Il-Knisja kif tħares lejn l-Ambjent f’konnessjoni mal-Ħajja Umana?

55

🌻 Il-kelma ‘ambjent’ tirreferi għal kull post fejn jgħix, jaħdem u jirrikreja ruħu l-bniedem. Tintuża wkoll għan-natura, l-arja, il-baħar u l-art. Peress li l-Knisja tixtieq li l-ħajja tal-bniedem fl-aspetti kollha tagħha tiġi mħarsa u promossa, għaldaqstant trid li jiġu mħarsa l-ambjenti kollha.

🌻 Fil-Ġenesi naqraw kif Alla kkmanda lil Adam biex ‘jaħdem u jħares il-ġnien’. Kull meta l-bniedem (Adam) jieħu ħsieb tal-ġnien (l-ambjenti kollha tad-dinja) ikun qed jieħu ħsieb tal-ħajja u jġibha ‘l quddiem. Kull meta jħassar jew jeqred l-ambjenti, ikollu effett fuq il-ħajja tal-bnedmin t’issa u tal-bnedmin tal-futur.

In-New Age x’inhu?

46

🌻 Huwa reliġjon li żviluppat dan l-aħħar.

🌻 Ħadet ħafna elementi mill-buddiżmu u mill-animiżmu u reliġjonijiet oħra.

🌻 Hija reliġjon bla struttura fejn min jipprattikaha jagħżel hu l-partijiet li jogħġbuh.

🌻 Hija reliġjon li daħħlu kollox fiha: mużika; natura; spirti; meditazzjoni; inċens; kristalli; okkult; maġija; fwejjaħ; gurus; letteratura mistika; martial arts; yoga; seħer; kulti pagani u tan-natura; films; attaparsi kuntatt mal-mejtin; qari tax-xorti; kwantita’ ta’ simboli u dekorazzjonijiet tal-ġisem u tal-postijiet … eċċ.

🌻 Fin-New Age, il-persuna toħloq hi r-reliġjon tagħha u tivvinta hi dak li tagħmel u meta. Hi reliġjon ‘do it yourself’. Il-persuna ma tagħti rendikont lil ħadd u ssegwi biss dak li jaqbdilha l-interess, għalhekk hemm ‘business’ kbir qed jiżviluppa madwar din il-kwantita’ kbira ta’ prattiċi New Age.