se ssib l-imħabba li tixtieq? – Riflessjoni waqt il-laqgħa ‘Ejjew Għandi’ fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Raħal Ġdid. (18/02/2022) (bit-test)

JANNAR 2022

Għar tal-ħallelin jew dar tat-talb? – Riflessjoni waqt il-laqgħa ‘Ejjew Għandi’ fil-knisja parrokkjali ta’ Marsaskala. (27/01/2022) (bit-test)

The Calling of St Paul – On the feast of the conversion of St Paul (25 January), a reflection on the need of a renewed personal encounter with Jesus Christ to evangelize. (25/01/2022) (bit-test)

2021

DIĊEMBRU 2021

Ejjew nidħlu f’qalb xulxin! – Riflessjoni dwar it-tifsira tal-Milied fil-laqgħa ‘Ejjew Għandi’ fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Raħal Ġdid. (10/12/2021)

NOVEMBRU 2021

L-Aljenazzjoni – Riflessjoni dwar l-aljenazzjoni f’ħajjitna. (29/11/2021) (bit-test)

Min ifittex isib! – Dwar it-tfittxija għas-Saltna ta’ Alla. (08/11/2021)

OTTUBRU 2021

Qum mill mewt! Riflessjoni waqt il-laqgħa ‘Ejjew Għandi’ nhar fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Raħal Ġdid. (22/10/2021)

X’jagħmlek nisrani llum? – Riflessjoni dwar x’jgħamilna nsara fi żminijietna. (04/10/2021)

SETTEMBRU 2021

Inħafrulha għax ħabbet ħafna! – Riflessjoni waqt il-laqgħa ‘Ejjew Għandi’ fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Raħal Ġdid. (17/9/2021) (bit-test)

APRIL 2021

Omelija f’Ħamis ix-Xirka fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin. (01/04/2021)

MARZU 2021

EŻERĊIZZI:

FRAR 2021

JANNAR 2021

Emmen li int maħbub! – Riflessjoni dwar Mk 1:14-19. (24/01/2021)

Il-Qawwa tal-Ħbiberija – Riflessjoni dwar il-qawwa tal-ħbiberija. (17/01/2021)

2020

NOVEMBRU 2020

Ħabib tal-Facetime – Riflessjoni dwar il-ħbiberija intimita ta’ Ġesu’. (30/11/2020)

Taqtax qalbek! – Laqgħa Ejjew Għandi. (19/11/2020)

OTTUBRU 2020

Omelija taż-żwieġ ta’ Mark u Fabienne Debono – L-omelija taż-żwieġ. (01/10/2020)

Irid ikun ħabib tiegħek – Riflessjoni dwar il-ħbiberija ta’ Ġesu magħna. (29/10/2020)

Kun determinat! – Riflessjoni dwar il-bżonn li nkunu determinati. (16/10/2020)

L-Imħabba tfejjaq! – Omelija fl-anniversarju tal-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima. (14/10/2020)

Mark & Fabienne’s Marriage. (01/10/2020)

SETTEMBRU 2020

Kliem negattiv! – Riflessjoni dwar il-bżonn li nitkellmu b’mod li jibni lil xulxin. (29/09/2020)

Il-kuxjenza qed ittaqqalni! – Riflessjoni dwar kif issib il-paċi meta l-kuxjenza tkun imtaqqla. (07/09/2020)

AWWISSU 2020

L-Għid ta’ Marija (l-Assunta) – Omelija f’nhar l-Għid ta’ Marija (15 t’Awwissu 2020) fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għawdex. (15/08/2020)

Għax niddubita nagħmel ħażin? Mela jien mazzun! – Riflessjoni dwar il-fidi. (11/08/2020)

Id-dlam ma għelbux! – Riflessjoni dwar l-esperjenza ta’ dlam fil-ħajja. (11/08/2020)

LULJU 2020

Ma niflaħx dal-vojt ġewwa fija! – Riflessjoni dwar il-bżonn li ma nibżgħux inħallu lil Ġesu jimla l-vojt ta’ ġewwa fina. (16/07/2020)

Kemm nixtieq li nerġa’ nemmen! – Taħdita dwar ix-xewqa li wieħed jerġa’ jemmen. (06/07/2020)

ĠUNJU 2020

MEJJU 2020

Let not your hearts be troubled (Jn 14:1) – Online retreat talk to Magnificat Malta. (31/05/2020)

Intom tircievu l-qawwa (Atti 1:8) Riflessjoni dwar Pentekoste. (27/05/2020)

Michael & Kristina’s Marriage Homily. (25/05/2020)

Broken and sent! – Homily on Ascension Sunday. (24/05/2020)

Flimkien nirbħu l-COVID-19 – Messaġġ ta’ solidarjeta fiż-żmien il-COVID-19. (21/05/2020)

Mulej għallimna nitolbu (Lq 11:1) Riflessjoni dwar it-talb. (19/05/2020)

Tħallux qalbkom titħawwad – Riflessjoni dwar Ġw 14:1-12. (13/05/2020)

APRIL 2020

La Speranza della Resurrezione – Catachesi indirizzata alla Comunita Abramo sul triduo pasquale alla luce della speranza durante l’epidemia del coronavirus. (09/04/2020).

MARZU 2020

Messa per la guarigione e liberazione dal Covid-19 in diretta da Roma. (16/03/2020).

EŻERĊIZZI:

FRAR 2020

Il-karita’ mill-qalb – Riflessjoni dwar il-karita’ mill-qalb. (27/02/2020)

It-Talb: Ftuħ għall-Imħabba – Riflessjoni dwar it-talb. (27/02/2020)

X’sens għandu r-Randan? – Riflessjoni dwar it-tifsira tar-Randan. (27/02/2020)

Igdem ilsienek! – Riflessjoni dwar l-użu ta’ lsiena. (27/02/2020)

L-għira toqtol! (24/02/2020)

Taqtax qalbek! – Riflessjoni dwar il-qtigħ il-qalb. (24/02/2020)

JANNAR 2020

2019

DIĊEMBRU 2019

Il-qaddisin favoriti ta’ Fr Hayden – Fr Hayden jitkellem dwar il-qaddisin favoriti tiegħu. (11/12/2019)

Għandna nagħmlu filters x’films naraw? – Dwar l-importanza li nagħżlu x’naraw fuq il-media. (11/12/2019)

Għaliex għandha bżonn id-dixxerniment? – Dwar il-bżonn li nagħmlu għażliet fid-dawl ta’ Alla.(11/12/2019)

Il-foqra fil-ferħ tagħna – Riflessjoni dwar il-foqra bħala għajn ta’ ferħ. (11/12/2019)

San Ġużepp għandu x’jgħallimna – Riflessjoni dwar San Ġużepp. (11/12/2019)

Tingħalaqx fil-weġgħat tiegħek – Riflessjoni dwar il-bżonn li ma ningħalqux fil-weġgħat tal-ħajja. (04/12/2019)

NOVEMBRU 2019

X’taqbida! – Riflessjoni dwar it-taqbidiet li nħossu fina. (30/11/2019)

Kemm se ndum imweġġa’! – Riflessjoni dwar il-bżonn li nħallu lil Ġesu’ jfejjaqna mill-weġgħat.(30/11/2019)

Laqgħa personali ma’ Ġesu’ – Riflessjoni dwar il-laqgħa personali ta’ Ġesu magħna. (30/11/2019)

