21. Talba għas-Saċerdoti

Dokument sħiħ PDF jew WORD ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti.

cardinal_omalley_celebrates_deacon_ordinations_for_the_nac_in_st_peters_basilica_sept_29_2016_credit_daniel_ibanez_28_cnaTalba għas-Saċerdoti

O Ġesu’ Saċerdot ta’ dejjem, żomm is-Saċerdoti Tiegħek fil-kenn ta’ qalbek Imqaddsa, fejn ħadd ma jista’ jmisshom.

Żomm mingħajr tebgħa jdejhom imbierka li jmissu kuljum Ġismek Imqaddes.

Żomm safja xofftejhom li jixxarrbu kuljum bid-Demm tiegħek għażiż.

Żomm qalbhom nadifa mit-tniġġiż tas-semm tad-dinja u mimlija bil-kobor tas-sejħa tagħhom.

Ikunu mixgħulin b’Imħabbtek, biex Imħabbtek tħarishom minn kull ħażen ta’ ġibdiet qarrieqa.

Bierek il-ħidma tagħhom, biex tkun ta’ fejda u ta’ ġid u agħmel li l-erwieħ, li għandhom f’idejhom biex imexxu fit-triq tas-sewwa ikunulhom ta’ faraġ, hawn f’din l-art u ta’ hena bla tmiem fil-ħajja ta’ dejjem. Hekk ikun.