Bħala bniedem, x’għandu speċjali Ġesu’ ta’ Nazaret?

6

🌻 Ġesu’ huwa l-Mudell Perfett għalina.

🌻 Iktar ma toqrob lejh, iktar tkun Bniedem f’għajnejn Alla.

🌻 Iktar ma titbiegħed minnu, iktar ma tkunx Bniedem f’għajnejn Alla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s