X’inhuma l-konsegwenzi tal-waqa’ u kif l-ewwel bnedmin raw li kienu għarwenin?

35

🌻 Malli dinbu, Adam u Eva raw:

  • li kienu għarwenin:
  • stħaw minn xulxin;
  • stħaw minn Alla;
  • stħaw minnhom nfushom; u
  • nħbew quddiem il-ħolqien, flok baqgħu padruni tiegħu.

🌻 Dan ifisser li meta Adam u Eva dinbu, mietu spiritwalment u tilfu d-dinjita’ tagħhom.

🌻 Qabel ma dinbu kienu bla ħwejjeġ iżda mhux għarwenin għax kellhom madwarhom it-tgħannieqa ta’ Alla bħala Missier.

🌻 Bid-dnub ħarġu minn ġo dan il-mantell spiritwali li bħal ġwinħajn il-qroqqa jgħattu lill-flieles – u sefgħu għarwenin.