Informazzjoni dwar Kappelli tal-Adorazzjoni

Vidjo Promo: Kappelli tal-Adorazzjoni f’pajjiżna

Ara liema hi l-eqreb Kappella tal-Adorazzjoni għalik permezz ta’ din l-informazzjoni li hawn f’din il-paġna.

Nawguralkom li waqt li tkunu għaddejjin bil-ġenn tal-ħajja ta’ kuljum, issibu dak il-ftit ħin ta’ valur biex tistrieħu ħdejn Min iħobbkom tassew.

10749991_342593185927610_4181732199328117034_o

Lista ta’ Kappelli tal-Adorazzjoni f’Malta u f’Għawdex

1. Attard

Ħ’Attard
Ċentru Parrokkjali San Ġwanni Pawlu II

Mit-Tnejn sas-Sibt: 5:30am – 10.00pm
Il-Ħadd 5:30am – 7.00pm

Tinsab fil-ġenb tal-Knisja Parrokkjali ta’ Ħ’Attard. Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2. Attard

Ħ’Attard
Kappella fil-Palazz tal-President,
San Anton Gardens, Attard.

Ħinijiet tal-ftuħ huma dawk tal-ġnien.
Fix-Xitwa mis-7am sal-5pm u
fis-Sajf mis-6.30am sat-8pm.

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3. Bahar ic-Cagħak

Baħar iċ-Ċagħaq

Kuljum mid-9am sad-9pm.

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2. Balluta

Il-Balluta
Kappella ‘Ibqa’ Magħna Mulej’

Sajf: 6:30am – 10:00pm
Xitwa: 6:30am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5. Balzan

Ħal Balzan
Kappella Santa Marija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:00am – 9:00pm
Is-Sibt: 6:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6.-Balzan.jpg

Ħal Balzan
Kappella Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ Marija
(82, Triq San Franġisk)

Mat-Tnejn sas-Sibt:
9:00am – 12:00pm u
5:00pm – 6:00pm
Il-Ħadd: 9:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7. Birgu

Il-Birgu
Kappella tal-Kurċifiss
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 4:30pm – 7:30pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8. BKara

Birkirkara (Parroċċa Sant’Elena)
Knisja S.Katerina u S.Antnin
fi Triq il-Kbira (ħdejn l-Għassa tal-Pulizija)

Mit-Tnejn sas-Sibt: 5:30pm – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9. BKara

Birkirkara (Parroċċa Sant’Elena)
Kappella Santa Kjara fiċ-Ċentru ĊAK,
Triq S. Sommier Emmaus

Mit-Tnejn sas-Sibt mid-9.00am sa nofsinhar.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++13086909_244241792596528_8157396049001153931_o

Birkirkara
Oratorju MSSP

4:00pm – 11:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

11. BKaraBirkirkara
Kappella fid-Dar tal-Qaddejja taċ-Ċenaklu
(Servants of the Upper Room)

Nhar ta’ Ħamis
fix-Xitwa mid-9am sal-5pm u
fis-Sajf mid-9am sal-12pm.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12. BKaraBirkirkara: Talb għas-Saċerdoti
Kull nhar ta’ Ħamis, fil-Kappella ta’ Dar iċ-Ċenaklu, fid-Dar tal-Kleru, Ġesu’ Ewkaristija jkun espost għall-adorazzjoni biex isir talb għas-saċerdoti u l-vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u lajċi mpenjati.

Fix-xitwa, mid-9.00am sal-5.00pm.
Fis-sajf, mid-9.00am sa nofsinhar.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++13. BKara

Birkirkara (Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem)
Fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Mit-Tnejn sal-Ħadd,
mis-7.30am sat-8.30pm.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++14. BKara

Birkirkara (Komunita’ Tereżjana)
Kappella tas-Sagrament, mal-ġenb
tal-knisja l-antika li l-lum hija s-Sala
Madonna tal-Karmnu u li tidħol għaliha minn Triq il-Wied.

Kuljum, mis-6.00am sal-12.15pm u
mill-4.15pm sas-7.30pm.

