Viżta lil Ġesu’ f’forma ta’ poeżija 2

Ġesu` ta’ qalbi, ġejt daqsxejn ħdejk;
Ilqa’ diż-żjara ta’ mħabbti lejk.
O Priġnunier imsakkar għalija;
Hawn jien nadurak fl-Ewkaristija.

Missierna, Sliema, Glorja.

Noffrilek din ħajti, il-ferħ u ‘l hemm;
Fik nafda u nintelaq, Int tiegħi l-kenn.
Nagħtik dnubieti, nistqarr li huma bosta;
imm’ Inti taf li dawn mhux apposta.

Missierna, Sliema, Glorja.

O kemm nixtieq inħobbok kulħin;
Aħfirli nitolbok għax ngħodd mad-dgħajfin.
Int taf sew lil qalbi, l-uġigħ u l-ilfiq;
Għallimni triqatek, missni w infiq.

Missierna, Sliema, Glorja.

Ħa nroddlok tpattija għal ħuti msejkin;
li jinsabu ‘l bogħod, kważi mitlufin.
Nitolbok għalihom ħalli jersqu lejk;
fl-Ispirtu nġibhom u nitlaqhom f’riġlejk.

Missierna, Sliema, Glorja.

Ġesu’ inti tiegħi u jiena tiegħek;
la tħallinix, minnek nitbiegħed.
Żommni dejjem, maqgħuda miegħek;
aħkem lil qalbi, hawn hi kollha tiegħek.

Missierna, Sliema, Glorja

Skont il-fehma tal-Papa: Missierna, Sliema, Glorja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s