X’inhi d-deċiżjoni fundamentali għall-Ġesu’?

9🌻 Mhux kull deċiżjoni għandha l-istess effetti fuq il-ħajja ta’ min jeħodha. Xi deċiżjonijiet jaffettwawna għal ftit, oħrajn aktar importanti jaffettwawna għal żmien twil jew għal ħajjitna kollha. Dik fundamentali taffettwana:

  • fuq id-deċiżjonijiet importanti ta’ ħajjitna kollha,
  • u fuq kif se nkunu fl-eternita’.

🌻 Mela, idejalment, din hi d-deċiżjoni li għandna niffurmaw tajjeb fiż-żmien taż-żgħożija biex tmexxina sewwa tul ħajjitna u twassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

🌻 Fil-fatt Alla jsejjaħlu “iblah” lil min ħajtu jaħliha f’dak li jispiċċa u ma jibqax għal dejjem.