20. Avviżi

adoration-bougies-ostensoir Untitled-1 opus-dei-fa84c7656e35a0428cdf8d3af7392f23
 

ADORAZZJONI ANIMATA GĦAL DIĊEMBRU 2018

Dan ix-Xahar qaddis jistedinna nammiraw dak li Alla għoġbu jagħmel ma’ Marija.

Għax kienet predestinata li tkun Omm l-Iben ta’ Alla,

 neċessarjament kien jeħtieġ li tkun eżentata minn kull tebgħa ta’ dnub

– Immakulata u mimlija bil-Grazzja.

Wara ngħaddu biex naduraw il-Misteru kbir tal-Inkarnazzjoni –

Alla jsir bniedem bħalna u jitwieled fostna.

Ejjew ma nħallu xejn mill-aljenazzjonijiet tad-dinja jnessuna dawn

il-grajjiet kbar fl-Istorja tas-Salvazzjoni tagħna.

Nawguralek Festi Qaddisa u kollha Hena tas-Sema.

 

1

 

IT-TNEJN 3 ta’ DIĊEMBRU

Festa: San Franġisk Saverju

 

 

San Bastjan – Kripta tal-Knisja Parrokkjali  

Ħal Qormi

 

         Mill-10.00 sal-11.00

              ta’ fil-għodu

 

 

2

 

IT-TLIETA 4 ta’ DIĊEMBRU

 

Kappella San Ġużepp

Ħaż-Żebbuġ

 

 

      Mill-10.00 sal-11.00

           ta’ fil-għodu

 

3

 

 

IL-ĦAMIS 6 ta’ DIĊEMBRU

 

 

Parroċċa Madonna t’ Lourdes SAN ĠWANN

 

       8.30 am : Quddiesa

     9.00 am  : Adorazzjoni

 

 

 

4

 

 

IL-ĠIMGĦA 7 ta’ DIĊEMBRU

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

Festa: San Ambroġ

 

Parroċċa

San Ġużepp Ħaddiem

Birkirkara

 

                 Fid-9.00

             ta’ fil-għodu

 

 

5

 

 

IT-TNEJN 10 ta’ DIĊEMBRU

Festa: Il-Madonna ta’ Loreto

 

Istitut San Ġużepp

Ħaż-Żabbar

         

        Mill-10.00 sal-11.00

                ta’ fil-għodu

 

6

 

 

IT-TLIETA  11 ta’ DIĊEMBRU

 

 

Dar tal-Anzjani

Santa Katerina

Ħ’Attard

 

 

     Fil-9.45 ta’ fil-għodu

 

7

 

 

L-ERBGĦA 12 ta’ DIĊEMBRU

Festa: Il-Madonna ta’ Guadalupe

 

Santwarju

Madonna Tal-Ħerba

Birkirkara

 

          Mill-10.00 sal-11.00

                ta’ fil-għodu

 

8

 

IL-ĦAMIS 13 ta’ DIĊEMBRU

Festa: Santa Luċija

Jum ir-Repubblika

 

 

Monasteru San Pietru

L-Imdina

 

 

       Mill-10.00 sal-11.00

           ta’ fil-għodu

 

 

9

 

IL-ĠIMGĦA 14 ta’ DIĊEMBRU

Festa: San Ġwann tas-Salib

 

Fergħa Ewkaristika

Il-Marsa

 

Fis-6.00 pm

Fis-7.00 Qduddiesa

 

10

 

IS-SIBT 15 ta’ DIĊEMBRU

Tibda n-Novena ta’ Ġesù Bambin

 

Santwarju Madonna

 tas-Samra Hamrun

 

       11.00 am :  Adorazzjoni

       Quddiesa f’nofs in-nhar.