SETTEMBRU 2019

Ċaħda mibdula fi ħniena! – Riflessjoni dwar Lq 23:35-43. (L-34 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019)

Tgħid se joqtluni? – Riflessjoni dwar Lq 21:5-19. (It-33 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019)

Ngħix wara li mmut? – Riflessjoni dwar Lq 20:27-38. (It-32 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019)

Inżel minn hemm! – Riflessjoni dwar Lq 19:1-10. (Il-31 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019) (bit-test)

X’tisbita! – Riflessjoni dwar Lq 18:9-14. (It-30 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019) (bit-test)

U kemm se ndum nitlob! – Riflessjoni dwar Lq 18,1-8. (Id-29 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019)

Ħenn għalija Mulej u fejjaqni! – Riflessjoni dwar Lq 17:11-19. (It-28 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019) (bit-test)

Kemm nixtieq li nemmen! – Riflessjoni dwar Lq 17:5-10. (Is-27 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019) (bit-test)

Is-sinjur jistgħana u l-fqir jiftaqar! – Riflessjoni dwar Lq 16: 19-31. (Is-26 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/09/2019) (bit-test)

LULJU 2019

Ħaddem moħħok! – Riflessjoni dwar Lq 16:1-13. (Il-25 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/07/2019) (bit-test)

Kuraġġ! Tista’ tibda mill ġdid – Riflessjoni dwar Lq 15:1-32. (L-24 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/07/2019)

Ħadd u xejn qabel Ġesu! – Riflessjoni dwar Lq 14:25-33. (It-23 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/07/2019)

Dak li tieħu tippoppa quddiem! – Riflessjoni dwar Lq 14: 7-14. (It-22 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/07/2019) (bit-test)

Kemm se jsalvaw? – Riflessjoni dwar Lq 13:22-30. (Il-21 Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/07/2019) (bit-test)

Naqbdu bl-imħabba – Riflessjoni dwar Lq 12:49-53. (L-20 Ħadd matul is-Sena Ċ) (01/07/2019) (bit-test)

Inħossni qed nispiċċa! – Riflessjoni dwar Lq 12:32-48. (Id-19-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (01/07/2019) (bit-test)

Ir-rebgħa tkissrek! – Riflessjoni dwar Lq 12:13-21. (It-18-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (18/07/2019) (bit-test)

Għallimna nitolbu – Riflessjoni dwar Lq 11:1-13. (Is-17-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (01/07/2019) (bit-test)

Ħaġa waħda meħtieġa! – Riflessjoni dwar Lq 10:38–42. (Is-16-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (01/07/2019) (bit-test)

Nitħassru u nieqfu! – Riflessjoni dwar Lq 10:25-37. (Il-15-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (01/07/2019) (bit-test)

Mibgħuta b’missjoni – Riflessjoni dwar Lq 10:1–12, 17–20. (L-14-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (01/07/2019)

ĠUNJU 2019

Third talk on Sunday at the 28th Dublin International Divine Mercy Conference which was held on the weekend of the 23rd to the 24th of February 2019 in the Main Hall RDS, Ballsbridge, Dublin 4. The Theme was “Let us not be put to the test.” (Mt. 6: 13) (30/06/2019)

Second talk on Sunday at the 28th Dublin International Divine Mercy Conference which was held on the weekend of the 23rd to the 24th of February 2019 in the Main Hall RDS, Ballsbridge, Dublin 4. The Theme was “Let us not be put to the test.” (Mt. 6: 13) (28/06/2019)

Determinat! – Riflessjoni dwar Lq 9:51-62. (It-13-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (15/06/2019) (bit-test)

MEJJU 2019

Ġisem u Demm Ġesu’ – Riflessjoni dwar Lq 9:11b–17 (Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej) (30/05/2019) (bit-test)

Alla Trinita – Riflessjoni dwar Ġw 16:12-15. (Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa) (30/05/2019) (bit-test)

Mibdula bil-qawwa tal-Ispirtu – Riflessjoni dwar Atti 1:1-11. (Solennita’ ta’ Pentekoste) (30/05/2019) (bit-test)

Int għandek missjoni… anke jekk dgħajjef! – Riflessjoni dwar Mk 16:15-20 (Solennita’ tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema) (20/05/2019) (bit-test)

Inħobb kif irrid jien? – Riflessjoni dwar Ġw 14:23–29. (Is-Sitt Ħadd tal-Għid) (20/05/2019) (bit-test)

Id-divorzju bejn l-imħabba u l-verita’ – Riflessjoni dwar Ġw 13:31–35. (Il-Ħames Ħadd tal-Għid) (20/05/2019)

Reconciliation Service on Saturday at the 28th Dublin International Divine Mercy Conference which was held on the weekend of the 23rd to the 24th of February 2019 in the Main Hall RDS, Ballsbridge, Dublin 4. The Theme was “Let us not be put to the test.” (Mt. 6: 13) (06/05/2019)

APRIL 2019

Dak il-leħen! – Riflessjoni dwar Ġw 10:27-30 (Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid) (26/04/2019)

Back to square one? – Riflessjoni dwar Ġw 21:1-14. (It-Tielet Ħadd tal-Għid) (26/04/2019)

Il-Ħniena Divina – Riflessjoni fuq Ġw 20:19-31. (It-Tieni Ħadd tal-Għid – Ħadd il-Ħniena Divina) (26/04/2019) (bit-test)

Love is like the Eucharist, you have to break yourself in order to give yourself for the love of others. The Eucharist teaches us how to be Jesus in the community, giving our whole life, body, time and existence for the community. In this program, Fr. Hayden Williams tells us how to build a special bond with Jesus in the Blessed Sacrament. Stay tuned to your Shalom World. (19/04/2019)

First talk on Saturday at the 28th Dublin International Divine Mercy Conference which was held on the weekend of the 23rd to the 24th of February 2019 in the Main Hall RDS, Ballsbridge, Dublin 4. The Theme was “Let us not be put to the test.” (Mt. 6: 13) (15/04/2019)

Maqbud fil-fatt! – Riflessjoni dwar Ġw 8:1-12 (Il-5 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (02/04/2019)

MARZU 2019

EŻERĊIZZI GĦALL-FAMILJA:

EŻERĊIZZI:

Pa! Aħfirli b’bewsa! – Riflessjoni dwar Lq 15:1-3,11-32. (Ir-4 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (17/03/2019)

Huwa urġenti li tikkonverti! – Riflessjoni dwar Lq 13:1-9 (It-3 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (17/03/2019)

Li tirrabja mat-tfal huwa dnub? – Riflessjoni dwar li tirrabja mat-tfal. (09/03/2019)

L-effetti tal-pornografija – Riflessjoni dwar il-pornografija. (08/03/2019) (bit-test)

Kif il-Knisja tħares lejn is-sess? – Riflessjoni dwar kif il-Knisja tħares lejn is-sess. (08/03/2019)

Jgħin li żżomm djarju spiritwali? – Riflessjoni dwar id-djarju spiritwali. (08/03/2019)

Ix-xogħol nhar ta’ Ħadd – Riflessjoni dwar ix-xogħol nhar ta’ Ħadd. (08/03/2019)

Għaliex nemmnu f’Ġesu’ Ewkaristija? – Riflessjoni dwar il-preżenza reali ta’ Ġesu’ fl-Ewkaristija. (08/03/2019)

FRAR 2019

Fuq it-Tabor ma’ Ġesu’ – Riflessjoni dwar Lq 9:28-36. (It-2 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (20/02/2019)

Fit-taqbida max-Xitan – Riflessjoni dwar Lq 4:1-13. (L-1 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (20/02/2019)

Kollha għomja? – Riflessjoni dwar Lq 6: 39-45. (It-8 Ħadd matul is-Sena Ċ) (04/02/2019)

X’nagħmel bl-għadu? – Riflessjoni dwar Lq 6: 27-38. (Is-7 Ħadd matul is-Sena Ċ) (04/02/2019)

Min hu ferħan? – Riflessjoni dwar Lq 6: 17,20-26. (Is-6 Ħadd matul is-Sena Ċ) (04/02/2019)

San Pawl f’Malta – Riflessjoni dwar in-nawfragju ta’ San Pawl f’Malta. (04/02/2019)

JANNAR 2019

Kif tista tkun Kattoliku fuq il-post tax-xogħol? (10/01/2019)

2018

DIĊEMBRU 2018

Le vie nuove di Dio – Messaggio di Natale 2018. (24/12/2018).

