Kif Alla jagħmel il-mirakli imma lil ħafna nies morda ma jgħinhomx u dawn imutu?

19

🌻 Jista’ jkun minħabba dawn iż-żewġ raġunijiet:

  • nuqqas ta’ fidi u nuqqas ta’ ħajja nisranija mgħixa tajjeb
  • u d-dnub.

🌻 Jista’ jkun illi f’għajnejn Alla, mhux li jfiequ l-aqwa ġid għalihom.

🌻 Aħna mhux dejjem inkunu nafu it-triqat ta’ Alla, imma żgur li għall-ġid ta’ ruħna.