Hemm evidenza storika li Ġesu’ ta’ Nazaret vera eżista? Liema hi? Għandhom raġun dawk li jgħidu li Ġesu’ huwa invenzjoni ta’ xi nies?

5

🌻 Iva, hemm evidenza storika li Ġesu’ ta’ Nazaret vera eżista. Dan insibuh f’dokumenti storiċi li m’humiex tal-insara, u għalhekk ma nistgħux ngħidu li huma foloz. Fost dawn id-dokumenti hemm il-kitba ta’ żewġ kittieba tal-istorja, wieħed Ruman (Tacitus) u wieħed Lhudi (Ġużeppi Flavju). Insibuh ukoll imsemmi f’dokumenti ta’ pagani – bħal Plinju ż-Żgħir u tal-Lhud, – bħal fit-Talmud.

🌻 Hemm evidenza kbira wkoll li l-Vanġeli huma xog]ol tal-Ewwel Seklu miktuba fuq dak li raw ix-xhieda tal-bidu (Appostli u Dixxipli).

🌻 Mela r-raġun qiegħed fuq in-naħa ta’ dawk li jgħidu li Ġesu’ hu tassew figura storika, u mhux xi invenzjoni ta’ xi nies b’xi interess personali f’din l-invenzjoni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s