 

 

11

 

IT-TLIETA  18 ta’ DIĊEMBRU

 

 

Pax et Bonum

Il-Mosta

 

 

     Wara l-Quddiesa tad-

        9.00 ta’ fil-għodu

 

12

 

L-ERBGĦA 19 ta’ DIĊEMBRU

 

 

Knisja Madonna ta’ Fatima

G’Mangia

 

        Fid-9.00 Quddiesa

        Wara Adorazzjoni

 

 

13

 

IL-ĦAMIS 27 ta’ DIĊEMBRU

Festa: San Ġwann l-Evanġelista

 

Madonna t’ Pompei

Sorijiet Dumnikani

Victoria Għawdex

 

      Mill-10.00 sal-11.00

           ta’ fil-għodu

 

 

14

 

IL-ĠIMGĦA 28 ta’ DIĊEMBRU

Festa: It-Trabi Innoċenti

 

Ċentru Sant’Andrija

Tarġa Gap Il-Mosta

 

       Mill-10.00 sal-11.00

            ta’ fil-għodu

 

15

 

 

IL-ĠIMGĦA 28 ta’ DIĊEMBRU

Festa: It-Trabi Innoċenti

 

Knisja Sant’Anna

Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr

 

     5.30 pm : Adorazzjoni

     -6.30 pm : Quddiesa

 

16

 

IS-SIBT 29 ta’ DIĊEMBRU

 

Is-Santwarju Sultana tal-Qalb ta’ Ġesù

Tas-Sliema

 

9.00 am : Quddiesa

9.30 am : Adorazzjoni

 

 

17

 

IT-TNEJN 31 ta’ DIĊEMBRU

Festa: San Silvestru Papa

l-Aħħar Jum tas-Sena 2018

 

Sorijiet Ġesù Nazzarenu

Marsaxlokk

 

     

       Mill-10.00 sal-11.00

            ta’ fil-għodu

 

Nagħlqu s-Sena 2018 quddiem Ġesù fl-Ewkaristija u

niftħu l-2019 bis-Sagrifiċċju Qaddis tal-Quddiesa.

Dan huwa l-mod, aħna li matulek ja sena ġrejna warajK fl-Adorazzjonijiet

bil-gost kollu ntemmu Sena u nibdew oħra.

 

 

18

 

IT-TNEJN 31 ta’ DIĊEMBRU

Festa: San Silvestru Papa

l-Aħħar Jum tas-Sena 2018

 

Santwarju Santa Tereza

Birkirkara

 

Fil-11.00 pm: Adorazzjoni

F’Nofs il-Lejl: Quddiesa tas-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla.

 
IMG_20180318_151739 100_6650_eucharist 13055189_244241785929862_961027439976600156_o
 

ADORAZZJONI ANIMATA GĦAL JANNAR 2019

Bil-għajnuna ta’ Alla, Sena Ġdida ! – 2019.

Żmien biex nagħmlu l-gid u le id-deni.

Żmien li fih, jum wara jum, ninvestu fl-eternità.

Żmien biex ingawdu dak li hu sabih fid-dinja, mela le,

imma bla ma nagħmlu lil ħadd u lil xejn alla.

Wieħed hu Alla l-veru tagħna.

Għalih għandna ngħixu u nittamaw li ngawdu għall-eternità.

Jannar hu ddedikat lill-Isem Qaddis ta’ Ġesù –

Ismu jfisser: Jahweh Isalva – fih biss hemm is-salvazzjoni.

Nawguraw lil xulxin s-Sena t-Tajba fil-Mulej.

 

 

1

 

IL-ĦAMIS 3 ta’ JANNAR

L-Isem Qaddis ta’ Ġesù

 

Parroċċa

Madonna ta’ Lourdes

SAN ĠWANN

 

 

       8.30 am : Quddiesa

     9.00 am  : Adorazzjoni

 

 

 2

 

IL-ĠIMGĦA 4 ta’ JANNAR

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar

 

 

Parroċċa

San Ġużepp Ħaddiem

Birkirkara

 

                 Fid-9.00

             ta’ fil-għodu

 

 

 

3

 

 

 

IT-TLIETA  8 ta’ JANNAR

 

 

Dar tal-Anzjani

Santa Katerina ta’ Siena

Sorijiet Dumnikani Ħ’Attard

 

