X’evidenza hemm li bihom nistgħu nemmnu li Ġesu’ kien qiegħed jgħid il-verita’ meta qal li hu Alla?

41

🌻 Ġesu’, jew kien giddieb jew miġnun jew kien qed igħid il-verita’ meta qal li hu Alla.

 • Giddieb u miġnun ma jagħmilx il-mirakli li għamel hu.
 • Lanqas ma jseħħu fih il-profeziji tal-antik testment.
 • Lanqas ma jgħallem kif għallem hu.
 • Li kien miġnun jew giddieb l-għedewwa tiegħu żgur kienu jaqbduh f’xi żball jew f’xi ħaġa ħażina. Fil-fatt qatt ma sabu xejn kontrih u kienu jippruvaw jonsbuh iżda kien joħroġilhom minnhom b’għerf li kien iħallihom bla kliem.
 • Fuq kollox, Alla żgur ma kienx se jqajjem miġnun jew giddieb biex jagħmel minnu “Il-Mulej”!

🌻 Ġesu’ juri li għadu ħaj u għadu jaħdem. Dan jurih b’dak li jista’ jseħħ biss jekk jagħmlu Hu:

 • kwantita’ kbira ta’ ħajjiet straordinarji ta’ qaddisin li kollha jgħidu li saru hekk bil-qawwa tiegħu.
 • numru kbir ħafna ta’ mirakli aċċertati u aċċettati mill-Knisja
 • il-qawwa tal-eżorċiżmu tax-xitan; qawwa li ħadd ħlief Kristu ma għandu
 • għadd ta’ profeziji li seħħew, dehriet, eċċ…

🌻 Mela Ġesu qal il-verita’ meta qal li hu Alla, u kien lest imut għaliha. Xi eżempji ta’ meta qal li hu Alla:

 • “Jien u l-Missier, aħna ħaġa waħda” (Ġwanni 10: 22-30).
 • “Qabel ma Abraham kien, Jiena Hu” (Ġwanni 8: 58).
 • “Dnubietek maħfura” … u n-nies qalet li qed jidgħi għax Alla biss jaħfer id-dnub (Mattew 9: 1-8).
 • “Jien it-Triq, il-Verita’ u l-Ħajja” … u n-nies qabdet il-ġebel biex tħaġġru għax għarfu li għamel lilu nnifsu daqs Alla b’dan il-kliem (Ġwanni 14:6).