Materjal għal waqt Adorazzjoni Ewkaristika

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

100_6650_eucharist

Jista’ jintuża meta wieħed ikun quddiem Ġesu’ Sagramentat (ħsibijiet minn kitba ta’ Ronnie Gauci):

1. Ġesu’ jkellimni

2. Adorazzjoni quddiem Ġesu’

3. Nistrieħu fil-Mulej

4. Kelma ta’ Ħabib

5. Ġesu’ Jkellimni – il-Bard ta’ Ġesu’

6. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Missier Qaddis

7. Quddiem it-Tabernaklu

8. Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti

9. Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet Sacerdotali u Reliġjużi

10. Ċelebrazzjoni Ewkaristika għall-Bżonnijiet tal-Missjoni u tal-Missjunarji

11. Infakkru fil-qosor f’żewġ Avvenimenti Prinċipali

12. Innijiet