Kant Kattoliku

 1. Qiegħed Hawn Fuq.
 2. Faħħru lill-Mulej.
 3. Kemm hi Sabiħa l-Ħajja.
 4. Alla jħobbok.
 5. Ejja Nagħmlu Festa.
 6. L-Arka ta’ Noe’ – ta’ David Azzopardi.
 7. Dinja ta’ Kulħadd – bil-kliem.
 8. Dan il-Ferħ tagħna – Allelulia.
 9. Aħna t-Tfal tas-Saltna t’Alla – Ilħna Ferrieħa.
 10. Inġbarna Ferħanin – Ilħna Ferrieħa.
 11. Ġesù hu għalija l-Aqwa Ħabib – Ilħna Ferrieħa.
 12. Ejja Nfaħħru lill-Feddej – Ilħna Ferrieħa.
 13. Hej Hej Hej – Unit 1 tar-Reliġjon.
 14. Na Na Na Nghannu Lkoll flimkien – Unit 2 tar-Reliġjon.
 15. Ejja Nħobbu Lil Xulxin – Unit 3 tar-Reliġjon.
 16. Alla hu Missierna – Unit 4 tar-Reliġjon.
 17. Il-Lejl tal-Milied – Unit 5 tar-Reliġjon.
 18. Osservaw kemm hu sabiħ il-ħolqien.
 19. X’Rigal Sabiħ – ta’ Maryanne Zammit.
 20. Stedina – ta’ Maryanne Zammit.
 21. X’jismek? – ta’ Maryanne Zammit.
 22. Familja Speċjali – ta’ Maryanne Zammit.
 23. Irrid Nagħżel – ta’ Maryanne Zammit.
 24. Fuq Tiben f’Maxtura / Noel Noel – ta’ Doreen Galea.
 25. Sleep baby Jesus Don’t Cry | Maltese Kids Songs | Christmas Carols from Malta.
 26. Ninni La Tibkix Iżjed – St Mary’s Angels Choir.
 27. L-Istorja tal-Milied.
 28. Milied Qaddis.
 29. Fil-Lukandi Mballati (Over-Crowded Hotels).
 30. Ħames Ħobżiet u Żewġ Ħutiet – Lirika ta’ Roberta Farrugia, Mużika ta’ Joseph Żammit. Ikantaw il-kor u tfal li jattendu l-quddiesa tat-tfal fil-Parroċċa tas-Siġġiewi.
 31. Kull darba li nieklu minn dan il-Ħobż – St Mary’s Angels Choir.
 32. Ġesu’ Tiegħi (adattata għat-tfal).
 33. Ejjew Tfal – Kantata mill-Kor “St Nicholas Young Voices Choir” – Parroċċa San Nikola.
 34. Din Hija l-Paċi – Kantata mill-Kor “St Nicholas Young Voices Choir” – Parroċċa San Nikola.
 35. Dawn l-Idejn – Kantata mill-Kor “St Nicholas Young Voices Choir” – Parroċċa San Nikola.
 36. Lil San Pawl – Innu.
 37. Qatt iltqajt ma’ Ġesù? jew Qatt iltqajt ma’ Ġesù?
 38. Hu l-Mulej! – Mary’s Angels Children’s Choir.
 39. Inti Missierna – Mary’s Angels Children’s Choir.
 40. Ħarsu Lejh.
 41. Kemm tħobbna Mulej!
 42. Int min int għandek bżonn lil Ġesù.
 43. Tnehida – Il-leħen ta’ dawk li m’għandhomx leħen (it-tbati ġol-ġuf).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s