Ara l-mappa tas-Santwarju ta’ Santa Tereża biswietha.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++15. Birzebbuga

Birżebbuġa
Knisja Sagra Familja
Mit-Tnejn sas-Sibt: 8:30am – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++16. Bormla

Bormla
Knisja San Pawl
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7:30am – 8:00pm
Is-Sibt: 7:30am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++17. Burmarrad

Burmarrad
Ċentru Parrokkjali Sant’Antnin
It-Tlieta: 9:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ħad-Dingli
Kappella Dar Dun Bosco
Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:30am – 9:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il-Fgura
Parroċċa Madonna tal-Karmnu
Il-Ħadd: 7:00am – 7:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++18. Floriana

Il-Furjana
Ċentru Annunzjata
9:00am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++19. Gharghar

Ħal Għargħur
Kappella San Nikola
Mit-Tnejn sas-Sibt: 5:30am – 6:00pm
Il-Ħadd: 5:30am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++20 Ghaxaq

Ħal Għaxaq
Parroċċa Għaxaq
Kuljum: 7:00am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++21. GMangia-Pieta

Gwardamangia/Pieta’
Kappella tas-Sagrament fil-Knisja tal-
Madonna ta’ Fatima;

Il-Ħamis, mid-9.30am sad-9.00pm,
b’Quddiesa fis-6.30pm.

Ara l-mappa tal-Knisja tal-Madonna ta’ Fatima.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  22. GMangia-Pieta

Gwardamangia/Pieta’
Kappella Ġesu’ Ewkaristija
Kappella fi Triq St Monika
(magenb is-Sala Yvonne)

Kuljum mis-7.00am – 7.00p.m.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  40. Pieta

Gwardamangia/Pieta’
The Chapel
Youth Fellowship

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-6:30am sal-10pm
Is-Sibt mid-9:30am sat-8pm
Il-Ħadd mid-9:30am sal-10pm.

Kull nhar ta’ Erbgħa bejn is-6pm u t-8pm jkun hemm il-Qrar.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  23. Gzira

Il-Gżira
Parroċċa Gżira
Fi Triq il-Kappillan Carlo Manche’
(fil-ġenb tal-Knisja Parrokjali)

Kuljum mis-6.00am sal-11.00pm.

Ara l-mappa tal-Knisja Parrokkjali.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++24. Hamrun

Il-Ħamrun (San Gejtanu)
Knisja San Nuzzu
Triq il-Kbira San Ġużepp

Mit-Tnejn sas-Sibt: 8:00am – 6:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  25. Hamrun

Il-Ħamrun (Kunċizzjoni)
Kappella Kunċizzjoni
Triq Manwel Magri; fuq in-naħa
tax-xellug tal-Knisja Parrokkjali –
ħdejn l-uffiċċju tal-kappillan.

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7:00am – 8:00pm
Is-Sibt: 8:00am – 12:00pm

Ara l-mappa tal-Knisja tal-Kunċizzjoni.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++25. Imbragg

L-Ibraġ
Parroċċa Ibraġ
(Quddiem il-Knisja)

7:00am – 10:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++26. Mgarr

L-Imġarr
Parroċċa Imġarr
Taħt il-Knisja Parrokkjali
(dħul separat)

6:30am – 8:30pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++27. Isla

L-Isla
Kappella San Ġiljan

Kuljum: 8:00am – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il-Kalkara
Kappella tas-Salvatur

9:00am – 10:30am u 4:00pm – 5:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il-Kalkara
Kappella Santa Barbara

9:00am – 10:00am u 4:00pm – 5:30pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 28. Kirkop

Ħal Kirkop
Kappella tal-Lunzjata

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++29. Lija

Ħal Lija
Kappella Santa Marija
fi Triq Sant’Andrija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:00am – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  30. Luqa

Ħal Luqa
Kappella Madonna tal-Ftajjar
(fi Triq il-Karmnu)

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00am – 7:00pm
Il-Ħadd: 7:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++31. Luqa

Luqa
Kappella tal-Ajruport Internazzjonali
ta’ Malta

Kuljum, 24 siegħa.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

78. MarsaIl-Marsa
Dar tat-Talb San Ġużepp

Adorazzjoni kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-6.45pm sat-7.45pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++32. Marsa

Il-Marsa (Trinita’ Qaddisa)
Parroċċa Trinita’ Qaddisa
(Oratorju)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9:00am – 11:30am

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++33. Marsa

Marsa
Kappella Fergħa Ewkaristika,
(Triq iċ-Ċentru Ewkaristiku)

Kull nhar ta’ Sibt Adorazzjoni mis-6pm sas-7pm
Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, il-kappella tibqa’ miftuħa sal-ħinijiet bejn l-10pm u 3am.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++34. Marsascala