God’s new ways! (Christmas 2018) – Christmas message by Fr Hayden. (24/12/2018)

Jekk il-partner ibiegħdek minn Alla? (22/12/2018)

Fr Hayden & Jeff Christie – Fr Hayden interviewing Jeff Christie, husband of Jennifer Christie who was raped and kept the child. (22/12/2018)

Kemm malajr nibdlu l-fehma! – Riflessjoni dwar Lq 4:21-30. (Ir-4 Ħadd matul is-Sena Ċ) (22/12/2018)

Ġesu jfejjaq u jeħles! – Riflessjoni dwar Lq 1:1-4,14-21. (It-3 Ħadd matul is-Sena Ċ) (22/12/2018)

Fil-ħajja ta’ kuljum – Riflessjoni dwar Ġw 2:1-11. (It-2 Ħadd matul is-Sena Ċ) (22/12/2018)

Mgħammda fl-Ispirtu – Riflessjoni dwar Lq 3:15–16, 21–22. (Solennita’ tal-Magħmudija tal-Mulej) (22/12/2018)

Ħadd ma huwa eskluż mill-imħabba ta’ Alla! – Riflessjoni dwar Mt 2:1-12. (Solennita tal-Epifanija) (22/12/2018)

Il-Familja ta’ Nazaret – Riflessjoni dwar il-Familja ta’ Nazaret (Lq 2:41–52) (22/12/2018)

Plastic Surgery, Organ Donation & Cremation (08/12/2018)

NOVEMBRU 2018

Għalfejn għandek tqerr? (29/11/2018)

Kif tħejji ruħek għall-mewt? (19/11/2018)

Marija għand Eliżabbetta – Riflessjoni dwar Lq 1:39-45. (Ir-4 Ħadd tal-Avvent tas-Sena Ċ) (14/11/2018)

Sinjali ta’ Konverżjoni – Riflessjoni dwar Lq 3:10-18. (It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena Ċ) (14/11/2018)

Alla jidħol f’ħajtek! – Riflessjoni dwar Lq 3:1-6. (It-2 Ħadd tal-Avvent tas-Sena Ċ) (14/11/2018)

Ta’ min hi l-aħħar kelma? – Riflessjoni dwar Lq 21:25–28, 34–36. (L-1 Ħadd tal-Avvent tas-Sena Ċ) (14/11/2018)

Il-mewt u warajha. Riflessjoni dwar il-mewt u x’jiġri wara. (10/11/2018) (bit-test)

Għaliex ngħammdu lit-trabi? – Riflessjoni dwar il-magħmudija tat-trabi. (06/11/2018)

OTTUBRU 2018

You can become a saint! – Fr Hayden reflects on the Christian call to holiness. This message was recorded at Capuchin TV in Nairobi, Kenya. (31/10/2018)

Il-qawwa tat-tifhir lil Alla – Riflessjoni dwar il-qawwa li hemm filli wieħed ifaħħar lil Alla. (30/10/2018)

Kif tiddefendi l-fidi Kattolika? (19/10/2018)

Il-Fejqan. (19/10/2018)

SETTEMBRU 2018

L-iskandlu tal-imħabba! – Riflessjoni dwar Ġw 18:33-37. (Il-34 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (18/09/2018)

Fl-aħħar ninħeles! – Riflessjoni dwar Mk 13:24-32. (Il-33 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (18/09/2018)

Ipokriti! – Riflessjoni dwar Mk 12:38-44. (Il-32 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (15/09/2018)

Iftaħ widnejk! – Riflessjoni dwar Mk 12:28-34. (Il-31 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (17/09/2018)

AWWISSU 2018

Xbajt! Ħenn għalija! – Riflessjoni fuq Mk 10:46-52. (It-30 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (30/08/2018)

Il-glorja vera! – Riflessjoni fuq Mk 10:35-45. (Id-29 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (30/08/2018)

Ħares u ħabb! – Riflessjoni fuq Mk 10:17-27. (It-28 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (30/08/2018)

F’adulterju għax… – Riflessjoni fuq Mk 10;2-12. (Is-27 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (30/08/2018)

L-infern għażla tiegħek! – Riflessjoni dwar Mk 9:38–43, 45, 47–48. (Is-26 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (09/08/2018)

Nitgħallmu naqdu – Riflessjoni dwar Mk 9:30-37. (Il-25 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (09/08/2018)

LULJU 2018

Nistqarru lil Ġesu’ – Riflessjoni dwar Mk 8:27-35. (L-24 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (27/07/2018)

Il-bżonn li nisimgħu – Riflessjoni dwar Mk 7:31-37. (It-23 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (27/07/2018)

Nodfa minn ġewwa – Riflessjoni dwar Mk 7:1–8, 14–15, 21–23. (It-22 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (18/07/2018)

Kemm hi iebsa! – Riflessjoni dwar Ġw 6:60-69. (Il-21 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (18/07/2018)

Agħtini nifs! – Riflessjoni dwar Ġw 6:51-58. (L-20 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (07/07/2018)

Kemm se ddum tgorr? – Riflessjoni dwar Ġw 6:41-51. (Id-19-il Ħadd ta’ matul is-Sena B) (07/07/2018)

ĠUNJU 2018

Ġesu’ Ewkaristija – Riflessjoni dwar Ġw 6:24-35. (It-18-il Ħadd ta’ matul is-Sena B) (29/06/2018)

Il-ftit li jsir ħafna – Riflessjoni dwar Ġw 6:1-15. (Is-17-il Ħadd ta’ matul is-Sena B) (29/06/2018)

Kliem u fatti! – Riflessjoni dwar Mk 6:30-34. (Is-16-il Ħadd ta’ matul is-Sena B) (13/06/2018)

Għandek missjoni! – Riflessjoni dwar Mk 6:7-13. (Il-15-il Ħadd ta’ matul is-Sena B) (13/06/2018)

Tagħmel il-ġid u taqla’ fuq wiċċek! – Riflessjoni dwar Mk 6:1-6. (L-14-il Ħadd matul is-Sena B) (07/06/2018)

Nitolbok għat-tfal! – Riflessjoni dwar Mk 5:21-43. (It-13-il Ħadd matul is-Sena B) (07/06/2018)

Twelid diffiċli – Riflessjoni dwar Lq 1:57-66, 80. (Solennita’ tat-Twelid ta’ San Gwann il-Battista) (06/06/2018)

Jikber fil-moħbi – Riflessjoni dwar Mk 4:26-34. (Il-11-il Ħadd matul is-Sena B) (06/06/2018)

