1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

web3-eucharist-communion-bread-and-wine-body-and-blood-concept-shutterstock

Hemm miktub:

“Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.” Induqu l-aktar ‘il Mulej fl-Ewkaristija. Imma l-Ewkaristija ma fiha l-ebda tomgħa forsi tgħidli int. Ħija għandek żball!

L-Ewkaristija fiha tomgħa tassew meraviljuża!

Meta wieħed jitqarben, wieħed għandu jħoss tomgħa qawwija li timlielek qalbek:

  • tomgħa ta’ ħlewwa,
  • tomgħa ta’ ferħ,
  • tomgħa ta’ paċi,
  • tomgħa ta’ qdusija,
  • tomgħa ta’ kuraġġ,
  • tomgħa ta’ fwieħa spiritwali,
  • tomgħa tal-ġenn!
  • tomgħa ta’ Alla nnifsu.

Fl-Ewakaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ mogħdrija.
Fl-Ewkaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ maħfra.
Fl-Ewkaristija għandek issib ukoll tomgħa ta’ ħniena.
Iva, tomgħa tad-dinja l-oħra,
tomgħa tal-eternita’.
Tomgħa tal-ġenna.

Grazzi, Mulej. Grazzi, Missier, ta’ dan ir-rigal meraviljuż.
Grazzi, Spirtu Qaddis, ta’ dan il-misteru kbir ta’ mħabba.
Imħabba għalina. Għalija.
Santissima Trinita’ jien infaħħrek u nadurak.
Ammen.

Nota: Ħsieb minn kitba ta’ Ronnie Gauci.

 

Talb Ewkaristiku

Monstrance+for+adoration

Riflessjonijiet u Meditazzjonijiet li jistgħu jintużaw quddiem Ġesu’ Sagramentat (ħsibijiet minn kitba ta’ Ronnie Gauci):

0. Viżta lil Ġesu’ f’forma ta’ poeżija

1. Riflessjoni – L-Ewkaristija … Aħseb Ftit

2. L-Invit – Ikellimna Ġesu’

3. Djalogu (meditazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat)

4. La Tħallinix fil-Bard – Ġesu’

5. Ġesu’ Ewkaristija Jgħallimna

6. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Umilta’

7. Ġesu’ Jkellimni dwar il-Fiduċja Sħiħa f’Alla

8. Ġesu’ Jkellimni dwar l-Imħabba ta’ Alla għall-Midneb

Oħrajn (mis-sit tal-Laikos) :

Viżta lil Ġesù Sagramentat (1)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (2)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (3)

Viżta lil Ġesù Sagramentat (4)

Viżta ta’ billejl lil Ġesù Sagramentat

Anima Christi – Ruħ ta’ Kristu

Dal-misteru – Tantum Ergo

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha – Salm 116

Ikun imbierek Alla

O Mejda Mqaddsa

Mulej, ibgħat l-għerf

Talba lil Ġesù Sagramentat

Tqarbina tax-xewqa