Marsaskala
Madonna tal-Konsolazzjoni
(Tal-Markiza), Triq iż-Żonqor
(fuq in-naħa tal-lemin tal-Knisja Parrokkjali)

Sajf: 6:30am – 10:00pm
Xitwa: 6:30am – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++35. Marsaxlokk

Marsaxlokk
Kappella tas-Sorijiet, Domus Mariae
(Xatt is-Sajjieda)

7:00am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 43. Marsaxlokk

Marsaxlokk
Jien Dejjem Magħkom

Kuljum bejn is-7am u d-9pm.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++36. Mellieha

Il-Mellieħa
(Is-Santwarju)

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar,
mis-7.30am sa nofsinhar.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++37.-Mosta.jpg

Il-Mosta
Kappella Mustina
The Good Sheperd Sisters
St Euphrasia House,
John XXIII Street

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (barra l-Ħamis): 8:30am – 9:00pm
Il-Ħamis u s-Sibt: 8:30am – 6:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++38. Mosta

Mosta
Santa Monika
(Sorijiet Agostinjani)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa,
mid-9.00am sal-11.00am.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  39. Mqabba

L-Imqabba
Kappella Madonna tad-Duluri

9:00am – 6:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 41. Msida

L-Imsida
Marina Home

9:00am – 1:00pm
4:00pm – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  42. Msida

L-Imsida
Kappella Ċentru

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9:00am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  44. Msida

L-Imsida
Kappella tal-Kunċizzjoni

It-Tlieta u l-Erbgħa, mis-7.30am sal-5.30pm.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++12009593_154289681591740_2646606686183197976_n

L-Imsida
Il-Kappella tal-isptar Mater Dei 

Kuljum mis-6:00am – sa tard bil-lejl.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

45. Naxxar

In-Naxxar
Kappella Santa Marija tax-Xagħra
(Tinsab wara dak li kien is-sit tal-Fiera Kummerċjali)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9:00am – 12:00pm u 4:00pm – 7:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  46. Naxxar

In-Naxxar
Kappella San Pawl tat-Tarġa

Il-Ġimgħa: 9:30am – 10:30am

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  47. Paola

Paola (Kristu Re)
MUSEUM Soċji Interni

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00am – 4:00pm
Il-Ħadd: 7:00am – 12:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++48. Paola

Paola
Kappella tal- MCAST, Corradino Hill

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa: 7am sa 6pm.
It-Tlieta u l-Ħamis: 7am sa 8:30pm.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  49. Paola

Paola
Parroċċa Madonna ta’ Lourdes
Knisja Parrokkjali

Il-Ġimgħa, mit-8.00am sal-10.00am.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++50. Qawra

Qawra
Kappella tas-Sagrament
fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali

Fix-Xitwa mis-6.30am sad-9.00pm,
fis-Sajf mis-6.30am sal-10.00pm.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++52.-Qormi.jpg

Ħal Qormi
Knisja ż-Żgħira ta’ San Bastjan

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7:00am – 8:00pm
Is-Sibt u l-Ħadd: 7:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 51. Qormi

Ħal Qormi
Kappella San Pietru

Xitwa: 6:00am – 8:00pm
Sajf: 6:00am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  53. Qrendi

Il-Qrendi
Kappella tas-Salvatur

8:30am – 7:30pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  54. Rabat

Ir-Rabat
Kappella San Bartilmew

Mit-Tnejn sas-Sibt: 9:00am – 5:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  55. Safi

Ħal Safi
Knisja Santa Marija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 3:00pm – 6:00pm
Il-Ħadd: 9:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 58. San Giljan

San Ġiljan
Kappella San Ġiljan

Kuljum: 7:30am – 9:30pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  57. San Giljan

San Ġiljan
Millenium Chapel

9:00am – 2:00am

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++56. San Giljan

San Ġwann
Kappella Santa Margerita

7:30am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  59. San Pawl

San Pawl il-Baħar
Parroċċa San Pawl il-Baħar

5:30am – 12:00pm u 4:30pm – 7:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  60. Santa Lucija

Santa Luċija
Parroċċa Santa Luċija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8:30am – 6:00pm
Is-Sibt: 8:30am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

61. Santa VereraSanta Venera
Parroċċa Santa Venera
Triq il-Kbira San Ġużepp
(fuq in-naħa tax-xellug tal-Knisja Parrokkjali, tibqa’ miexi ‘l fuq)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa Sajf: 7:00am – 6:00pm
Xitwa: 7:00am – 5:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++62. Siggiewi

