(1) Ġesu’ Jkellmek fuq Hosegħa 11:4

Verżjoni Vidjo: (1) Ġesu’ jkellem lil qalbek (Hosegħa 11:4)

2120cb618ff5f6d52bd813439752b3ec (1)Kemm tfisser għalija meta wieħed minn uliedi, iwieġbu għat-tħeġġiġ tal-Ispirtu tiegħi u jitolbu li jgħixu viċin Tiegħi.

It-tweġiba għal din it-talba hija awtomatika. Imbagħad il-qawwa tal-grazzja tiegħi jqarrbu l-ispirti tagħna li jkunu qed jaħdmu, minkejja emozzjonijiet imqalba u influwenzi kuntrarji tad-dinja.

Hekk kif nara f’ibni jew f’binti xewqa mħeġġa biex jersaq jew tersaq lejja, jiena nista’ nibda nħares lejh jew lejha bħala pperfezzjonat/a.

Kollox huwa mibni fuq dik it-talba ta’ ibni jew binti. Nara lil hinn mill-progress tal-mument preżenti, mill-għeja spiritwali, u minn dawk id-drabi meta forsi ibni jew binti jfalli jew tfalli.

M’għandix bżonn iktar mir-rispons inizjali, u t-tkomplija ta’ dik ix-xewqa li tkun viċin tiegħi, għall-eżistenza tiegħi li tippenetra dejjem iżjed fl-eżistenza tiegħek.

Ibni / binti, tista’ tirrikonoxxi dik ix-xewqa profonda ta’ viċinanza lejja f’qalbek. . . anke wara ħafna skoraġġimenti fil-mixja spiritwali tiegħek? Jekk iva, ħallini nfakkrek dwar il-perfezzjoni … li hija s-sejħa tiegħek.

Bi ħbula ta’ bnedmin jien ġbidthom, b’rabtiet ta’ mħabba! (Hosegħa 11:4)