Għaliex Alla ma jħalliniex narawh?

23

🌻 “Min għandu l-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dan hu li jħobbni…. u min iħobbni jkun maħbub minn Missieri, u jien nħobbu, U NURI LILI NNIFSI LILU”. (Ġwanni 14: 15, 21) Kif? HU jaf.

🌻 “Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla.” (Ġwanni 1,18)

🌻 Li kieku kellu jħallina narawh, aħna li għandna ġisem u dan imtebba’ bid-dnub, li kieku mmutu!