MEJJU 2018

Il qerq tax-Xitan – Riflessjoni dwar Mk 3:20-25. (L-10 Ħadd ta’ matul is-Sena B) (29/05/2018)

Dan hu ġismi! – Riflessjoni dwar Mk 14:12-16, 22-26. (Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej) (29/05/2018)

APRIL 2018

Mimlija bl-Ispirtu s-Santu – Riflessjoni dwar Atti 2:1-11. (Solennita’ ta’ Pentekoste) (11/04/2018)

F’Alla Trinita’ – Riflessjoni dwar Rum 8:14-17. (Solennita’ tat-Trinita’ Qaddisa) (11/04/2018)

B’missjoni! – Riflessjoni dwar Mk 16:15-20. (Tlugħ is-Sema tal-Mulej tas-Sena B) (11/04/2018)

Imwaħħlin fl-imħabba – Riflessjoni dwar Ġw 15:9-17. (Is-6 tal-Ħadd tal-Għid tas-Sena B) (11/04/2018)

MARZU 2018

Ma tagħmlu xejn! – Riflessjoni dwar Ġw 15:1-8. (Il-5 tal-Ħadd tal-Għid tas-Sena B) (03/03/2018)

Ragħaj Sabiħ – Riflessjoni dwar Ġw 10:11-18. (Ir-4 tal-Ħadd tal-Għid tas-Sena B) (03/03/2018)

Għalxiex imtaqqlin? – Riflessjoni dwar Lq 24:35-48. (It-3 Ħadd tal-Għid tas-Sena B) (03/03/2018)

Ħniena Divina – Riflessjoni dwar Ġw 20:19-31. (Ħadd il-Ħniena Divina) (03/03/2018)

Qam mill-mewt! – Riflessjoni dwar Ġw 20:1-9. (L-Għid il-Kbir tas-Sena B) (03/03/2018)

Il-Passjoni! – Riflessjoni dwar Mk 15:1-39. (Ħadd il-Palm tas-Sena B) (02/03/2018)

EŻERĊIZZI:

FRAR 2018

Nixtiequ narawh! – Riflessjoni dwar Ġw 12:20-33. (Il-5 Ħadd tar-Randan tas-Sena B) (01/02/2018)

Hekk ħabbna! – Riflessjoni dwar Ġw 3:14-21. (Ir-4 Ħadd tar-Randan tas-Sena B) (01/02/2018)

JANNAR 2018

Tindifa waħda A1! – Riflessjoni dwar Ġw 2:13-25. (It-3 Ħadd tar-Randan tas-Sena B) (29/01/2018)

X’bidla! – Riflessjoni dwar Mk 9:2-10. (It-2 Ħadd tar-Randan tas-Sena B) (29/01/2018)

Time up! – Riflessjoni dwar Mk 1:12-15. (l-1 Ħadd tar-Randan tas-Sena B) (28/01/2018)

Kun imfejjaq! – Riflessjoni dwar Mk 1:40-45. (Is-6 Ħadd matul is-Sena B) (28/01/2018)

2017

DIĊEMBRU 2017

Fejqan fil-Familja – Riflessjoni dwar Mk 1:29-39. (Il-5 Ħadd matul is-Sena B) (23/12/2017)

Oħroġ Satana! – Riflessjoni dwar Mk 1:21-28. (Ir-4 Ħadd matul is-Sena B) (23/12/2017)

Ejja! – Riflessjoni dwar Mk 1:14-20. (It-3 Ħadd matul is-Sena B) (23/12/2017)

Sibnih! – Riflessjoni dwar Ġw 1:35-42. (It-2 Ħadd matul is-Sena B) (23/12/2017)

Ġesu’ ġie għal kulħadd – Riflessjoni dwar Mt 2:1-12. (Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej) (23/12/2017)

Il-Familja – Riflessjoni dwar Lq 2:22-40. (Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nazaret) (23/12/2017)

Fr Hayden & Rebecca Kiessling – Fr Hayden interviewing Rebecca Kiessling. (11/12/2017)

NOVEMBRU 2017

Ġesu twieled għalik! – Riflessjoni dwar Lq 1:67-79. (Ir-4 Ħadd tal-Avvent tas-Sena B) (19/11/2017)

Lil min qed jibgħatlek Alla? – Riflessjoni dwar Ġw 1:6–8, 19–28. (It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena B)(19/11/2017)

OTTUBRU 2017

Aħbar tajba! – Riflessjoni dwar Mk 1:1-8. (It-2 Ħadd tal-Avvent tas-Sena B) (18/10/2017)

Moħħok hemm! – Riflessjoni dwar Mk 13:33-37. (L-1 Ħadd tal-Avvent tas-Sena B) (18/10/2017)

Accountable! – Riflessjoni dwar Mt 25:31-46. (L-34 Ħadd matul is-Sena A)(17/10/2017)

Kollox tiegħek! – Riflessjoni dwar Mt 25:14-30. (It-33 Ħadd matul is-Sena A)(17/10/2017)

Iffissat! – Riflessjoni dwar Mt 25:1-13. (It-32 Ħadd matul is-Sena A) (17/10/2017)

Mill-kliem għall-fatti – Riflessjoni dwar Mt 23:1-12. (Il-31 Ħadd matul is-Sena A) (17/10/2017)

Love 2 in 1 – Riflessjoni dwar Mt 22:34-40. (It-30 Ħadd matul is-Sena A) (02/10/2017)

Iridu jonsbuk! – Riflessjoni dwar Mt 22:15-21. (Id-29 Ħadd matul is-Sena A) (02/10/2017)

Party time! – Riflessjoni dwar Mt 22:1-14. (It-28 Ħadd matul is-Sena A) (02/10/2017)

Recycle! – Riflessjoni dwar Mt 21:33–43. (Is-27-il Ħadd matul is-Sena A) (02/10/2017)

SETTEMBRU 2017

Iva? Le? U l-prostituzzjoni! – Riflessjoni dwar Mt 21:28-32. (Is-26 Ħadd matul is-Sena A) (01/09/2017)

Fr Hayden & John Pridmore – Fr Hayden interviewing John Pridmore. (01/09/2017)

B’xejn! – Riflessjoni dwar Mt 20:1-6. (Il-25 Ħadd matul is-Sena A) (01/09/2017)

Maħfra mill-qalb! – Riflessjoni dwar Mt 18:21-35. (It-24 Ħadd matul is-Sena A) (01/09/2017)

Irbaħ lura lil ħuk! – Riflessjoni dwar Mt 18:15-20. (It-23 Ħadd matul is-Sena A) (01/09/2017)

LULJU 2017

Mixja wara Ġesu’ – Riflessjoni dwar Mt 16:21-27. (It-22 Ħadd matul is-Sena A) (21/07/2017)

X’jaħsbu dwar Ġesu’? – Riflessjoni dwar Mt 16:13-20. (Il-21 Ħadd matul is-Sena A) (21/07/2017)

Nitolbu għal uliedna – Riflessjoni dwar Mt 15:21-28. (L-20 Ħadd matul is-Sena A) (13/07/2017)

Nimxu fil-maltemp – Riflessjoni dwar Mt 14:22-23. (Id-19 il-Ħadd matul is-Sena A) (13/07/2017)

ĠUNJU 2017

Ġesu’ trasfigurat – Riflessjoni dwar Mt 17:1-9. (Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej) (27/06/2017)

