Ħsibijiet dwar l-Ewkaristija

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Riflessjonijiet u Talb li jistgħu jintużaw waqt Adorazzjoni Ewkaristika.

eucharist-2435932_960_720Ħsibijiet dwar l-Ewkaristika meħuda mill-Enċiklika “Ecclesia de Eucharistia” tal-Papa San Ġwanni Pawlu II

L-Aqwa Ġid: Fl-Ewkaristija Mqaddsa hemm miġbur il-ġid spiritwali kollu tal-Knisja; jiġifieri l-istess Kristu. (N.1)

Għajxien: “ Il-Knisja tgħix bi Kristu Ewkaristiku. Minnu hi mitmugħa; Minnu hi mdawla. (N.6)

Misteru: L-Ewkaristija hija – Misteru ta’ Fidi; Misteru tad-Dawl. (N.6)

Rigal: Inrodd ħajr lill-Mulej għar-rigal tal-Ewkaristija u tas-Saċerdozju Don u Misteru.

Għaqda: L-Ewkaristija tgħaqqad l-art mas-Sema. (N.8)

Sagrifiċċju: L-Ewkaristija hija s-Sagrifiċċju tas-Salib li jkompli jeżisti matul is-sekli. (N.11)

Rigal: L-Ewkaristija rigal imprezzabbli. (N.11)

Don: Il-Knisja rċeviet l-Ewkaristija minn għand Kristu l-Mulej… bħala d-Don per eċċellenza għaliex huwa r-rigal tiegħu nnifsu, tal-Persuna tiegħu. (N.11)

Ikla: L-Ewkaristija hija verament ikla li fiha Kristu joffri lilu nnifsu bħala ikel; “Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-Ġisem ta’ Bin il-Bniedem u ma tixorbux Demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom.” (Ġw 6,53) (N.16)

Is-Sigriet tal-Qawmien: Permezz tal-Ewkaristija, aħna nduqu biex ngħidu hekk, is-sigriet tal-qawmien. (N.18)

Iċ-Ċentru: Iċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika, hija ċ-ċentru tal-proċess tat-tkabbir tal-knisja. (N.21)

L-Għaqda: L-Ewkaristija ssaħħaħ l-għaqda fi Kristu (N.23)

Komunita’: L-Ewkaristija, preċiżament billi tibni l-Knisja, toħloq komunita’ fost il-bnedmin. (N.24)

Il-Ħadd: Huwa obbligu għall-fidili li jieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd, jekk mhux meta jkollhom xi impedimenti gravi.

L-Adorazzjoni: Kif nistgħu ma nħossux li nieqfu fit-tul f’konversazzjoni spiritwali, f’Adorazzjoni siekta, f’atteġjament ta’ mħabba, quddiem Kristu preżenti fis-Santissmu Sagrament?

Teżor: L-Ewkaristija hija Teżor li ma jistax jitkejjel, billi mhux biss niċċelebrawha, imma wkoll billi nieqfu nitolbu quddiemha, barra mill-Quddiesa, aħna nistgħu nersqu qrib l-Għajn ta’ kull grazzja. (N.35)

Qrar u Tqarbin: L-Ewkaristija u l-Qrar huma żewġ Sagramenti marbutin strettament flimkien. (N.37)

Ġustament il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (N.1385) jgħid: Min ikun jaf li hu ħati ta’ dnub gravi, l-ewwel għandu jirċievi s-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni qabel jersaq jitqarben. (N.36)