Xi ngħidu dwar ix-xjentisti li ma jemmnux f’Alla u jippruvaw juru li ma jeżistix?

21

🌻 Dawn ix-xjentisti għadhom ma fehmux li ma jistgħux jippruvaw l-eżistenza t’Alla b’xi esperiment.

🌻 Alla huwa ‘l fuq minn dak li jista’ qatt jaħseb u jesperjenza l-bniedem.

🌻 Uħud sabu lil Alla meta skoprew li hemm dinja spiritwali li ma tistax tippruvaha.

🌻 Uħud iridu jħallu din id-dinja biex jinfetħulhom għajnejhom!