X’qed tfittex f’ħajtek? – Riflessjoni dwar Mt 13:44-52. (Is17-il Ħadd matul is-Sena A) (27/06/2017)

Ħallata ballata! – Riflessjoni dwar Mt 13:24-30. (Is-16-il Ħadd matul is-Sena A) (17/06/2017)

X’art int? – Riflessjoni dwar Mt 13:1-9. (Il15-il Ħadd matul is-Sena A) (17/06/2017)

Ġesu’ biss! – Riflessjoni dwar Mt 11:25-30. (L-14-il Ħadd matul is-Sena A) (17/06/2017)

Sejħa għall-ferħ! – Riflessjoni dwar Mt 8:5-17. (13-il Ħadd matul is-Sena A) (17/06/2017)

MEJJU 2017

Alla huwa għaqda w imħabba – Riflessjoni dwar Ġw 3:16-18. (Trinita’ Qaddisa) (20/05/2017)

Insara fil-pubbliku – Riflessjoni dwar Mt 10:26-33. (It-12-il Ħadd matul is-Sena A) (20/05/2017)

Ħobż ħaj – Riflessjoni dwar Ġw 6:51-59. (Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej) (20/05/2017)

Imtlew lkoll bl-Ispirtu s-Santu – Riflessjoni dwar Atti 2:1-4. (Pentekoste tas-Sena A) (20/05/2017)

Jekk tħobbuni – Riflessjoni dwar Ġw 14:15-21. (Is-6 Ħadd tal-Għid tas-Sena A) (20/05/2017)

Missjunarji fraġli – Riflessjoni dwar Mt 28:16-20. (Tlugħ il-Mulej fis-Sema) (20/05/2017)

Titħawwadx! – Riflessjoni dwar Ġw 14:1-12. (Il-5 Ħadd tal-Għid tas-Sena A) (07/05/2017)

Ġesu’, ir-Ragħaj it-Tajjeb – Riflessjoni dwar Ġw 10:1-10. (Ir-4 Ħadd tal-Għid tas-Sena A) (07/05/2017)

MARZU 2017

EŻERĊIZZI:

Pass pass magħna! – Riflessjoni dwar Lq 24:13-35. (It-3 Ħadd tal-Għid tas-Sena A) (20/03/2017)

Dnubietna maħfura! – Riflessjoni dwar Ġw 20:19-31. (Ħadd il-Ħniena Divina) (20/03/2017)

Qam mill-mewt! – Riflessjoni dwar Ġw 20:1-9. (Ħadd il-Għid tas-Sena A) (20/03/2017)

Il-Passjoni ta’ Ġesu’ – Riflessjoni dwar Mt 26:14-27, 66. (Ħadd il-Palm tas-Sena A) (20/03/2017)

Oħroġ mill-qabar! – Riflessjoni dwar Ġw 11:1-45. (Il-5 Ħadd tar-Randan tas-Sena A) (20/03/2017) (bit-test)

Qed nara! – Riflessjoni dwar Ġw 9:1-41. (Ir-4 Ħadd tar-Randan tas-Sena A) (13/03/2017) (bit-test)

JANNAR 2017

Għadni ‘l bogħod! Imm’Alla jkellimni! – Riflessjoni dwar Ġw 4:5-42. (It-3 Ħadd tar-Randan tas-Sena A) (23/01/2017) (bit-test)

Ħin waħdi biex Alla jibdilni! – Riflessjoni dwar Mt 17:1-9. (It-2 Ħadd tar-Randan tas-Sena A) (23/01/2017) (bit-test)

Ix-Xitan jittanta! – Riflessjoni dwar Mt 4:1-11. (L-1 Ħadd tar-Randan tas-Sena A) (23/01/2017)

Alla flus! – Riflessjoni dwar Mt 6:24-34. (It-8 Ħadd ta’ matul is-Sena A) (23/01/2017) (bit-test)

Inpattiha? – Riflessjoni dwar Mt 5:38-48. (Is-7 Ħadd matul is-Sena A) (12/01/2017) (bit-test)

L-Adulterju – Riflessjoni dwar Mt 5:17-3. (Is-6 Ħadd matul is-Sena A) (12/01/2017) (bit-test)

2016

DIĊEMBRU 2016

Dawl fis-soċjeta’ – Riflessjoni dwar Mt 5:13-16. (Il-5 Ħadd matul is-Sena A) (06/12/2016)(bit-test)

Il-ferħ nisrani – Riflessjoni dwar Mt 5:1-12. (Ir-4 Ħadd matul is-Sena A) (06/12/2016) (bit-test)

NOVEMBRU 2016

Ġesu’ fid-dlam – Riflessjoni dwar Mt 4:12-23. (It-3 Ħadd matul is-Sena A) (22/11/2016) (bit-test)

Jinsab f’nofsna! – Riflessjoni dwar Ġw 1:29-34. (It-2 Ħadd matul is-Sena A) (22/11/2016) (bit-test)

It-3 Re – Riflessjoni dwar Mt 2:1-12. (Epifanija tal-Mulej tas-Sena A) (21/11/2016)

Marija, Omm Alla – Riflessjoni dwar Lq 2:16-21. (Marija Omma Alla tas-Sena A) (21/11/2016) (bit-test)

Id-dawl idda fid-dlam! – Riflessjoni dwar Lq 2:15-20. (Solennita’ tal-Twelid ta’ Sidna Ġesu’, il-Kristu tas-Sena A) (21/11/2016) (bit-test)

San Ġużepp jurina t-triq – Riflessjoni dwar Mt 1:18-24. (Ir-4 Hadd tal-Avvent tas-Sena A) (21/11/2016) (bit-test)

OTTUBRU 2016

Tista’ tkun differenti! – Riflessjoni dwar Mt 11:2-11. (It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A) (31/10/2016) (bit-test)

Daħla f’qoxritna! – Riflessjoni dwar Mt 3:1-12. (It-2 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A) (31/10/2016) (bit-test)

Ġesu’ reġa’ ġej! – Riflessjoni dwar Mt 24:37-44. (L-1 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A) (18/10/2016) (bit-test)

Saltan fija Mulej! – Riflessjoni dwar Lq 23:35-43. (It-34 Ħadd tas-Sena Ċ) (18/10/2016)

Ippersegwitati! – Riflessjoni dwar Lq 21:5-19., (It-33 Ħadd tas-Sena Ċ) (17/10/2016)

U wara l-mewt? – Riflessjoni dwar Lq 20:37-38. (It-32 Ħadd tas-Sena Ċ) (16/10/2016)

Żakkew! – Riflessjoni dwar Lq 19:1-10. (Il-31 Ħadd tas-Sena Ċ) (20/10/2016)

Ħniena Mulej! – RiflessjonI dwar Lq 18:9-14. (It-30 Ħadd tas-Sena Ċ) (20/10/2016)

SETTEMBRU 2016

Nitolbu on the go! – Riflessjoni dwar Lq 18:1-8. (Id-29 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/10/2016)

Imweġġa’? Fejn sejjer? – Riflessjoni dwar Lq 17:11-19. (It-28 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/09/2016)

Inħaddmu l-fidi! – Riflessjoni dwar Lq 17:5-10. (Is-27 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/10/2016)

Fra Baskal – Fr Hayden jitkellem dwar il-qaddej ta’ Alla, Fr Baskal Farrugia OFMCap. (07/10/2016)

Madre Tereża – Fr Hayden jitkellem dwar xi aspetti mill-ħajja ta’ Madre Tereża. (06/10/2016)

