Il-persuna min fejn iġġib l-informazzjoni ta’ x’inhu tajjeb jew ħażin u x’inhi ‘kuxjenza retta’?

62

🌻 L-informazzjoni ta’ x’inhu t-tajjeb u x’jikkonsisti f’ħażin il-persuna titgħallimha bil-mod matul il-ħajja:

  • mill-ambjent familjari,
  • mill-ambjent soċjali,
  • mill-ambjent edukattiv u
  • mill-ambjent reliġjuz tagħha.

🌻 Il-kuxjenza tanalizza sitwazzjoni u taħseb fuq kif għandha taġixxi.

🌻 Il-kuxjenza retta hija dik li trid is-sewwa dejjem u li tanalizza s-sitwazzjoni, biex skont dak li tgħallmet, issib l-aħjar mod kif taġixxi f’dawk iċ-ċirkostanzi.