Għaliex importanti li niffurmaw il-kuxjenza u li nobdu l-kuxjenza?

63

🌻 Id-dinjità u s-saħħa tagħna bħala individwi huma bbażati fuq il-kuxjenza. Meta tkun iffurmata sewwa u nobduha, il-kuxjenza hija:

  • l-aħjar gwida għal ħajjitna,
  • tiffurmana fi bnedmin sħaħ u
  • tippreparana għall-ġudizzju quddiem Alla.

🌻 Meta nittraskuraw il-kuxjenza:

  • imexxuna l-passjonijiet tagħna,
  • nitilfu l-libertà ġewwinija li mmexxu sewwa ħajjitna,
  • naqbdu l-vizzji,
  • inġibu vojt kbir f’ħajjitna u fil-ħajja ta’ dawk ta’ madwarna.