X’inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq id-Divorzju?

51

🌻 Fit-taħdit tiegħu mal-Fariżej li riedu jżommu l-permess li kien tahom Mose li jiddivurzjaw, Ġesu wera biċ-ċar li d-divorzju mhux permess minn Alla nnifsu. Ġesu qalilhom li fil-bidu Alla ħalaqhom raġel u mara u li dak li jgħaqqad Alla m’għandux jifirdu l-bniedem.

🌻 Mela l-Knisja ma tista’ qatt tagħti permess għad-divorzju kif kien għamel Mose mal-Lhud minħabba l-ebusija ta’ qalbhom. Il-Knisja mhix se ċċedi għall-pressjoni kif kien għamel Mose mal-Lhud, lanqas jekk il-poplu nisrani jwebbes qalbu u ħafna jheddu li jitilqu mill-Knisja jekk ma tippermettilhomx divorzju jew li jitqarbnu jekk ikunu f’relazzjoni adultera.

🌻 Id-divorzju joqtol fl-imħuħ kull sens ta’ familja u jixħet dubji kbar f’qalb kull min jixtieq jiżżewweġ u jifforma familja. Diffiċli tafda lil min se tiżżewweġ jekk f’jum iż-żwieġ iwiegħed mod u wara jista’ jagħmel mod ieħor.

🌻 Minħabba fih jitfarrku parti kbira mill-familji b’konsegwenzi terribbli fuq il-koppja stess u fuq it-tfal u għalhekk fuq is-soċjetà in ġenerali (per eżempju, tfal li jikbru bla ‘father figure’ u jidħlu f’ħafna gwaj; ‘single parents’ bil-problemi affettivi u finanzjarji kollha konnessi; skandlu lill-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li jikbru ma jafdawx, ma jħobbux, ma jagħmlux ħilithom biex igħixu ħajja tajba u produttiva, eċċ…).