Is-Siġġiewi
Kappella San Ġwann

6:00am – 10:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++63. Sliema

Tas-Sliema (Sacro Cuor)
Kappella ‘Il-Mulej Blata Tiegħi’
ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali fi Triq il-Knisja

Kuljum: 8:00am – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  64. Sliema

Tas-Sliema (Stella Maris)
Knisja Madonna tal-Grazzja

Mit-Tnejn sas-Sibt: 10:00am – 5:30pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  65. Swatar

Is-Swatar
Parroċċa Swatar
Triq it-Torri

6:30am – 7:30pm

Ara l-mappa
tal-Knisja Parrokkjali.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  66. Tarxien

Ħal Tarxien
Kappella San Bartilmew
fi Triq il-Kbira

6:30am – 10:00am u 6:30pm – 8:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  67. Valletta

Il-Belt Valletta (San Duminku)
Knisja tas-Sagramentini

7:00am – 4:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++68. Valletta

Il-Belt Valletta (Santu Wistin)
Oratorju tal-Madonna taċ-Ċintura fi Triq il-Fran (fuq in-naħa tal-lemin tal-Knisja ta’ Santu Wistin ftit ‘l isfel)

7:00am – 12:00pm u 4:30pm – 6:00pm

Ara l-mappa tal-Knisja ta’ Santu Wistin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++69. Zabbar

Ħaż-Żabbar
Kappella tal-Lunzjata

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00am – 7:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ħaż-Żabbar
Kappella tal-Kelma

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00am – 5:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++70. Zebbug

Ħaż-Żebbuġ
Parroċċa Żebbuġ
Iċ-Ċenaklu, quddiem il-Kappella tad-Duluri fi Triq il-Kbira

7:00am – 9:30pm

Ara l-mappa tal-Kappella tad-Duluri.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++71. Zejtun

Iż-Żejtun
Kappella tal-Ispirtu s-Santu

Kuljum: 7:45am – 9:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++72. Zurrieq

Iż-Żurrieq
Kappella San Ġakbu Appostlu

Kuljum, mis-7.30am sat-8.00pm.

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Il-Kappelli tal-Adorazzjoni f’Għawdex

73. Fontana

Fontana
Kappella Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesu’

Mit-Tnejn sas-Sibt: 7:00am – 12:00pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++74. Ghajnsielem

Għajnsielem
Knisja l-Qadima

Mit-Tnejn sas-Sibt Xitwa: 8:30am – 4:00pm
L-Ewwel Sibt tax-Xahar: 8:30am – 9:00pm
Sajf: 8:30am – 12:30pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L-Għarb
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum: 5:30am – 9:30pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ta’ Kerċem
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum: 5:30am – 9:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In-Nadur
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum: 4:00pm – 9:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

75. Nadur

In-Nadur
Knisja tal-Qalb ta’ Ġesu’

Mit-Tnejn sas-Sibt: 6:30am – 11:30am

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++76. Rabat

Ir-Rabat
Kappella tal-Adorazzjoni, Santu Wistin

Kuljum: 6:45am – 5:30pm

Ara l-mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  77. Ta Savita

Ir-Rabat
Knisja ta’ Savina

Xitwa Kuljum: 6:00am – 5:00pm
Sajf Mit-Tnejn sas-Sibt: 6:30am – 10:00am
Il-Ħadd: 7:30am – 12:00pm

Ara mappa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

San Lawrenz
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum Xitwa: 6:00am – 8:00pm
Sajf: 6:00am – 9:00pm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ta’ Sannat
Kappella tal-Adorazzjoni

Kuljum Xitwa: 5:00am – 9:30pm
Sajf: 5:00am – 11:00pm

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++eucharistic-adoration

GĦANDNA BŻONN L-GĦAJNUNA TAGĦKOM BIEX INŻOMMU DIN L-INFORMAZZJONI AĠĠORNATA

Meta jsir xi tibdil ta’ INFORMAZZJONI, RITRATTI jew AĠĠORNAMENT ieħor ġdid dwar Kappelli tal-Adorazzjoni, jekk jogħġobkom ibgħatu għidulna f’dan l-email: inhejjut.triqghall.mulej4@gmail.com

Napprezzaw ħafna l-kontribut tagħkom. Grazzi mill-qalb!