Rużarju għall-Erwieħ tal-Purgatorju

Jingħad fuq il-Kuruna tar-Rużarju …

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen.

Missierna u Sliema.

O Ġesu’ Sagramentat, ikollok ħniena u karita’ mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pwieni u n-nar u ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk għall-eternita’.

Sinjur, agħti lill-erwieħ, id-dawl ta’ dejjem u l-mistrieħ. (x10)
Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen.

Tmiem: Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. Ammen. (x3)

One thought on “Rużarju għall-Erwieħ tal-Purgatorju

  1. Pingback: 10 ta’ Settembru: San Nikola ta’ Tolentino – Tagħrif Dwar il-Qaddisin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s