Għala meta titlob jew tixtieq xi ħaġa, Alla ġieli jidher li ma jridx jirrealizzaha?

87287687_1375151296005122_6927743172835540992_o

🌻 Meta lil Alla tkun qed titolbu xi ħaġa u ma jagħtihielekx, huwa għax ikun ser jagħtik xi ħaġa aħjar. Dejjem din tkun ir-raġuni meta wieħed ikun diġa’ qed jgħix skont it-tagħlim tiegħu bl-istess mod kif omm jew missier jagħtu lil uliedhom mhux dejjem dak li huma jitolbu imma dejjem dak li jaraw li hu l-aħjar għalihom.

🌻 Ġeneralment, it-tfal meta jikbru jiftakru fil-mod kif imxew magħhom il-ġenituri, li jifhmu li dawn ma tawhomx kull ma riedu imma dak li kienu jeħtieġu.

🌻 Aħna l-bnedmin insiru nafu wara ċertu żmien għalfejn Alla għaddiena minn dak li għaddiena, u jekk le, wara din il-ħajja kollox jinkixef u nifhmu.

🌻 L-appostli wkoll xtaqu jkunu jafu kwantita’ t’affarijiet mingħand Ġesu’ u kienu jistaqsuh ħafna mistoqsijiet. HU wegħedhom li wara din il-ħajja, huma ser jifhmu kollox. Żid jgħidilhom: “F’dak il-jum, xejn ma tistaqsuni” (Ġwanni 16: 23)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s