 

     Fil-9.45 ta’ fil-għodu

 

 

4

 

 

L-ERBGĦA 9  ta’ JANNAR

 

 

Santwarju Madonna

 Tal-Ħerba  Birkirkara

 

     Mill-10.00 sal-11.00

            ta’ fil-għodu

 

 

5

 

 

IL-ĠIMGĦA 11 ta’ JANNAR

 

 

Fergħa Ewkaristika

Il-Marsa

 

    6.00 pm: Adorazzjoni

       7.00 pm: Quddiesa

 

 

6

 

 

IT-TNEJN  14 tA’ JANNAR

 

 

Istitut San Ġużepp

Sorijiet Dumnikani

Ħaż-Żabbar

 

   

      Mill-10.00 sal-11.00 a.m

 

7

 

 

 

IT-TLIETA 15 ta’ JANNAR

 

 

 

Santwarju Madonna

 tas-Samra Il-Hamrun

 

         

        11.00 Adorazzjoni

   Quddiesa f’nofs in-nhar.

 

 

8

 

L-ERBGĦA 16  ta’ JANNAR

 

 

Parroċċa Madonna ta’ Fatima G’Mangia

 

       Fid-9.00 am: Quddiesa

          Wara Adorazzjoni

 

9

 

 

IL-ĦAMIS 17 ta’ JANNAR

Festa: San Anton Abbati

 

Knisja Madonna tal-Karmnu

L-Imdina

 

 

       Mill-10.00 sal-11.00

           ta’ fil-għodu

 

10

 

 

 

IL-ĠIMGĦA 18 ta’ JANNAR

 

 

Istitut Ġesù Nazarenu

Iż-Żejtun

 

 

       Mill-10.00 sal-11.00

            ta’ fil-għodu

 

11

 

IL-ĦADD 20 ta’ JANNAR

 

Santwarju

Madonna tal-Mellieħa

 

 

 

     7.00 p.m. Adorazzjoni

 

12

 

IT-TLIETA 22 ta’ JANNAR

Festa: San Publiju

 

Kappella San Ġużepp

Ħaż-Żebbuġ

 

 

      Mill-10.00 sal-11.00

           ta’ fil-għodu

 

13

 

 

L-ERBGĦA 23  ta’ JANNAR

 

 

Santwarju Madonna

Tal-Karmnu Valletta

 

      9.40 am: Purċissjoni                     

     Bil-kwadru fil-Bażilika

 fl-10.00 am Quddiesa u Supplika

       Wara Adorazzjoni

 

14

 

IL-ĦAMIS 24 ta’ JANNAR

Festa: San Franġisk de Sales 

 

Kripta –  San Bastjan

Ħal Qormi

 

         Mill-10.00 sal-11.00

              ta’ fil-għodu

 

 

15

 

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ JANNAR Il-Konverżjoni ta’ San Pawl

 

Ċentru Sant’Andrija

Tarġa Gap Il-Mosta

 

       Mill-10.00 sal-11.00

            ta’ fil-għodu

 

16

 

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ JANNAR

Il-Konverżjoni ta’ San Pawl

 

Knisja Sant’Anna

Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr

 

 

     5.00 pm : Adorazzjoni

     -6.00 pm : Quddiesa

 

17

 

IT-TNEJN 28 ta’ JANNAR

Festa: San Tumas d’Aquino

 

Sorijiet Ġesù Nazzarenu

Marsaxlokk

     

       Mill-10.00 sal-11.00

            ta’ fil-għodu

 

 

18

 

   IT-TLIETA 29 ta’ JANNAR

 

Pax et Bonum

Il-Mosta

 

 

     Wara l-Quddiesa tad-

        9.00 ta’ fil-għodu

 

19

 

 

IL-ĦAMIS 31 ta’ JANNAR

Festa: San Ġwann Bosco

 

Madonna Ta’ Pompej Sorijiet Dumnikani Victoria –Għawdex 

 

 

      Mill-10.00 sal-11.00

           ta’ fil-għodu