Minn dak li naqraw fil-Vanġeli naraw li Ġesu’ kien bniedem bħalna. Kif narawh dan mis-sentimenti umani li kellu?

7

🌻 Naraw li Ġesu kien bniedem bħalna bil-mod kif għex ħajtu. Is-sentimenti umani tiegħu huma xhieda ta’ dan. Ġesu’ kien

  • ħanin mal-morda,
  • inkorla mad-dixxipli tiegħu talli ma ħallewx li t-tfal imorru għandu,
  • feraħ meta ra n-nies foqra u sempliċi jiġu għandu,
  • tnikket u beka għall-qalb iebsa tal-Fariżej kif ukoll bil-mewt ta’ ħabibu Lazzru,
  • narawh ukoll jaqsam l-esperjenzi tiegħu ma’ ħbiebu u
  • jistgħaġeb għall-fidi kbira taċ-Ċenturjun.

🌻 Dawn ftit mill-ħafna u ħafna episodji li għandna fil-Vanġeli li juruna s-sentimenti umani tajbin kollha li kellu Ġesu’.

 

X’inhu r-rwol tax-Xitan fil-waqa’?

34

🌻 Ix-xitan l-ewwel jaqbad lill-Eva fi djalogu billi jesaġera.

🌻 Malli ra li Eva qed tkellmu (jiġifieri interrompiet il-kontemplazzjoni kontinwa tal-Liġi t’Alla u d-djalogu intern m’Alla) issuġġerielha mod ieħor kif tħares lejn Alla, lejn il-ħajja u lejn il-verita (il-gidba).

🌻 Taha raġunamenti qishom tajbin u ġab ruħu magħha qisu ħabib tagħha aktar minn Alla li pinġih qisu interessat u kattiv. Mela, ix-Xitan jirraġuna, u bil-kif!

🌻 Malli dan, lagħbilha bis-sentimenti u Eva bdiet tirrepeti f’moħħha l-gidba li dehret raġonevoli u tixxennaq għall-frotta waqt li tiskanta lejha sa ma’ x-xewqa saret insopportabbli. Din hi d-dinamika tat-tentazzjoni.