X’ifisser li l-vera liberta’ nsibuha biss f’Alla? Il-Liġi kastig jew barka?

28

🌻 Il-liġijiet gћall-ewwel inћossuhom qishom oppressjoni u kastig, iżda fil-fatt hija l-liġi t’Alla li verament tipproteġi l-ħajja u toħloq ambjent fejn il-bnedmin jistgħu jiżviluppaw (= il-ġustizzja).

🌻 Il-liġi mhux talli ma tnaqqasx il-liberta’, iżda tagħmilha possibbli.

🌻 Meta l-bniedem jintelaq għall-ġibdiet ħżiena tiegħu u ma jobdix il-liġi t’Alla, isir skjav ta’ dawn il-ġibdiet u jwassal għat-telfien tal-ħajja tiegħu u tal-oħrajn.