AWWISSU 2016

Aljenati mill oħrajn? – Riflessjoni dwar Lq 16:19-31. (Is-26 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/08/2016)

Inħaddmu moħħna! – Riflessjoni dwar Lq 16:1-13. (Il-25 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/08/2016)

Mgħannqin mill-ġdid! – Riflessjoni dwar Lq 15:1-32. (L-24 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/08/2016)

Ġesu’ qabel kollox! – Riflessjoni dwar Lq 14:25-33. (It-23 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/08/2016)

Inżommu postna! – Riflessjoni dwar Lq 14:7-14. (It-22 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/08/2016)

Mill-bieb id-dejjaq! – Riflessjoni dwar Lq 13:22-30. (Il-21 Ħadd tas-Sena Ċ) (12/08/2016)

LULJU 2016

Nar ġejt inqabbad! – Riflessjoni dwar Lq 12:49-53. (L-20 Ħadd tas-Sena Ċ) (04/07/2016)

Tibżax merħla ċkejkna! – Riflessjoni dwar Lq 12,:32-34. (Id-19-il Ħadd tas-Sena Ċ) (04/07/2016)

Ir-Regħba – Riflessjoni dwar Lq 12:13-21. (It-18-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (04/07/2016)

Il-Missierna – Riflessjoni dwar Lq 11:1-13. (Is-17-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (04/07/2016)

ĠUNJU 2016

Xogħol u Talb – Riflessjoni dwar Lq 10:38-42. (Is-16-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (27/06/2016)

Is-Sammaritan il-Ħanin – Riflessjoni dwar Lq 10:25-37. (Il-15-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (27/06/2016)

Int għandek missjoni! – Riflessjoni dwar Lq 10:1-12, 17-20. (L-14-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (27/06/2016)

Determinati – Riflessjoni dwar Lq 9:51-62. (It-13-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (05/06/2016)

Min aħna? – Riflessjoni dwar Lq 9:18-24. (It-12-il Ħadd matul is-Sena Ċ) (05/06/2016)

Fr Hayden & Sr Briege McKenna – Fr Hayden interviewing Sr Briege McKenna. (04/06/2016)

Fr Hayden & Fr Kevin Scallon – Fr Hayden interviewing Fr Kevin Scallon. (04/06/2016)

MEJJU 2016

Midimba kuraġġuża – Riflessjoni dwar Lq 7:36 – 8,3. (Il-11 Ħadd matul is-Sena Ċ) (24/05/2016)

Qum – Riflessjoni dwar Lq 7:11-17. (L-10 Ħadd matul is-Sena Ċ) (24/05/2016)

Ġesu jgħallem, ifejjaq u jitma – Riflessjoni dwar Lq 9:11-17. (Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej tas-Sena Ċ) (24/05/2016)

Trinita’ Qaddisa – Riflessjoni dwar Ġw 16:12-15. (Trinita’ Qaddisa tas-Sena Ċ) (04/05/2016)

Pentekoste’ – Riflessjoni dwar Atti 2:1-11. (Penteskoste’ tas-Sena Ċ) (04/05/2016)

APRIL 2016

Xhieda fl-Ispirtu – Riflessjoni dwar Lq 24:46-53. (Is-7 Ħadd tal-Għid tas-Sena Ċ/Tlugħ il-Mulej fis-Sema) (23/04/2016)

Intimita’ ma’ Ġesu’ – Riflessjoni dwar Ġw 14:23-29. (Is-6 Ħadd tal-Għid tas-Sena Ċ) (23/04/2016)

Nintgħarfu mill-Imħabba – Riflessjoni dwar Ġw 13:31-35. (Il-5 Ħadd tal-Għid tas-Sena Ċ) (05/04/2016)

Ġesu’ r-Ragħaj – Riflessjoni dwar Ġw 10:27-30. (Ir- 4 Ħadd tal-Għid tas-Sena Ċ) (05/04/2016)

MARZU 2016

Tħobbni int? – Riflessjoni dwar Ġw 21:1-19. (It-3 Ħadd tal-Għid tas-Sena Ċ) (25/03/2016)

Missjoni ta’ ħniena – Riflessjoni dwar Ġw 20:19-31. (Ħadd il-Ħniena Divina) (25/03/2016)

EŻERĊIZZI:

Qam mill-Mewt! – Riflessjoni dwar il-qawmien ta’ Ġesu.’ (Lq 24:13-25) (Ħadd il-Għid tas-Sena Ċ) (11/03/2016)

Il-Passjoni ta’ Ġesu’ – Riflessjoni dwar il-Passjoni ta’ Ġesu’ (Il-Ġimgħa l-Kbira tas-Sena Ċ) (11/03/2016)

FRAR 2016

Maqbuda fid-dnub! – Riflessjoni dwar Ġw 8:1-11. (Il-5 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (17/02/2016)

Il-Missier għani fil-ħniena – Riflessjoni dwar Lq 15:1-3, 11-32. (Ir-4 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (17/02/2016)

Żmien ta’ konverżjoni – Riflessjoni dwar Lq 13:1-9. (It-3 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (15/02/2016)

It-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesu’ – Riflessjoni dwar Lq 9:28-36. (It-2 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (15/02/2016)

Mater Dei Chapel. (09/02/2016)

JANNAR 2016

Ġesu’ u Satana – Riflessjoni dwar Lq 4:1-13. (L-1 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ) (29/02/2016)

Qabda kbira – Riflessjoni dwar Lq 5:1-11. (Il-5 Ħadd matul is-Sena Ċ) (29/02/2016)

Ġesu’ miċħud f’Nażaret – Riflessjoni dwar Lq 4:21-30. (Ir-4 Ħadd matul is-Sena Ċ) (25/02/2016)

Ġesu’ fis-Sinagoga ta’ Nazaret – Riflessjoni dwar Lq 4:14-21. (It-3 Ħadd tas-Sena Ċ) (24/02/2016)

It-Tieġ ta’ Kana – Riflessjoni dwar Ġw 2:1-11. (It-2 Ħadd matul is-Sena Ċ) (09/02/2016)

Il-Magħmudija ta’ Ġesu’ – Riflessjoni dwar Lq 3:15-22. (Il-Magħmudija ta’ Ġesu’ tas-Sena Ċ) (09/02/2016)

2015

DIĊEMBRU 2015

Messaġġ 2016 – Messaġġ fl-għeluq tal-2015 u l-bidu tal-2016. (31/12/2015)

Is-Slaten Maġi – Riflessjoni dwar Mt 2:1-12. (L-Epifanija tal-Mulej tas-Sena Ċ) (24/12/2015)

Il-Familja Mqaddsa – Riflessjoni dwar Lq 2:41-52. (Il-Familja Mqaddsa ta’ Nazaret tas-Sena Ċ) (24/12/2015)

Milied tal-Ewwel Pass – Messaġġ għall-Milied 2015. (21/12/2015)

Nuru ħniena bħal Alla – Taħdita waqt il-laqgha Ejjew Għandi. (11/12/2015)

Embryo Freezing & Abortion. (09/12/2015) (bit-test)

NOVEMBRU 2015

OTTUBRU 2015

Ejjew Għandi Highlights – Highlights from the Ejjew Għandi meeting at San Girgor, Żejtun led by Fr Hayden. (08/10/2015)

SETTEMBRU 2015

AWWISSU 2015

LULJU 2015

ĠUNJU 2015

Il-Paċi: Minn ġewwa għal barra – Taħdita waqt il-laqgħa Ejjew Għandi. (24/06/2015)

HOLY ROSARY:

MEJJU 2015

Divine Mercy Chaplet – Fr Hayden leading the Divine Mercy Chaplet. (18/05/2015)

Mill-Mewt għall-Ħajja – Taħdita waqt il-laqgħa Ejjew Għandi fil-knisja ta’ San Girgor, Żejtun. (15/05/2015)

NOVENA LILL-ISPIRTU S-SANTU:

Talba lill-Familja ta’ Nazaret għas-Sinodu dwar il-Familja miktuba minn Papa Fragisku u moqrija minn Fr Hayden. (10/05/2015)

Ejjew Għandi Montage – Siltiet minn laqgħa Ejjew Għandi mmexxija minn Fr Hayden. (10/05/2015)

L-Imħabba ta’ Ġesu’ – Taħdita dwar l-imħabba ta’ Ġesu’ għall-bniedem fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa, Naxxar. (06/05/2015)

Ġesu’, Rigal imgezwer? – Taħdita dwar kif Ġesu’ bħala ir-rigal tal-Missier għalina. (06/05/2015)

Omelija fil-Festa tal-Ħniena Divina -Dwar il-Ħniena Divina fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa, Naxxar. (06/05/2015)

Quddiesa tar-Randan – Fr Hayden iqaddes fir-Randan għand il-Kapuccini, Għajn Dwieli, Raħal Ġdid. (06/05/2015)

ĦSIBIJIET GĦAL MATUL IL-ĠIMGĦA MQADDSA

Veni Creator – Fr Hayden jilted it-talba lill-Ispirtu s-Santu magħrufa bhala l-Veni Creator. (05/05/2015)

Sekwenza tal-Ispirtu s-Santu – Fr Hayden jitlob is-Sekwenza lill-Ispirtu s-Santu. (05/05/2015)

L-Ispirtu s-Santu: Il-Kumpann Inseparabli tiegħi – Talba lill-Ispirtu s-Santu miktuba minn Fr Hayden. (05/05/2015)

APRIL 2015

Il-Kurunella tal-Ħniena Divina kantata minn Fr Hayden. (29/04/2014)

EŻERĊIZZI:

FRAR 2015

Il-Kelma ta’ Alla – Taħdita waqt il-laqgħa Ejjew Għandi. (21/02/2015)

DIĊEMBRU 2014

Alla Magħna – Messaġġ minn Fr Hayden għall-Milied 2014. (22/12/2014)

APRIL 2014

Il-kompassjoni ta’ Ġesu’ – Taħdita waqt il-laqgħa Ejjew Għandi fil-Knisja ta’ Santa Marija, Attard. (25/04/2014)

LULJU 2005

Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Fr Hayden – Ġie ordinat saċerdot fil-21 ta’ Lulju 2005. (21/07/2005)

MILL-AUDIO CHANNEL TA’ FR HAYDEN

2018

LULJU 2018

Iwarrbu widnejhom mis-sewwa – Riflessjoni dwar 2Tim 4:1-5. (10/07/2018)

MEJJU 2018

Tlugħ il-Mulej fis-Sema tasSena B Mk 16:15-20. (Vanġelu Ħaj) (11/05/2018)

2017

NOVEMBRU 2017

It-32 Ħadd matul is-Sena A (Vanġelu Ħaj) (10/11/2017)

SETTEMBRU 2017 – SETTEMBRU 2016

100 SENA MINN FATIMA

LULJU 2017 – APRIL 2017

MEJJU 2017

Tlugħ il-Mulej fis-Sema tas-Sena A Mt 28:16-20. (Vanġelu Ħaj) (27/05/2017)

APRIL 2017

It-3 Ħadd tar-Randan tas-Sena A Lq 24:13-35. (Vanġelu Ħaj) (29/04/2017)

Il-5 Ħadd tar-Randan tas-Sena A Ġw 11:1-45. (Vanġelu Ħaj) (01/04/2017)

MARZU 2017

RUŻARJU MA’ FR HAYDEN (VERŻJONI RIVEDUTA)

L-1 Ħadd tar Randan tas-Sena A Mt 4:1-11. (Vanġelu Ħaj) (04/03/2017)

FRAR 2017

Il-5 Ħadd Matul is-Sena A Mt 5:13-16. (Vanġelu Ħaj) (04/02/2017)

JANNAR 2017

Epifanija tas-Sena A Mt 2:1-12. (Vanġelu Ħaj) (08/01/2017

2016

DIĊEMBRU 2016

It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena A Mt 11:2-11. (10/12/2016)

JANNAR 2017 – NOVEMBRU 2016

NOVEMBRU 2016 – SETTEMBRU 2016

Nagħżlu lil Ġesu’ b’mod radikali. (08/11/2016)

Kollox jitkellem minn Ġesu’. (02/11/2016)

Il-29 Ħadd Matul tas-Sena Ċ. (16/10/2016)

Il-25 Ħadd Matul tas-Sena Ċ. (17/09/2016)

SETTEMBRU 2016 – AWWISSU 2016

Il-21 Ħadd Matul is-Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (20/08/2016)

LULJU 2016 – ĠUNJU 2016

Is-17 il-Hadd Matul is-Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (24/07/2016)

Konverżjoni Kontinwa (20/07/2016)

It-13-il Ħadd matul is-Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (21/06/2016)

Corpus tas-Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (29/05/2016)

MEJJU 2016

Qawwa u kuraġġ. (13/05/2016)

Is-6 Ħadd tal-Għid tasSena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (01/05/2016)

APRIL 2016

Il-Grazzja tal-Bidla. (29/04/2016)

Ġesu ħaj fil-Knisja. (14/04/2016)

Intemmu l-Mixja. (08/04/2016)

It-2 Ħadd tal-Għid Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (02/04/2016)

MARZU 2016

Il-Ħniena Divina. (31/03/2016)

It-Tridu tal-Għid. (25/03/2016)

L-imħabba tal-bidu. (10/03/2016)

Ir-4 Ħadd tar-Randan tas-Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (05/03/2016)

Alla huwa magħna. (04/03/2016)

FRAR 2016

Fejqan permezz tal-Kelma. (25/02/2016)

JANNAR 2016

It-3 Ħadd matul tas-Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (23/01/2016)

Inżommu ħarsitna fuq Ġesu’. (21/01/2016)

2015

DIĊEMBRU 2015

Milied 2015 tas-Sena Ċ. (Vanġelu Ħaj) (24/12/2015)

OTTUBRU 2015

It-27 Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (01/10/2015)

SETTEMBRU 2015

It-26 Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (26/09/2015)

It-25 Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (18/09/2015)

It-24 Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (13/09/2015)

It-23 Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (06/09/2015)

AWWISSU 2015

Id-19-il Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (08/08/2015)

LULJU 2015

Il-15-il Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (11/07/2015)

AWWISSU 2015 – ĠUNJU 2015

Il-11-il Ħadd matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (13/06/2015)

MEJJU 2015

Tlugħ il-Mulej fis-Sema tas-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (16/05/2015)

APRIL 2015

San Paolo evangelizza a Malta – Spiega come San Paola ha evangelizzato Malto nel 60 AD. (26/04/2015).

