Ġesu’ għamel u għadu jagħmel il-mirakli. X’inhu l-iskop tal-mirakli?

1

🌻 Għal raġuni waħda biss: biex iwassal il-bniedem għall-ġid akbar, jiġifieri għall-ġid spiritwali.

🌻 Infatti, meta kienu ġabulU l-mifluġ biex ifejqu u hu ra l-fidi tagħhom, l-ewwel m’għamel hu qallu: “Dnubietek maħfura” umbagħad fejqu mill-marda li kellu. (Mark 2:1-12)

🌻 Mela, Ġesu’, iridna nifhmu li l-fejqan spiritwali (jiġifieri l-maħfra ta’ dnubietna) għandu l-oħla valur għax hi r-ruh li mhu ser tintemm qatt mhux il-ġisem.

🌻 Hu biss Alla li jaf x’inhu meħtieġ, meta hu meħtieġ u għal min hu meħtieġ.