Gruppi fuq Facebook

Ingħaqdu magħna f’dawn il-Gruppi fuq Facebook:

1. L-Imħabba fil-Qalba tal-Knisja Kattolika:
https://www.facebook.com/groups/1682287322045953/

2. Devozzjoni lejn il-Ħniena Divina (Malta):
https://www.facebook.com/groups/212658735419300/

3. Devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija:
https://www.facebook.com/groups/1476886738997538/

4. Fr. Hayden Ministry:
https://www.facebook.com/groups/604649033079163/

5. Riżorsi Kattoliċi għat-Tfal u l-Adoloxxenti:

https://www.facebook.com/groups/731527474625136/

6. Roman Catholic Faith:
https://www.facebook.com/groups/1086506481371015/