It-3 Ħadd tal-Għid tas-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (18/04/2015)

MARZU 2015

Ġesu’ fil-Ġetsemani. (25/03/2015)

Il-5 Ħadd tar-Randan tas-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (22/03/2015)

L-Anzjani. (13/03/2015)

FRAR 2015

L-Ewwel Ħadd tar-Randan tas-Sena B Mk 1:12-15. (Vanġelu Ħaj) (21/02/2015)

L-Eżerċizzi tar-Randan. (19/02/2015)

JANNAR 2015

It-3 Ħadd Matul is-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (24/01/2015)

Jum il-Paċi. (01/01/2015)

2014

DIĊEMBRU 2014

Il-Familja ta’ Nazaret tas-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (27/12/2014)

Milied – Ġesu’ d-Dawl tad-Dinja. (26/12/2014)

Inħejju ruħna għall-Milied. (22/12/2015)

Nisimgħu l-Kelma ta’ Ġesu’. (12/12/2014)

It-Tieni Ħadd tal-Avvent tas-Sena B. (Vanġelu Ħaj) (06/12/2014)

Ġesu’ jħabbat. (06/12/2015)

NOVEMBRU 2014

The Kingdom of God. (25/11/2014)

Festa tal-Lateran. (10/11/2014)

OTTUBRU 2014

Fidi w Fejqan. (17/10/2014)

Il-Kapuċċini fl-Isptar Mater Dei. (09/10/2014)

Fejqan permezz tad-Dilka tal-Morda. (03/10/2014)

FRAR 2015 – OTTUBRU 2014

SETTEMBRU 2014 – AWWISSU 2014

Il-Missjoni tal-Fejqan. (26/09/2014)

Is-Simboli tal-Ispirtu s-Santu. (18/09/2014)

Il-Persekuzzjoni. (Atti 5,17-32) (07/08/2014)

Inwarrbu għemil id-dlam. (05/08/2014)

LULJU 2014

Talba lill-Familja Mqaddsa għas-Sinodu dwar il-Familja. (26/07/2014)

Ir-Rużarju tal-Familja Mqaddsa. (17/07/2014)

ĠUNJU 2014

Is-Suppervja. (25/06/2014)

San Franġisk u l-Ewkaristija. (14/06/2014)

Il-Magħmudija fl-Ispirtu. (12/06/2014)

MEJJU 2014

Fejjaqni Mulej. (17/05/2014)

APRIL 2014

Min hu n-nisrani? (28/04/2014)

Eżami tal-Kuxjenza. (19/04/2014)

Eżerċizzi tal-Miżżewġin (It-3 Taħdita) (11/04/2014)

MARZU 2014

Il-Qrar. (27/03/2014)

Nixfa Spiritwali. (22/03/2014)

Ir-Randan. (17/03/2014)

FRAR 2014

JANNAR 2014

Sensitivita’ Spiritwali. (12/01/2014)

Bidu ta’ Sena Ġdida. (04/01/2014)

2013

DIĊEMBRU 2013 – LULJU 2013 

Milied Evanġelizzat. (28/12/2013)

SETTEMBRU 2013

ĠUNJU 2013 – MEJJU 2013

Il-Mewt ta’ Dun Eric Overand. (06/05/2013)

APRIL 2013

MARZU 2013

Knisja mġedda bil-Misteru tal-Għid. (28/03/2013)

L-Ewwel Rejazzjonijiet għal Papa Franġisku. (28/03/2013)

Ix-Xewqa għal Ġesu’. (28/03/2013)

FRAR 2013

Lectio Divina (14/02/2013)

Tiġdid permezz tal-Kelma ta’ Alla. (07/02/2013)

JANNAR 2013

Ngħixu l-Evanġelju. (31/01/2013)

Il-Ħolma tal-Papa Innocenz III. (28/01/2013)

2012

NOVEMBRU 2012

Il-Persekuzzjoni fil-Ħajja Nisranija. (29/11/2012)

Il-Parabbola tal-Bidwi li jiżra’. (29/11/2012)

Eżekjel 34:1-16. (29/11/2012)

SETTEMBRU 2012

Xhieda fl-Ispirtu s-Santu. (Muftieħ tal-Għerf) (26/09/2012)

Is-Sliem – 5 aspetti Bibbliċi. (Muftieħ tal-Għerf) (21/09/2012)

ĠUNJU 2012 – MEJJU 2012

MARZU 2012 – FRAR 2012

L-Eżerċizzi tar-Randan. (Muftieħ tal-Għerf) (18/03/2012)

2011

DIĊEMBRU 2011

Marija fil-Milied. (Muftieħ tal-Għerf) (16/12/2011)

Jum is-Saċerdot. (Muftieħ tal-Għerf) (03/12/2011)

OTTUBRU 2011

SETTEMBRU 2011

Evanġelizzazzjoni u Fejqan. (Muftieħ tal-Għerf) (18/09/2011)

Ġesu’ Teżor u Ġawhra. (Muftieħ tal-Għerf) (11/09/2011)

AWWISSU 2011

L-Abbużi Sesswali u l-Knisja. (Muftieħ tal-Għerf) (19/08/2011)

LULJU 2011

ĠUNJU 2011

L-Għaqda fil-Knisja. (Muftieħ tal-Għerf) (19/06/2011)

Lura fil-Knisja. (Muftieħ tal-Għerf) (12/06/2011)

Bidu Ġdid għall-Knisja f’Malta. (Muftieħ tal-Għerf) (05/06/2011)

MEJJU 2011

Fr Hayden interviewing Fr Stephen. (24/05/2011)

Fr Hayden interviewing Kathleen Backman. (24/05/2011)

Skont il-Kuxjenza. (Muftieħ tal-Għerf) (22/05/2011)

In-Nisrani fis-Soċjeta’. (Muftieħ tal-Għerf) (13/05/2011)

APRIL 2011

Kummenti għad-Djarju ta’ Santa Fawstina (Paragrafi 1280-1287) (15/04/2011)

Il-Misteri tal-Ferħ u tal-Familja. (15/04/2011)

Il-Kelma ta’ Alla. (Muftieħ tal-Għerf) (03/04/2011)

MARZU 2011

FRAR 2011 – NOVEMBRU 2010

L-Għaqda fil-Familja. (Muftieħ tal-Għerf) (25/02/2011)

2010

NOVEMBRU 2010

OTTUBRU 2010 – SETTEMBRU 2010

AWWISSU 2010

RUŻARJU MMEDITAT

RUŻARJU

LULJU 2010

ĠUNJU 2010

MEJJU 2010

RUŻARJU

Il-Qawwa tar-Rużarju. (22/05/2010)

APRIL 2010

MARZU 2010

FRAR 2010

MIR Lenten Talks 2010. (07/02/2010)

JANNAR 2010

Kummenti għad-Djarju ta’ Santa Fawstina Paragrafi 778-786. (30/01/2010)

2009

DIĊEMBRU 2009

DIĊEMBRU 2009 – NOVEMBRU 2009

OTTUBRU 2009

SETTEMBRU 2009

AWWISSU 2009

LULJU 2009

ĠUNJU 2009

MEJJU 2009

APRIL 2009

Il-Pornografija b’mod speċjali permezz tal-internet (Muftieħ tal-Għerf) (21/04/2009) (bit-test)

X’ġara wara li Ġesu’ qam mill-mewt? (Muftieħ tal-Għerf) (19/04/2009) (bit-test)

Ħsieb dwar l-Għid Imqaddes. (Muftieħ tal-Għerf) (09/04/2009) (bit-test)

IT-TRIQ TAS-SALIB (VIA SAGRA)

MARZU 2009

EŻERĊIZZI: