(4) Ġesu’ Jkellmek fuq Iżaija 51:12

Verżjoni Vidjo: (4) Ġesu’ jkellem lil qalbek (Iżaija 51:12)

7.jpgIbni / binti, ejja. . .

Ejja … b’dak is-sens ta’ dgħjufija jew nuqqas ta’ sigurtà …

Ejja … meta l-affarijiet huma kbar ħafna …
Ejja … biex il-bżonnijiet kollha tiegħek jiġu sodisfatti …
Ejja … sempliċement biex tħalli l-imħabba tiegħi tidħok f’qalbek…

Ħares lejn l-imħabba tiegħi! . . .

dik ixxejjen il-biża’;
ixejjen dak is-sens ta’ ħtija bla bżonn;
ixejjen il-konfużjoni fik innifsek;
ixejjen is-solitudni;
ixejjen il-biża’ mill-futur;
ixejjen id-dispjaċiri u n-niket;
ixejjen kull sens ta’ ċaħda . . .

Mhux ħsieb sabiħ li nista’ nissodisfa kull ħtieġa minn tiegħek? Li inti żżomm is-sens tal-imħabba tiegħi għalik huwa s-sigriet!

Jiena, jien hu li nfarraġkom! (Iżaija 51:12)