(3) Ġesu’ Jkellmek fuq Iżaija 43:2

stained-glass-window-depiction-of-jesus.jpg

Meta inti tlissen Ismi, kważi b’mod istintiv, meta l-ħajja tkun skura u inċerta …

il-biki ta’ ibni jew binti Lejja, Jien li jista’ noqrob lejh jew lejha;

l-għajta ta’ ibni jew binti meta r-raġunament ma jibqax jaħdem, meta kollox jidher theddida, meta l-għajnuna umana tkun nieqsa, meta tintilef il-fiduċja.

Meta tlissen Ismi, dan iġib fis-sitwazzjonijiet eżistenti tiegħek l-uniku fattur vitali. Tista’ ssejjaħ Ismi f’kull mument ta’ dwejjaq … imma wkoll fil-ferħ u b’ringrazzjament ftit sekondi wara! Ringrazzjament talli nkun ħriġtek minn dak l-istat ta’ nuqqas ta’ saħħa.

Ismi jiżgurak, immedjatament, li l-forzi tal-ħażin ser jirtiraw . . . u int tirrikonoxxi li huma megħluba fl-għan tagħhom biex ikisrulek ħajtek.

Ibni jew binti, meta inti tlissen Ismi u ssejjaħli, anki jekk minn taħt l-ilsien, … meta tqum, qabel ma torqod jew fi kwalunkwe mument matul il-ħin meta tkun għadek imqajjem, Jiena nkun miegħek, il-qawwa tiegħek u xejn ma jċaqalqek! Biss int ibqa’ afda fil-qawwa ta’ Ismi.

Anki jekk tgħaddi min-nar, ma tinħaraqx, u l-fjamma ma tibelgħekx. (Iżaija 43:2)

Verżjoni Vidjo: