Kif inkun naf li l-kelma li nkun smajt fit-talb tkun ġejja minn Alla? Kif se nkun ċert li mhux ġejja minn moħħi eċċ…?

12

🌻 Meta Alla jkellmek fit-talb, wara jikkonfermalek dak li jkun qallek billi juża’ eżempju:

  • l-Iskrittura,
  • xi ‘talk’ jew omelija li tisma’,
  • b’dawk ta’ madwarek,
  • biċ-ċirkostanzi li jgħaddik minnhom
  • u ħafna oħrajn…

🌻 Aktar ma’ tkun lest li tisimgħU, aktar tibda tifhem u tinduna meta jkellmek Hu.

🌻 Hu jkellmek biss meta jara li x-xewqa tiegħek li tisimgħU hi xewqa b’intenzjoni tajba, jigifieri, bl-intenzjoni li tobdi r-Rieda tiegħU kull meta jurihielek.

Alla kif ikellimna? Kif nisimgħuH?

2

🌻 Fl-arja madwarna għandna ħafna frekwenzi tar-radju imma jrid ikollok ir-radju u dan mixgħul biex taqbad il-frekwenzi.

🌻 L-istess ma’ Alla. Alla qiegħed magħna u lest li jkellimna, imma rridu nkunu lesti li nisimgħu b’attenzjoni u b’qalb miftuħa.

🌻 Ma rridux inħallu la l-istorbju ta’ madwarna u l-anqas l-istorbju ta’ ġo fina (distrazzjonijiet li toffrilna d-dinja ta’ madwarna) itelfulna milli inkunu in-tune ma’ dan li jixtieq jghidilna Alla.

🌻 Ir-Randan huwa żmien tajjeb ħafna biex aħna nagħtu dan l-ispazju għal Alla u nfittxu li ningħaqdu miegħu fit-talb minn post li fih nistgħu ninġabru u jkollna l-inqas dirtrazzjonijiet possibbli.