Materjal għal waqt Adorazzjoni Ewkaristika

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

100_6650_eucharist

Jista’ jintuża meta wieħed ikun quddiem Ġesu’ Sagramentat (ħsibijiet minn kitba ta’ Ronnie Gauci):

1. Ġesu’ jkellimni
2. Adorazzjoni quddiem Ġesu’
3. Nistrieħu fil-Mulej
4. Kelma ta’ Ħabib
5. Ġesu’ Jkellimni – il-Bard ta’ Ġesu’
6. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Missier Qaddis
7. Quddiem it-Tabernaklu
8. Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
9. Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet Sacerdotali u Reliġjużi
10. Ċelebrazzjoni Ewkaristika għall-Bżonnijiet tal-Missjoni u tal-Missjunarji
11. Infakkru fil-qosor f’żewġ Avvenimenti Prinċipali
12. Innijiet